Psychologie, intake, psychopathologie en contraindicaties

Vrijstelling

Er is een vrijstelling voor wie een achtergrond heeft binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Inhoud

Tijdens de opleidingsdag word je kort meegenomen door de ontwikkeling van de psychologie van de afgelopen 100 jaar en de grootste stromingen binnen de psychologie die de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag verklaren. Er wordt ook stilgestaan bij de positieve psychologie, inclusief de plek die mindfulness daarbij inneemt.

Daarnaast is het belangrijk om psychopathologie te herkennen om te bepalen of iemand geschikt is voor de training. Tijdens deze opleidingsdag zullen we stilstaan bij aanwijzingen die kunnen helpen bij het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot psychopathologie. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de manieren waarop we geconfronteerd kunnen worden met psychopathologie binnen ons mindfulness practitionerschap.

We bespreken (kort) de voordelen en de beperkingen van de DSM-V als diagnostische tool voor psychopathologie.
Er is aandacht voor de stand van zaken rond onderzoek naar mindfulness en de verschillende vormen van psychopathologie en we gaan speciaal in op de onderwerpen angst, somberheid, boosheid en de bijzondere persoonlijkheden.

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar contact@aandacht.be 
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!