In Vacature

Mindfulness en beter presteren op het werk (Dr. Dewulf in “Vacature”)


”Het effect van Mindfulness is een verhoogde aandacht op de dingen waar je mee bezig bent”, aldus Dr. David Dewulf. “Je kan het vergelijken met een PC. Als er meerdere programma’s op je PC draaien functioneert hij minder goed. Door de training kan je overtollige programma’s afzetten zodat er meer mentale ruimte vrijkomt waardoor je helderder kan denken.Tijdens de training leer je negatieve gedachten te zien, zonder erin mee te gaan of er emoties aan vast te kleven”, verklaart Dr. Dewulf. “Je cultiveert een zekere zachtheid tegenover je eigen ervaringen. Je staat jezelf toe te ‘zijn zoals je bent’ – zonder voortdurend een hoop dingen te moeten ‘doen’. Omschakelen van ‘doen’ naar ‘zijn’, helpt te voorkomen dat stresserende gevoelens ontstaan.

De training start met aandacht geven aan ademhaling. Mensen ontdekken hoe snel ze hun aandacht kwijt zijn. De cursisten worden zich bewuster van hun gedachtestroom die continu in het verleden en de toekomst springt. “We zitten continu in onbewuste stromen van informatieverwerking”, aldus Dewulf. “Deze denkstromen kunnen stress en angst uitlokken. Ze zijn verantwoordelijk voor negatieve spiralen en leiden tot depressies. Als we die onbewuste denkstromen herkennen, kunnen we ze loslaten. Je leert ook emoties te zien en ze ogenblikkelijk los te laten zodat ze je niet in een negatieve denkspiraal kunnen brengen.”

Als je de basisoefeningen voldoende hebt ingeoefend, is het moment aangebroken om te leren op een onbevangen manier naar situaties te kijken om vanuit dit oogpunt te bepalen hoe je het beste vanuit het verworven inzicht met de dingen omgaat. De cursisten bouwen innerlijk vertrouwen en stabiliteit op om te handelen vanuit het nu-moment, met de kracht en wijsheid die nu voorhanden zijn.

“

Het helderder inzicht in het nu-moment helpt mensen een open kritische geest te hebben, zonder in naïviteit te vervallen. Mensen leren door een wetenschappelijke bril te kijken naar de wereld. Door beslommeringen los te laten worden mensen gelukkiger. Het bevorderen van coping gedrag helpt mensen in het bedrijfsleven om te gaan met de frustraties van elke dag.

De aangeleerde mentale vaardigheid bevordert de creativiteit. Tunnel denken vermindert. Door afstand te nemen zien mensen veel meer het globale plaatje vooraleer tot actie over te gaan. Ze nemen bijgevolg veel meer doordachte beslissingen.

Mensen reageren niet alleen minder impulsief. Ze nemen zichzelf en de eigen opinies ook minder ernstig. Meningen blijven tenslotte maar meningen. Doordat men leert helderder te zien, ontdekken mensen dat er voor ieder standpunt wel wat te zeggen valt. Hierdoor wordt communicatie minder dominant of passief. Mensen communiceren evenwichtiger.