Mindfulness, veiligheid en inclusie in groepen

Deze 2-daagse workshop is bedoeld voor mindfulness trainers en iedereen die mindfulness in de begeleiding van groepen gebruikt of wil gebruiken.

Er bestaan heel wat verschillende perspectieven op groepsvorming, veiligheid en inclusie. Mindfulness gaat uit van de diepe verbondenheid tussen mensen, ook wel onze “gedeelde menselijkheid” genoemd.

In deze opleiding willen we jou als trainer, begeleider of hulpverlener handvaten aanreiken zodat je je eigen authentieke manier kan vinden om groepsvorming te ondersteunen alsook veiligheid te belichamen en in een groep te brengen. Het veiligheidsgevoel in de groep hangt samen met de innerlijke veiligheid die de begeleider ervaart. Deze opleiding is een stap op weg naar je verdere groeipad om je eigen veiligheidsgevoel en dat van anderen te versterken.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Een definitie van veiligheid, gebaseerd op neurowetenschappelijke inzichten en de diepe verbondenheid die mindfulness in zich draagt
  • Onderscheiden van verschillende fasen in het groepsproces en de momenten waarop je veiligheid kan voorbereiden en organiseren voor jezelf en voor de groep
  • Bewustwording en onderzoeken van de verschillende aspecten van je houding als trainer of begeleider, die zorgen voor (on)veiligheid tijdens het groepsproces.
  • Enkele specifieke tools en ‘spelregels’ die voor een dieper veiligheidsgevoel zorgen.
  • Bewegen tussen je sturende rol, je expert-rol en je luisterende of faciliterende rol als trainer of begeleider
  • Herkennen en erkennen van weerstand in de groep en er op een verbindende manier mee omgaan
  • Inzicht in het creëren van “mindfulness-based safe spaces” en inclusie in grote en kleine groepen.

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar contact@aandacht.be 
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!