Mindfulness embodiment

Er komt zoveel bij kijken: vaardigheden in lesgeven, in werken met groepen, in werken met specifieke groepen, in organiseren,….
Centraal is echter training geven vanuit het belichamen van de kwaliteiten van mindfulness. Zo breng je verbondenheid en aanwezigheid in de leeromgeving.

Essentieel is onze eigen beoefening als trainer. Het gaat over zowel formele als informele beoefening en het altijd verdergaande proces van inzicht ontwikkelen. Dit kan een uitdaging zijn in het professionele en persoonlijke leven. Het kan uitdagend en intens zijn om bepaalde aspecten van
onszelf te erkennen.

Mindfulness is niet een verzameling van technieken om toe te passen, maar is een manier van zijn. Als principe kunnen we hanteren dat we evenveel van onszelf vragen als van onze deelnemers want leren en groeien zijn levenslange engagementen (JKZ). Ons proces als mindfulness trainer is ook nooit af, het is ons levenslang verdiepen in inzicht.

Training geven vanuit de zijnsmodus

Als trainer moeten we zelf de gebieden van zijnsmodus en doemodus onderzocht hebben en daar vertrouwd mee zijn. Door de eigen beoefening hebben de trainers het inzicht dat de problematische patronen die aangehaald worden in de training ontstaan uit doemodus en dat die patronen onderhouden worden door de doemodus en niet efficiënt kunnen aangepakt worden vanuit de doemodus.

Training geven vanuit doemodus houdt het gevaar in dat we gaan training geven vanuit een probleemoplossende houding. Hierbij kunnen we de houding gaan versterken dat problemen moeten bestreden worden en opgelost worden en dat eens deze problemen verwijderd zijn alles in orde zal komen. Vanuit een doemodus gaan we de onderliggende geestespatronen niet duidelijk maken voor de deelnemers en vergeten we misschien aandacht te geven aan het proces dat we ondersteunen bij de deelnemers.

Vanuit onze eigen beoefening weten we hoe het is om open te zijn voor de ervaring in het huidige moment. Tijdens de training belichamen we het aanwezig zijn voor de ervaring zonder oordeel. Dit betekent ook dat er bereidheid is om het antwoord niet te weten, bereidheid om de ervaring te laten zijn in plaats van het te willen oplossen. Dit betekent ook dat we als trainer compassie en onze eigen kwetsbaarheid en onvolmaaktheid meebrengen in de training.

Opbouw van de opleiding

De opleiding gebruikt de MBI-TAC als structuur/kader en licht hier de domeinen 2,3 en 4 uit:

  • Domein 2: Relationele vaardigheden
  • Domein 3: Belichaming van mindfulness
  • Domein 4: Begeleiden van mindfulness oefeningen

en gebruikt de 9 basisattitudes in mindfulness als (innerlijke) structuur:
(https://www.youtube.com/watch?v=2n7FOBFMvXg)

De eerste helft focust op domein 3 (en vanuit daar oefenen in domein 4), belichaming en neemt de volgende attitudes mee om mee te oefenen: niet oordelen, vertrouwen, niet streven en beginnersgeest.

De tweede helft verdiept op de eerste avond en focust naast domein 3 ook op domein 2 (en vanuit daar oefenen in domein 4). In de tweede helft worden de attitudes meegenomen: geduld, loslaten, aanvaarden, dankbaarheid en vrijgevigheid.

Praktische info en inschrijving

Toon alle

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar info@seetrue.com
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!

Praktische info en inschrijving

Toon alle

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar info@seetrue.com
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!