Inquiry intensive

Het proces van inquiry

Het proces van inquiry (ofwel onderzoeksproces) is een van de belangrijkste hulpmiddelen om mensen zich bewust te laten worden van de werking van hun geest. Binnen dit proces probeert de trainer mindful te zijn in het omgaan met de ervaringen van deelnemers en met het stellen van vragen.

Daarnaast kan alles wat in dit onderzoek naar boven komt gebruikt worden om het thema van de betreffende sessie aan de hand van de aangereikte ervaringen toe te lichten.

Middels een natuurlijke dialoog die gekenmerkt wordt door een onderzoekende, nieuwsgierige en accepterende houding, help je deelnemers te ontdekken wat er speelt tijdens het oefenen. Je gebruikt hierbij met name open vragen om de directe ervaring te exploreren (in tegenstelling tot vragen die leiden naar de inhoud van een bepaald verhaal/ervaring).

Leerdoelen Inquiry intensive

  • Door middel van het toepassen van zogenaamde horizontale en verticale inquiry leert de professional balans te creëren tussen individuele en groepsprocessen.
  • het ontwikkelen van vaardigheden in het opmerken van directe lichamelijke ervaringen, gedachten, gevoelens en de verbinding hiertussen.
  • het herkennen van gewoonten en patronen gerelateerd aan bovenstaande ervaringen en het herkennen van het effect van mindfulness-beoefening op deze ervaringen.
  • Deelnemers kunnen zich ongemakkelijk voelen als er (onverwachte) emoties opkomen. De professional leert om alle voorkomende emoties van de cliënt met een open en accepterende houding tegemoet te treden.
  • Het omgaan met hevige emoties in een mindfulness setting vraagt zorgvuldigheid, veiligheid en mildheid, zeker ook als er weerstand is ten aanzien van de emotie. De professional leert hier een evenwichtige balans in te bewaren.
  • De professional leert eigen patronen en emotionele reacties herkennen.

Literatuur Inquiry intensive

  • Mindfulness-based cognitive therapy, Rebecca Crane
  • The inquiry process, aims, intentions and teaching considerations, Mark Williams, Rebecca Crane, Judith Soulsby, Melissa Blacker, Florence Meleo-Meyer en Bob Stahl

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar info@seetrue.com
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar info@seetrue.com
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!