Opleiding mindfulness en communicatie

De MBCC (Mindfulness Based Compassionate Communication) opleiding biedt trainers in MBSR/MBCT en andere professionals een verdere verdieping in mindfulness en compassie in communicatie. De opleiding leidt op tot het kunnen begeleiden van de MBCC-training (4 of 6 sessies) en/of toepassen van MBCC-oefeningen in de eigen praktijk.

MBCC

De inzet van MBCC leidt tot groei en verandering in relaties, werkrelaties, klant / client contact en daar waar (bege)leiding gegeven wordt. In het bedrijfsleven, op scholen, in de maatschappelijke zorg, (geestelijke) gezondheidszorg, residentiële zorg, etc.

De reeds jarenlange inzet van geweldloze / mindful en compassievolle communicatie methoden heeft aangetoond dat het bijdraagt aan verandering in onszelf, aan maatschappelijke verandering, het transformeren van vijandbeelden, conflicten en confrontaties naar wezenlijk contact maken en omgaan met elkaar.

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar info@seetrue.com
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!

Wil je communicatietrainer/coach worden? Wil je mensen helpen om vanuit een mindful perspectief met elkaar te communiceren?

Inhoud

Volg de MBCC opleiding en je leert deelnemers mindfulness, empathie en emotionele intelligentie in hun communicatie te brengen. Dit alles geïnspireerd door de wijsheid van Socrates, de inzichten van Marshall Rosenberg en recente neurowetenschap.

Je wordt opgeleid om vanuit trainersperspectief sessies te faciliteren. Je traint mensen:

 • die stress ervaren of zich vaak heel emotioneel voelen tijdens communicatie
 • die het moeilijk vinden bepaalde keuzes te maken en deze ook uit te voeren
 • die hun empathie, emotionele intelligentie en impact willen verhogen

 

Programma :

Deze 4 daagse opleiding is opgebouwd rond de 4 of 6 wekelijkse sessies van de MBCC-training met elk dagdeel gericht op een specifiek thema van een sessie.
Elke opleidingsdag start met een inleiding waarna er geoefend wordt in de grote groep en de kleine groepjes, gevolgd door reflectie.

Zo wordt er aandacht besteed aan de onderliggende onderbouwing van de methodiek, de opbouw van de meditaties, de vaardigheden en houding van de trainer.
Tijdens reflectie wordt stilgestaan bij het eigen proces, aandachtspunten en en mogelijke obstakels voor de trainer.
Er wordt gewerkt met casussen, rollenspel en meditaties. Hierbij is veel ruimte tussen theorie voor eigen ervaring en oefening.

Relevantie MBCC-methodiek

Voor de professional

 • MBCC cultiveert oordeelloos waarnemen, herkennen en uiten van gevoelens, uit durven spreken van behoeften in de vorm van een verzoek, verantwoordelijkheid, mededogen en compassie naar de ander en de wereld.
 • Het leidt tot groei en verandering in relaties, werkrelaties, klant / client contact en daar waar (bege)leiding gegeven wordt.
 • MBCC kan door de professional aangeboden / toegepast worden in het bedrijfsleven, op scholen, in de maatschappelijke zorg, (geestelijke) gezondheidszorg, residentiële zorg, etc.
 • De professional kan de tools uit de methodiek of de MBCC-training inzetten om de cliënt  te ondersteunen in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.
 • Mindful communiceren leidt bij de gezondheidszorgwerkers tot meer harmonie, balans en betere zelfzorg. Vanuit dit groter welbevinden kan de professional met meer aandacht en compassie communiceren en functioneren (Morgan, 2014).
 • MBCC draagt zodoende bij aan een hogere mate van harmonie én plezier in de onderlinge contacten en samenwerking, tot proactiviteit en professionaliteit.

 

Voor de cliënt

 • De cliënt leert om op een meer samenwerkende manier en empathischer met anderen te communiceren waardoor er meer harmonie ervaren gaat worden in relatie met zichzelf en in relatie met de ander en de wereld.
 • De MBCC-methode helpt eigen behoeften te herkennen en te uiten en vanuit de eigen kernwaarden keuzes in het leven te maken.
 • Het ondersteunt de client weerbaarder te worden en intense situaties met meer moed en vertrouwen tegemoet te treden vanuit verbondenheid en verantwoordelijkheid en i.p.v. conflicten en vermijding.
Leerdoelen MBCC-opleiding
 • De professional heeft kennis van actuele theorie en onderzoek over communicatie, weet deze kennis toe te passen vanuit begrip en doorleeft vanuit eigen ervaring.
 • De professional kent het verschil tussen geweldloze communicatie en traditionele mediation.
 • De professional heeft begrip van en herkent de effecten van mindfulness en compassie in communicatie.
 • De professional herkent de verschillende emoties, de effecten ervan voor gedrag en het belang van aandacht voor emoties als schaamte, spijt en schuld.
 • De professional is vaardig in mindful luisteren en spreken, oprecht aanwezig kunnen zijn en spreken in contact met de client op gevoelsniveau. Dit resulteert in een meer authentieke, compassievolle relatie met de cliënt die voedend en behulpzaam is.
 • De professional weet de MBCC-tools in te zetten om de cliënt  te ondersteunen in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.
 • De professional ondersteunt de cliënt d.m.v. passende MBCC-oefeningen in het  cultiveren van oordeelloos waarnemen, herkennen en uiten van gevoelens, uit durven spreken van behoeften in de vorm van een verzoek, verantwoordelijkheid, mededogen en compassie naar de ander en de wereld.
 • De professional is toegerust verstoringen als confrontatie en conflict eerder bespreekbaar te maken en heeft inzicht in het effect van eigen gedrag op het contact met de ander om miscommunicatie te voorkomen.
 • De professional is in staat dmv oefeningen en meditaties de cliënt inzichtelijk te maken wat er gebeurt in contact met anderen. Wat vervolgens bij de client leidt tot het verkrijgen van meer zicht in de communicatie conditionering en hoe zich hieruit te bevrijden.
 • De professional weet welke tools in te zetten gericht op het verdiepen en verbeteren van verbinding met de cliënt en gericht op het kalmeren van het systeem.
Literatuur

Leven met wijsheid en compassie’ van David Dewulf

Geweldloos communiceren’ van Marshal Rosenberg