Mindfulness bij dementie

Over de TANDEM-opleiding

De opleiding Mindfulness bij dementie biedt handvatten voor de toepassing van mindfulness in de context van dementie.

SeeTrue verzorgt deze opleiding om mindfulness trainers kennis te laten maken met de TANDEM training.

TANDEM  is een wetenschappelijk project van de Universiteit Maastricht waarin een protocol ontwikkeld en onderzocht werd om mindfulness toe te passen in dyades van mensen met beginnende dementie en mantelzorg.

Met dit nieuwe opleidingsformat kun jij je als trainer voorbereiden om daadwerkelijk aan de slag te gaan met mindfulness bij deze doelgroep! We willen je in deze opleidingsopzet maximaal uitnodigen om eerste concrete stappen te zetten om mindfulness toe te kunnen passen bij mensen met dementie en/of hun mantelzorgers.

Deelnemers ontvangen de trainershandleiding behorende bij de TANDEM training.

Trainer Franca Warmenhoven vertelt…

Inhoud

De opleiding is toegespitst op de toepassing van mindfulness bij dementie. Er is er de mogelijkheid om (samen met anderen of alleen) een practicumopdracht uit te werken om binnen de opleidingscontext direct ervaring op te doen met mindfulness en dementie en te leren van elkaar.

De opbouw van de opleiding Mindfulness bij dementie

1. Online masterclass

In je eigen tijd, voorafgaand aan de eerste online opleidingsbijeenkomst, bekijk je een video van een ‘Masterclass’ waarin de toepassing van mindfulness bij dementie verkend wordt.

Aan bod komt onder andere:

  • Informatie over dementie
  • De ontwikkeling van de TANDEM training
  • Wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness in de context van dementie
  • Ervaringen uit het veld

2. Eerste online opleidings- en oefensessie

Samen verdiepen we de inhoud van de Masterclass en is er ruimte om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen maar daarnaast gaan we ook aan de slag met oefenen.

3. Practicum-opdracht

Deze practicumopdracht is bedoeld om een concrete stap te maken om aan de slag te laten gaan met het materiaal. Al naar gelang jouw persoonlijke situatie kun je de practicum opdracht aanpassen.

Voorbeelden zijn:

  • Neem contact op met een verpleeghuis en organiseer een gratis proefsessie mindfulness.
  • Geef een mindfulness workshop in het Alzheimer cafe of een andere plek waar de doelgroep te vinden is.
  • Neem in jouw regio contact op met de gemeente of andere organisaties en breng in kaart welke mogelijkheden er zijn om mindfulness aan te bieden aan de doelgroep.
  • Werk een wervingscampagne uit om deelnemers in een groep te betrekken.

4. Tweede online opleidingsbijeenkomst

In deze bijeenkomst wordt er teruggeblikt:

  • Het practicum wordt besproken en ervaringen uitgewisseld.
  • Verdere stappen worden verkend.