Mindful opvoeden

Mindful opvoeden thema dag training I AM Instituut Aandacht Mindfulness

Inhoud

Mindful opvoeden, een verdiepende mindfulness training in aandachtig opvoeden 

In mindfulness oefenen we ons meer bewust te zijn van onze aandacht, en met een bewuste intentie de focus van onze aandacht te brengen naar het hier en nu, iedere keer opnieuw. 

Op zich een eenvoudige vaardigheid. Echter, als je communiceert met anderen, met name in de interactie met je huisgenoten, je kinderen, waarmee je een langere en intensievere geschiedenis hebt, verlies je je makkelijk in diep ingeslepen emotionele patronen.

Ouderschap vraagt aandacht en steeds weer opnieuw afstemmen.

Hoe ga jij om met deze ‘nieuwe rol’ als ouder toevoegt aan jouw identiteit?

Iedere nieuwe fase waar je kind doorheen gaat, als baby, als het taal leert, een eigen wil ontwikkelt. Om maar niet te spreken van de puberteit waarin die tiener een complete transformatie doormaakt.  

Hoe ga je om met deze nieuwe uitdaging van een zich steeds veranderende werkelijkheid? Kinderen belichamen deze continue verandering bij uitstek met hun steeds groeiende en ontwikkelende lichaam en geest. 

De rol van ouder

Ouderschap kan behalve een bron van vreugde, ook een bron van stress zijn met allerlei emotionele reacties tot gevolg en je daar vervolgens schuldig door voelen. 

Of, misschien kom je soms klem te zitten tussen opvoedingsidealen en de harde werkelijkheid. En misschien wel onenigheid over de opvoeding.

Hoe vind je een antwoord op dit wezen wiens zorg aan jou is toevertrouwd? Wiens zorgbehoefte steeds verandert? 

Mindful opvoeden

Mindful opvoeden is van groot belang voor het welzijn van je kind. Niet alleen omdat ouderlijke stress een sterk negatief effect heeft op ouderschap en op de opvoeding. Ook jijzelf kan veel baat bij hebben bij mindful opvoeden. Hoe zou het zijn als je je kinderen als reminders kan zien die in jouw huis wonen om je te helpen mindful te zijn? Het is helpend om als ouder je steeds af te stemmen op de veranderende behoeftes van je kind, de verschuivende balans tussen behoefte aan zorg en behoefte aan(loslaten in)vertrouwen. 

Voorwaarden voor deelname

Ervaring met mindfulness is nuttig maar niet verplicht.

Voor wie

ouders, opvoeders, leerkrachten

Meet your trainer

wit

Doelbewust,
Aandacht geven aan je kind,
jezelf en je eigen houding t.o.v. je kind
van moment tot moment,
zonder te oordelen.

 – Jon & Mila Kabat-Zinn

Doel van de training

 • Ruimte kunnen bieden voor uitdaging en het stellen van grenzen voor vorming.
 • Je kind helpen met het ontwikkelen van de balans tussen zelfvertrouwen en zelfbeheersing
 • Je hier als ouder gewaar van worden om vervolgens bewust te reageren in de steeds veranderende opvoedingssituaties

Wat we niet gaan doen

 • We gaan geen adviezen geven of je de baby moet laten huilen in de nacht of juist niet. 
 • We gaan het niet hebben over hoeveel tijd een 6-jarige achter de computer zou moeten spenderen en ook niet over de sexuele (on-)vrijheden van de puber. 

Wat we concreet gaan doen

 • We exploreren 3 (nauw aangrenzende) gebieden:
 1. Het kind
 2. Jouw reactie (de interactie)
 3. De ouder als kind
 • Vaardigheden oefenen die je helpen om je af te stemmen op jezelf en je kind en de interactie die er ontstaat. 
 • Onderzoeken van je eigen waarden en je eigen overtuigingen als uitgangspunt in het opvoedproces. 
 • Oefenen van vaardigheden om deze waarden in je opvoeding uit te dragen..
..

..Als je goed zorgt voor het nu, dan zorgt het nu voor later.

– Jotika Hermsen