Fase 3

We bekijken momenteel hoe we de opleiding tot mindfulness practitioner verder zullen inrichten. Word je hierover graag op de hoogte gehouden? Stuur dan een mail naar iamstan@seetrue.com. Je ontvangt dan een mail van zodra er meer info is!

Overzicht

FASE 3 bestaat uit verschillende modules:

 • De mindfulness basisopleiding (of de 8 opleidingsdagen van fase 3)
 • Trainersvaardigheden (1 dag)
 • Inquiry intensive (2 dagen)
 • Veiligheid en intense groepsprocessen (2 dagen)
 • Psychologie voor trainers (1 dag)
 • Zelfstudie en zelfreflectie
 • Optioneel: Boeddhistische psychologie (1 dag)
 • Optioneel: Psychopathologie (1 dag)
 • Supervisie

Daarnaast kan je vrijblijvend ook een of meerdere speciale opleidingen (klik hier) volgen ter verdere specialisatie.

Voorwaarden voor deelname

 • Je kan al starten met de mindfulness basisopleiding of 8 opleidingsdagen van fase 3 als je ervaring hebt met mindfulness en/of meditatie. Voor het behalen van het basisattest na afronding van fase 3 dien je ook een mindfulness training gevolgd te hebben (= fase 1).
 • Fase 2  kan gelijklopend gevolgd worden met fase 3.
 • Na de basisopleiding mindfulness of 8 opleidingsdagen van fase 3 kan je de andere onderdelen van fase 3 in eigen tempo en volgorde volgen.

Vragen

 • Heb je nog vragen bij de info op deze pagina of over jouw opleidingstraject? Stuur een mailtje naar iamstan@seetrue.com.
 • Is een event volzet en wil je op de wachtlijst voor dit event of een latere editie? Stuur dan een mailtje naar iamstan@seetrue.com.
Fase 3 opleiding mindfulness trainer

De mindfulness basisopleiding (of de 8 opleidingsdagen van Fase 3)

Inhoud

De inhoud van de mindfulness basisopleiding vind je hier terug.
De 8 opleidingsdagen van fase 3 is de vorige versie van deze opleiding en wordt nu niet meer aangeboden. Wie eerder al de 8 opleidingsdagen van fase 3 volgde hoeft de basisopleiding dus niet te volgen. 

Voorwaarden voor deelname

Je kan deelnemen als je ervaring hebt met mindfulness en/of meditatie.

Trainersvaardigheden

Inhoud

Deze praktijkgerichte opleiding richt zich op een aantal basisvaardigheden en basishoudingen voor mindfulnesstrainers.

Je zal de kans hebben om te oefenen met het geven van meditaties, teachings,…

Het gaat daarbij om het eigen maken van de vaardigheden, belichamen van mindfulness, je eigen stem vinden, en meer.

Daarnaast gaan we samen verkennen wat er allemaal komt kijken bij mindfulnesstrainer zijn, hoe je kan omgaan met bepaalde situaties tijdens een training en hoe we elkaar hierbij kunnen inspireren.

Voorwaarden voor deelname

Je kan deelnemen als je de basisopleiding mindfulness of de 8 opleidingsdagen van fase 3 hebt afgerond of aangevat.

Inquiry intensive

Oriëntering

Het proces van inquiry (ofwel onderzoeksproces) is een van de belangrijkste hulpmiddelen om mensen zich bewust te laten worden van de werking van hun geest. Binnen dit proces probeert de trainer mindful te zijn in het omgaan met de ervaringen van deelnemers en met het stellen van vragen.

Mindful ermee omgaan betekent dan met compassie stilstaan bij de ervaring van de deelnemers met een beginnersgeest met nieuwsgierige aandacht, het vertoeven bij wat er zich aandient zonder er iets mee te moeten bereiken, het bevorderen van ‘common humanity’ zonder al teveel woorden, het respectvol delen van woorden en van stiltes.

Inquiry gaat eigenlijk over het vermogen van de trainer om te kunnen zijn in een staat van ‘niet weten’.

Het gaat over het loslaten van de rol van hulpverlener die je in andere context misschien opneemt. Het gaat over luisteren en vragen zonder voorkeur, zonder afkeer en zonder hechting. In een inquiry creëer je een ruimte waarin veel kan gebeuren en weinig bedoeld wordt.

Inhoud

In deze workshop zullen we uiteraard aandacht besteden aan de theorie over inquiry; de verschillende lagen van inquiry, de horizontale inquiry en de verticale inquiry.

We zullen echter vooral veel oefenen met het faciliteren van inquiry. We oefenen in kleine groepen maar ook in grotere groepen om de reële situatie zo goed mogelijk na te bootsen. We zullen dit doen middels ‘live’ inquiries en door middel van rollenspelen. We streven dan niet naar een mooie ‘performance’ maar naar een goede ‘practice’.

Inquiry begeleiden betekent jezelf toestaan om authentiek aanwezig te zijn bij de ervaring van de ander, waarbij je de deelnemer de ruimte geeft om helemaal zichzelf te zijn. Als trainer staan we ons toe om mindfulness zo goed mogelijk te belichamen, wetende dat ook wij niet perfect zijn. De helpende factoren kunnen hierbij ondersteunend zijn: niet oordelen, vertrouwen, geduld, eindeloos opnieuw beginnen, niet-streven, acceptatie, loslaten en mildheid/vriendelijkheid.

Voorwaarden voor deelname

Je kan deelnemen als je de basisopleiding mindfulness of de 8 opleidingsdagen van fase 3 hebt afgerond.

Veiligheid en groepsprocessen

Oriëntering

Deze 2-daagse workshop is bedoeld voor mindfulness trainers die een dieper inzicht willen verwerven in groepen en in het grote potentieel van groepsprocessen binnen een mindfulness context.

Velen onder ons hebben reeds ervaringen in één-op-één werk. De vaardigheden die we hebben verworven kunnen we rechtstreeks gebruiken in onze mindfulness training, maar soms hebben we misschien nog de neiging om les te geven als ware het in één-op-één setting terwijl we aan een groep training geven.

Inhoud

In deze workshop leren we hoe we deze groepsdimensie kunnen integreren in onze mindfulness training. We leren het oriëntatie- en evaluatieproces kennen, hoe we groepen kunnen begeleiden, vragen kunnen stellen, en hoe we oefeningen en groepsdiscussies kunnen begeleiden. Zo leren we hoe we aanwezig kunnen zijn in de drie groepsdimensies: die van onszelf als trainer; die van de individuele deelnemer; die van de groep als geheel.

We zullen de verschillende stadia van het groepsvormingsproces doorlopen – “vormen” , “standhouden”, “beëindigen” – en leren hoe we als trainer het leerproces van de verschillende deelnemers binnen de groepscontext het beste kunnen ondersteunen.

Enkele leerdoelen:

 • Het verkennen van verschillende manieren van faciliteren, begeleiden en volgen van groepsprocessen binnen een mindfulness context, wat een rijk potentieel aan leerprocessen binnen de groep van individuele deelnemers kan blootleggen.
 • Vinden van oplossingen voor vaak voorkomende uitdagingen in het begeleiden van groepen – zoals het omgaan met van een dominante deelnemer; een recurrente laatkomer; een deelnemer die openlijk sceptisch is; een teruggetrokken deelnemer
 • Verschillende tactieken bekijken voor het trainen van groepen van verschillende groottes.

Voorwaarden voor deelname

Je kan deelnemen als je de basisopleiding mindfulness of de 8 opleidingsdagen van fase 3 hebt afgerond.

Psychologie voor trainers

Tijdens de opleidingsdag word je kort meegenomen door de ontwikkeling van de psychologie van de afgelopen 100 jaar. Door verschillende oefeningen maak je kennis met de grootste stromingen binnen de psychologie die de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag verklaren.

Tevens zullen er een aantal psychologische mechanismen worden behandeld om, vanuit die samenhang, gedrag daadwerkelijk te veranderen. Onderwerpen als motivatie en stress zullen hierbij de revue passeren. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de positieve psychologie, inclusief de plek die mindfulness en ACT daarbij innemen.

Gedurende de dag zullen het zelf ervaren en integratie van deze kennis, ter ondersteuning van jouw trainerschap, centraal staan.

Vrijstelling

Er is vrijstelling mogelijk voor deze dag mits je beschikt over:

 • diploma klinische psychologie
 • getuigschrift gedragstherapie
 • of soortgelijk diploma

Voorwaarden voor deelname

Je kan deelnemen als je de basisopleiding mindfulness of de 8 opleidingsdagen van fase 3 hebt afgerond of aangevat.

Zelfstudie en zelfreflectie

Je ontvangt deze zelfstudiemodules tijdens of na afronding van de Mindfulness basisopleiding en je kan deze na afloop van de basisopleiding op eigen tempo afwerken.

Er zijn 3 modules:

 • module Boeddhistische psychologie
 • module Mindfulness en angst
 • module Psycho-educatie

Er is vrijstelling mogelijk voor de module psycho-educatie voor klinisch psychologen, artsen en psychiatrisch verpleegkundigen die min.1 jaar werkervaring hebben. Voor de module Mindfulness en angst is er een vrijstelling voor psychologen.

Voor deze zelfstudie modules bestaat er ook de mogelijkheid om extra optionele opleidingsdagen te volgen. Deze geven dan een vrijstelling voor de zelfstudiemodules in kwestie:

 • Deelname aan de opleidingsdag Boeddhistische psychologie geeft een vrijstelling voor de zelfstudiemodule Boeddhistische psychologie. Zie meer info over deze opleidingsdag verderop deze pagina.
 • Deelname aan de opleidingsdag Psychopathologie geeft een vrijstelling voor de zelfstudiemodule Mindfulness en angst én de module Psycho-educatie. Zie meer info over deze opleidingsdag verderop deze pagina.

Boeddhistische psychologie (optioneel)

Deze opleidingsdag kan optioneel gevolgd worden als alternatief voor de zelfstudiemodule Boeddhistische psychologie.

De huidige westerse psychologie is een experimentele wetenschap die als object van studie het menselijk gedrag heeft. Vanaf begin 1900 heeft de westerse psychologie een radicale verschuiving gemaakt van het onderzoeken van menselijk bewustzijn via introspectie (het observeren van de eigen geest) naar het bestuderen van objectief waarneembaar menselijk gedrag.

De boeddhistische psychologie daarentegen heeft zich van oudsher gericht op de studie van menselijk bewustzijn en heeft de kunst van het naar binnen kijken vervolmaakt. De praktijk van inzichtsmeditatie of ‘vipassana’ is een specifieke methode ontworpen om op een objectieve wijze de werking van de eigen geest te kunnen observeren. Het is een methode die de eigen geest als object heeft en dus een vorm van introspectie is.

Tijdens deze themadag komen onderwerpen aan bod uit de boeddhistische psychologie die relevant zijn voor ACT- en mindfulness-trainers.

Voorwaarden voor deelname

Je kan deelnemen als je de basisopleiding mindfulness of de 8 opleidingsdagen van fase 3 hebt afgerond of aangevat.

Psychopathologie (optioneel)

Doelgroep

Deze opleidingsdag richt zich op het omgaan met psychopathologie binnen een mindfulness training voor wie nog geen achtergrond heeft binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Deze dag kan optioneel gevolgd worden als alternatief voor de zelfstudiemodules Mindfulness en angst én Psycho-educatie. Psychologen zijn in elk geval vrijgesteld voor de zelfstudiemodules Psycho-educatie en Mindfulness en angst, en hoeven deze dag dus zeker niet te volgen.

Inhoud

Het is belangrijk om psychopathologie te herkennen om te bepalen of iemand geschikt is voor de training. Tijdens deze opleidingsdag zullen we stilstaan bij aanwijzingen die kunnen helpen bij het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot psychopathologie. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de manieren waarop we geconfronteerd kunnen worden met psychopathologie binnen de mindfulness- en/of ACT-training.

We bespreken (kort) de voordelen en de beperkingen van de DSM-V als diagnostische tool voor psychopathologie.
Er is aandacht voor de stand van zaken rond onderzoek naar mindfulness en de verschillende vormen van psychopathologie en we gaan speciaal in op de onderwerpen angst, somberheid, boosheid en de bijzondere persoonlijkheden.

Voorwaarden voor deelname

Je kan deelnemen als je de basisopleiding mindfulness of de 8 opleidingsdagen van fase 3 hebt afgerond of aangevat.

Supervisie

Aan het einde van fase 3 kan je starten met het geven van een mindfulnesstraining aan een (klein) oefengroepje. Op basis van deze ervaring krijg je een supervisie.

Een supervisie is een gesprek in groepjes van 2-3 personen waarin je kan stilstaan bij waar je staat als trainer. Je bereidt dit gesprek voor op basis van een opdracht die je zal ontvangen. Je bezorgt je schriftelijke voorbereiding aan je supervisor voor de datum van het gesprek, zodat je supervisor dit ook kan voorbereiden.

Supervisoren

Aankomende opleidingen

Toon alle

Aankomende opleidingen

Toon alle