Mindful opvoeden voor trainers

trainer opleiding mindful opvoeden I AM instituut aandacht

Het aantal bronnen van stress voor kinderen stijgt. Ook de toenemende druk waar ouders en andere opvoeders vaak mee te maken hebben maakt dit zeker niet makkelijker.

Zeker in de complexe realiteit van de huidige tijd waar veel op de schouders van de ouders/opvoeders terecht is gekomen. En ieder heeft het voor zich moeten oplossen.

Mindful opvoeden

Is het mogelijk kinderen in deze wereld te verwelkomen, ze te leiden en begeleiden op een manier die hun unieke gaven en mogelijkheden ondersteunt, en tegelijkertijd hen in staat stelt een deel van een groter geheel–familie, maatschappij, planeet en universum-uit te maken en eraan bij te dragen?

Als je een gezond zaadje in de aarde plant en de groei in gezonde omstandigheden ondersteunt, dan groeit het zaadje uit tot het potentieel dat het vanaf de eerste dag in zich had. 

Een integrale benadering

Een kind mindful en zo integraal mogelijk opvoeden van kleins af aan ondersteunt deze ontwikkeling. Wat betekent Mindful opvoeden en Integraal Ouderschap?

 • Het vraagt dat wij als ouders het hele kind tegemoet komen, bezien en respecteren, een wezen bestaande uit lichaam, emotie, denkend vermogen, ziel en gemist.
 • Gezien vanuit de 3 verschillende dimensies: het kind, de ouder (in interactie en de ouder als kind) en de wereld.
 • Het betekent ook streven naar een begrip van wat nodig is, welke boodschap de intentie van het kind tegemoetkomt, opdat iedere ontwikkelingsfase volledig bereikt en doorleefd wordt.

Mindful opvoeden en Integraal Ouderschap staat niet voor de perfecte manier van opvoeden. Het vraagt eerder om integraal authentiek en ook imperfect aanwezig kunnen zijn en bereid zijn naar een manier van opvoeden te willen vinden wat een verder ontwikkelde vorm van opvoeden kan zijn en hoe dit in praktijk te brengen.

Tweedaagse opleiding Mindful opvoeden

Uitgangspunten tweedaagse opleiding Mindful opvoeden

 • Mindful opvoeden en een integrale benadering van ouderschap (artikel “Integrale Parenting” van Miriam Mason Martineau) worden als uitgangspunt genomen in de verkenning van deze nieuwe benadering van Mindful opvoeden.
 • Het “Trainers werkboek Mindful opvoeden” voor de deelnemers wordt meegenomen als instrument om te werken met ouders en kinderen.

De belangrijke thema’s tweedaagse opleiding

 • Ik als persoon tov mindfulness en het thema mindfulness en opvoeden.
 • De integrale benadering toegepast op de verschillende niveaus: individu, gezin en relatie met wereld.
 • Hoe je je als persoon en als trainer beweegt in dit complex geheel (binnen-buiten-zelf-wereld).
 • Groei en ontwikkeling van kinderen, in gezonde en uitdagende opvoedingssituaties.
 • Opvoeding en de paradox/continuüm van (integraal) leiden en volgen.
 • Integrale benadering – kijk op omgaan met spanning en conflict in jezelf en om je heen.
 • Inzichten van deze 2-daagse verbinden met je eigen trainings context.
 • Wat zou je verder willen ontwikkelen, welke keuzes wil je maken op korte en lange termijn?
Meet your trainer
wit
Voorwaarden voor deelname

Ervaring met mindfulness, basis mindfulness training afgerond of gestart

wit
Voor wie is de opleiding bedoeld?