Inquiry intensive

.
Inquiry – Luisteren met je Hart

Het proces van inquiry is een van de belangrijkste hulpmiddelen om mensen zich bewust te laten worden van de werking van hun geest. Inquiry gaat over het stilstaan bij de ervaringen van de deelnemers.

De basis van inquiry zit in het luisteren en ‘niet-weten’. Er wordt in deze trainingsdag
vooral geoefend in kleine groepen en plenair. Hierbij wordt voortgebouwd op de inquiry zoals die behandeld is in de basisopleiding.

De natuurlijke dialoog, die gekenmerkt wordt door een onderzoekende, nieuwsgierige, accepterende houding staat centraal. Daarbij zullen we veel aandacht besteden aan het werken met de paradox van de drie lagen en het ‘niet weten’.

Praktische info en inschrijving

Toon alle

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar info@seetrue.com
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!

’It is in the listening that the inquiry is ‘done’…’

Mark Williams