Mindful opvoeden voor trainers

Inhoud

Opvoeden is een grotere uitdaging dan ooit. Het aantal bronnen van stress voor kinderen stijgt. En de toenemende drukte waarin ouders  en andere opvoeders vaak meelopen maakt dit zeker niet makkelijker.

Ben je bereid om alles wat je weet over discipline even volledig te vergeten?

Vergeet wat je denkt dat dit woord betekent, en vergeet wat je gehoord hebt over hoe ouders en andere opvoeders zouden moeten antwoorden wanneer kinderen iets doen dat ze niet horen te doen.

Tijdens deze opleidingsdagen staan we stil bij een andere benadering van opvoeden en discipline. Een benadering die helpt om het korte termijn-doel van opvoeders te bereiken om kinderen juist te laten handelen in het moment. En die ook bijdraagt aan het langere termijn-doel om kinderen te helpen goede mensen te worden, die gelukkig, succesvol, vriendelijk, verantwoordelijk en zelfgedisciplineerd zijn.

Als trainer in Mindful opvoeden nodig je ouders en opvoeders uit om er echt te zijn voor kinderen. En dit zowel in vreugde voor zijn of haar meevallers als in compassie voor de tegenvallers. Je leert hen daarbij ook eerlijk te kijken naar hun eigen uitdagingen en naar de waarden waarmee ze willen leven.

Wat je ouders en andere opvoeders zal kunnen aanleren na deze opleiding: 

  • Hoe ze rust kunnen behouden in stressvolle omstandigheden.
  • De eigen patronen en krachtbronnen leren kennen.
  • Omgaan met uitdagende situaties binnen de opvoeding.
  • Mindful communiceren in de opvoeding.
  • Er zijn voor het kind  en steun geven bij tegenvallers.

Voorwaarden voor deelname:

  • Dit event staat open voor mindfulness trainers, trainers in opleiding en hulpverleners
  • Ervaring met mindfulness is vereist voor deelname

Praktische info en inschrijving

Toon alle