Mindfulness & ouderen

De opleiding mindfulness en ouderen is vernieuwd!

Nog steeds biedt deze opleiding een volledig programma toegespitst op de toepassing van mindfulness en ouderen. Daarnaast is er nu de mogelijkheid om (samen met anderen of alleen) een practicumopdracht uit te werken om binnen de opleidingscontext direct ervaring op te doen met mindfulness en ouderen en te leren van elkaar.

De opleiding bestaat uit:
1. Een online bijeenkomst (3,5 uur) waarin we met elkaar de beleving van ouderdom onderzoeken door oefeningen, reflecties en uitwisseling.
2. Een online bijeenkomst (3,5 uur) waarin het programma mindfulness en ouderen aan bod komt
3. Een practicum opdracht
Deze practicumopdracht maakt onderdeel uit van de opleiding en is bedoeld om een concrete stap te maken om aan de slag te laten gaan met het materiaal. Al naar gelang jouw persoonlijke situatie kun je de practicumopdracht aanpassen.
Voorbeelden zijn:
• Bied een proeftraining mindfulness voor ouderen aan.
• Maak een informatiefolder waarmee je de oudere mens aanspreekt om deel te nemen aan een mindfulness training.
• Neem in jouw regio contact op met de gemeente of andere organisaties en breng in kaart welke mogelijkheden er zijn om mindfulness aan te bieden aan de doelgroep.
4. Een online bijeenkomst (3,5 uur) waarin de practicumopdrachten besproken worden en plannen gemaakt worden voor volgende stappen.

Trainingsprotocol mindfulness bij ouderen

Tijdens de opleiding wordt een trainingsprotocol aangeboden dat je kunt gebruiken bij het geven van trainingen aan ouderen. De rode draden van het trainingsprotocol zijn ook de rode draden van de opleiding:

  • omgaan met verlies, rouw en afscheid,
  • wie ben ik nu, op het raakvlak van verleden en toekomst,
  • het lichaam,
  • dankbaarheid en wijsheid,
  • starheid, patronen en automatisme,
  • omgaan met `de ruis` van de omgeving,
  • eindigheid van het leven, verstilling.

Het trainingsprotocol is bedoeld voor mindfulnesstrainers die goed bekend zijn met het MBCT- of MBSR-programma en ervaring hebben met het geven van trainingen. Tijdens de opleiding wordt niet het gehele trainingsprotocol behandeld, maar zullen ervaringsgerichte oefeningen de basis vormen van de toepassing van mindfulness in de context van ouder worden. Daarnaast wordt de structuur van de specifieke training toegelicht en is er de mogelijkheid om met specifieke oefeningen ervaring op te doen.

‘Getting old is not for the faint of heart!’

Ouder worden is een proces waar we allemaal mee te maken hebben en dat gepaard kan gaan met mooie en moeilijke ervaringen. De moeilijke ervaringen hebben vaak te maken met het omgaan met verlies, rouw en afscheid.
Een centraal thema in het ouder worden is loslaten, een thema dat ook centraal staat in de mindfulness. Zeker in de huidige maatschappij waarin ouderen vaak minder steun ervaren en de druk om zelfstandig en onafhankelijk te blijven steeds groter wordt, is het geen sinecure om op een wijze manier om te gaan met de uitdagingen die het leven als oudere met zich meebrengt.

Mindfulness kan ouderen hierbij helpen en de oudere mens ondersteunen om, ondanks alle uitdagingen, een vervuld leven te leiden. In deze opleiding wordt een programma geboden dat het eigen ouder worden (van de mindfulness trainer) als basis neemt om vervolgens trainersvaardigheden te ontwikkelen om mindfulness toe te passen bij de oudere mens.