Privacy verklaring

Privacyverklaring

I AM respecteert jouw privacy. Voor ons staat een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens dan ook centraal. Dat geldt natuurlijk als je onze websites bezoekt, maar ook als je klant bij ons bent. I AM is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over de gebruiksvriendelijkheid van onze websites. Maar dan altijd geheel anoniem!

Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Inschrijving voor onderwijsdoeleinden
  • Afhandeling van door jou aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
  • Uitvoering van onze dienstverlening
  • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, nieuwe opleidingen, trainingen etc.
  • Samenstellen gebruikersstatistieken
  • Beveiliging en verbetering van onze websites

Jouw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt en worden maximaal 6 maanden na voltooiing van een opleiding bewaard.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens werkt I AM met verschillende medewerkers, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van I AM zullen optreden. Daarbuiten zullen wij jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij I AM daartoe verplicht is op grond van de wet. I AM zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke
voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en websitebezoekers.

Beveiliging

I AM draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. I AM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door jouw browser kunnen worden opgeslagen op jouw computer. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Wij maken gebruik van de volgende cookies om ervoor te zorgen dat onze websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn:

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites correct functioneren, waardoor ze functioneel en bereikbaar blijven.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze websites door gebruikers. Door website gebruik te meten kunnen we onze websites blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Om jouw privacy te beschermen hebben wij het amendement gegevensverwerking van Google geaccepteerd en worden jouw gegevens niet aan derden verstrekt. Ook worden IP-gegevens niet aan andere gegevens van klanten of bezoekers gekoppeld.
Advertentie cookies
Wij maken geen gebruik van advertentie cookies.

Wijzigingen

I AM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van I AM. Je kunt jouw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neem hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid gerust contact met ons op: contact@aandacht.be


Aansprakelijkheid

Hoewel I AM maximale zorg besteedt aan de op de websites getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. I AM aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle informatie en materialen op de websites zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze websites kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze websites zijn voor jouw eigen rekening en risico.


Gegevensbeschermingsautoriteit
Wil jij een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door I AM? Neem dan direct contact met ons op: contact@aandacht.be of 09 328 60 90. Wij nemen jouw klacht direct in behandeling. Graag verwijzen wij je ook naar de Gegevensbeschermingsautoriteit voor meer informatie .

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring van I AM of wil je informatie inzien, rechtzetten of wissen? Dan kun je dit melden via email of telefoon.

09 328 60 90

contact@aandacht.be