Mindful school

I AM is sinds 2001 een toonaangevend instituut dat jongeren en volwassenen ondersteunt om met aandacht in het leven te staan en zo beter om te gaan met de uitdagingen van elke dag.

I AM maakt het nu ook mogelijk voor scholen om de kracht van mindful leven en leren te leren kennen. In tijden waarin burn-out, stress en angst zowel leerlingen, leraren als directies treffen, kan mindfulness concrete handvaten bieden, aangepast aan de leefwereld van leerlingen en de specifieke context van het onderwijs.

Deze sluiten aan bij de vakoverschrijdende eindtermen (VOET). Het aanbod voor scholen is volledig coherent met deze leerdoelen en onderzoek bevestigt de efficiëntie ervan. I AM ziet het als haar maatschappelijke taak hier een betekenisvolle bijdrage aan te leveren. De absolute prioriteit is veerkracht versterken. Natuurlijk is er ook aandacht voor aandachtstraining, algemeen welzijn, stresshantering, preventie van burn-out en depressie. We willen preventief werken voor de toekomstige generatie.

Ben je geinteresseerd?

I AM biedt lezingen, workshops en vormingssessies aan in scholen, voor zowel leerlingen, leerkrachten als directie.

Mindfulness in het onderwijs

Tijdens het opgroeien van onze kinderen spelen zowel de ouder als de leerkracht een belangrijke rol. En opvoeden is best een uitdaging. Dankzij mindfulness kan men met meer aandacht, concentratie, rust, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen deze taak ter harte kan nemen.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek lijkt Mindfulness een veelbelovende methode te zijn:

 • Het is aangetoond efficient
 • Het is eenvoudig toe te passen
 • Het is aanneembaar voor kritsche mensen, als ze open zijn.
 • Het is zowel toepasbaar bij leerlingen, leraren als bij de schoolleiding

Het toepassen van technieken, waarvan bekend is dat ze een positieve uitwerking hebben, kan met relatief weinig inspanning verweven worden met de praktijk van alledag op school.

Enkele voorbeelden:

 • Ademruimtes voor elke toets
 • Wekelijkse reminders op schoolbord
 • Korte momenten van mindful bewegen
 • Mindvolle communicatietechnieken bij conflicten

Bovendien is het ondersteunen van leerlingen bij een gezonde emotionele ontwikkeling een taak die nu al is opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen (VOET).

 

Enkele wetenschappelijke feiten:

 • Kinderen van 12 jaar die mindfulnesstraining volgden hadden significant lagere niveaus van depressie, negatieve emoties, negatieve coping, somatisatie, piekeren en vijandigheid tegen zichzelf in vergelijking met de controlegroep (Sibinga, Webb, Ghazarian, Ellen, 2016)
 • In een studie waarbij lagere schoolkinderen een programma volgden met mindfulness ter ondersteuning van sociale en emotionele gezondheid, bleken de kinderen meer vooruitgang te boeken in hun cognitieve controle en ze ervaarden minder stress. Ze hadden hogere niveaus van empathie, konden beter het perspectief van anderen innemen, hadden een betere emotieregulatie, waren optimistischer. Ze rapporteerden minder symptomen van depressie of agressie. Door hun klasgenoten werden ze beoordeeld als sociaal en ze werden meer aanvaard door leeftijdsgenoten. (Schonert- Reich, Oberle, Lawlor, Abbott, Thomson, Oberlander en Diamond, 2015).
 • In een randomized controlled trial werd het I AM programma voor jongeren onderzocht. Jongeren die de training volgden bleken lagere niveaus van depressie, angst en stress te ervaren in vergelijking met jongeren die de training niet volgden. Ze hadden ook minder kans op het ontwikkelen van een depressie. (Raes, Griffith, Van der Gucht, Williams, 2014).

 

Het nut van Mindfulness op school. Professor Filip Raes in Klasse

Dit artikel je hier nalezen.

 

Compassie in het onderwijs

Compassie biedt nog een verdieping op de mindfulness vaardigheden en heeft in het bijzonder ook effect op de relatie met anderen. Compassie traint in zorgzame en begripvolle aandacht bij emotionele pijn en tegenslagen. Het werkt op het hart van veerkracht.

 

Andere effecten voor jezelf:

 • Je wordt positiever.
 • Je versterkt je waardegerichtheid
 • Je versterkt je moed en veerkracht
 • Je kan beter omgaan met het onbekende
 • Je kan nog beter omgaan met intense emoties
 • Je kan beter accepteren dat je een fout maakt en er dus ook iets van leren.

 

Effecten in relatie met anderen:

 • Je wordt vriendelijk
 • Je geeft de juiste plek aan je innerlijke criticus
 • Je kan beter vergeven
 • Je bent meer gemotiveerd om je eigen gedrag aan te passen
 • Je kan beter toegeven dat je een fout hebt gemaakt en dit versterkt oprechtheid in relaties.
 • Zij die niet voldoende gezien of gehoord werden in hun behoeften, en zich van daaruit misschien hard of onverdraagzaam opstellen, leren om te buigen in constructief omgaan met wat/wie misschien anders en hen vreemd is.

 

Effecten op het groter geheel:

 • Kinderen en volwassenen leren een zachte bedding te vinden voor hun emoties, zodat angst of onzekerheid geen voedingsbodem is voor defensieve of agressieve reacties b.v. bij culturele diversiteit of gendergevoelige thema’s.

Enkele wetenschappelijke feiten

 • Wetenschappelijk onderzoek voor kinderen en jongeren staat nog in de kinderschoenen. De effecten die aangetoond werden bij volwassenen zijn wel veelbelovend!

 

Aandachtspunt:

Compassie is iets anders dan medelijden, dat vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit. Compassie daarentegen vraagt om moed en ruimhartigheid, zowel naar jezelf als naar anderen toe. De beoefening van zelfcompassie is geenszins egocentrisch. Je ontwikkelt juist een gezonde relatie met jezelf en meer empathie en openheid naar anderen toe. Je leert de essentie van mindfulness: heartfulness.

Gelijkmoedigheid leert je dankzij je wijsheid de stormen van het leven te trotseren. Met gedeelde vreugde geef je de schoonheid en vreugde van het leven alle plaats in je hart.

Aanbod voor het onderwijs

Bekijk hier het aanbod voor kinderen en jongeren, voor directie, leerkrachten en het pedagogisch kader.

Projecten

Het project Young Heart & Mind wil scholen sensibiliseren om deze nieuwe methodiek in te zetten om beter om te gaan met de uitdagingen in de superdiverse samenleving van vandaag.

Contacteer ons

Neem contact met ons op als je een vraag hebt.

VZW Mindfulness
Magerstraat 107
9070 Destelbergen

Email: scholen@aandacht.be

Tel: 09/3286090