Mindful bewegen

Het belang van mindfulness in beweging

Ons lichaam geeft voortdurend signalen af. Als we ons meer bewust zijn van ons lichaam, dan worden we sensitiever en leren we deze signalen beter te gebruiken. Daarbij is het voor sommige mensen gemakkelijker om zich op hun lichaam te concentreren als ze bewegen in plaats van stilzitten.

De bewegingen in mindfulness gaan vaak gepaard met de verkenning van onze grenzen. We bewegen vaak naar het (lichte) ongemak toe en blijven daar even, waardoor mindful bewegen ook een oefening is in acceptatie en loslaten en kan helpen om nieuwe manieren te vinden om met intensiteit om te gaan. Hierdoor ontstaat er een andere houding ten opzichte van ongemak in ons leven.

We leren een onderscheid te maken tussen grenzen exploreren en verleggen en het forceren van onszelf. De manier waarop we omgaan met grenzen bij het mindful bewegen is mogelijk ook symbolisch voor de manier waarop we met grenzen omgaan in ons leven.

Daarnaast hebben veel van onze mentale patronen een lichamelijk component. Door ons bewust te zijn van ons lichaam in beweging worden we bewuster van onze mentale patronen.

Als laatste betekent het bewuster omgaan met beweging en meer bewust zijn van ons lichaam dat we ons lichaam ook verder kunnen ontwikkelen. Door bewust te bewegen ontwikkel je kracht, soepelheid en balans.

Leerdoelen opleiding mindful bewegen

Als professional leer je:

 • het belang van beweging binnen de mindfulness
 • het gebruik van diverse oefeningen vanuit de eigen achtergrond
 • afstemming op de groep en individuele deelnemer
 • speciale aandacht voor deelnemers die moeite hebben met bewegen of erg hun best doen
 • de veiligheid, het bewaken en de exploratie van grenzen en de vertaalslag naar het dagelijks leven
 • de relatie bewegen en adem
 • de relatie tussen mentale patronen en lichamelijk componenten.

Waarom Mindful bewegen?

Mindfulness in beweging kan gebruikt worden als als onderdeel van een mindfulness training, therapie of begeleiding.

Als we alleen mindful kunnen zijn als we stilzitten dan missen we een hoop. Ons lichaam geeft voortdurend signalen af. Als we ons meer bewustzijn van ons lichaam dan worden we sensitiever en leren we deze signalen beter te gebruiken.

 • De bewegingen in mindfulness gaan vaak gepaard met de verkenning van onze grenzen. We bewegen vaak naar het (lichte) ongemak toe en blijven daar even. Hierdoor ontstaat er een andere houding ten opzichte van ongemak in ons leven.
 • We leren een onderscheid te maken tussen grenzen exploreren en verleggen en het forceren van onszelf. De manier waarop we omgaan met grenzen bij het mindful bewegen is mogelijk symbolisch voor de manier waarop we met grenzen omgaan in ons leven.
 • Veel van onze mentale patronen hebben een lichamelijk component. Door te ons bewust te zijn van ons lichaam in beweging worden we bewuster van onze mentale patronen.
 • Mindful bewegen is een oefening in acceptatie en loslaten.
 • Mindful bewegen kan helpen om nieuwe manieren te vinden om met intensiteit om te gaan.
 • Bewuster omgaan met beweging, betekent meer bewust zijn van ons lichaam, waardoor we ons lichaam ook verder kunnen ontwikkelen. Door bewust te bewegen ontwikkel je kracht, soepelheid en balans.
 • Voor sommige mensen is het gemakkelijker om zich op hun lichaam te concentreren als ze bewegen.

Wanneer mindful bewegen?

 • In de MBSR worden de liggende yoga-oefeningen geïntroduceerd in sessie 3. Later worden daar nog de staande yoga-oefeningen en de loopmeditatie aan toegevoegd.
 • Het verdient aanbeveling om de bewegingsoefeningen regelmatig te laten terugkomen. Het kan soms heel goed helpen om mensen uit hun hoofd terug in hun lichaam te krijgen, na veel gepraat.

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar info@seetrue.com
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar info@seetrue.com
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!