Inquiry intensive

Om anderen zich bewust te laten worden van de werking van hun geest, is het onderzoeksproces van inquiry één van de belangrijkste hulpmiddelen. In dit proces stelt de trainer vanuit een mindful houding vragen aan de deelnemers om samen stil te staan bij hun ervaring en biedt de trainer hen de gelegenheid om tot diepere inzichten te komen.

Een mindfulle houding betekent dat we de ervaring van de deelnemers met compassie en een beginnersgeest kunnen ontvangen, en dat we met nieuwsgierige aandacht vertoeven bij wat er zich aandient, zonder er iets mee te moeten bereiken. We openen de deur naar onze ‘common humanity’, door het respectvol delen van woorden en van stiltes.

Inquiry gaat eigenlijk over het vermogen van de trainer om te kunnen zijn in een staat van ‘niet weten’.
Het gaat over het loslaten van de rol van hulpverlener die je in andere context misschien opneemt.
Het gaat over luisteren en vragen zonder voorkeur, zonder afkeer en zonder hechting.

In een inquiry creëer je een ruimte waarin er iets nieuws kan gebeuren en er weinig doelmatig gestuurd wordt.

Wat leer je in deze opleiding?

  • Theorie over de horizontale en verticale inquiry en de verschillende lagen ervan.
  • Oefenen met het faciliteren van inquiry. We oefenen in kleine groepen maar ook in grotere groepen om de reële situatie van mindfulnesstrainingen of groepsbegeleidingen zo goed mogelijk na te bootsen. We zullen dit doen via ‘live’ inquiries.
  • Streven naar een goede ‘practice’ in plaats van naar een mooie ‘performance’.
  • Jezelf toestaan om authentiek aanwezig te zijn bij de ervaring van de ander, waarbij je de deelnemer de ruimte geeft om helemaal zichzelf te zijn. Als trainer of begeleider belichamen we mindfulness zo goed mogelijk, wetende dat ook wij soms geraakt worden, impulsief reageren en niet perfect zijn.
  • Belichamen van de ondersteunende factoren van niet oordelen, vertrouwen, geduld, eindeloos opnieuw beginnen, niet-streven, acceptatie, loslaten en mildheid/vriendelijkheid.

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar contact@aandacht.be 
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!