Wetenschap

Kennis zegt wat was,
aandacht zegt wat is

~

Wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland bewees de gunstige effecten van Mindfulness. Hieronder lees je enkele bevindingen.

Cognitief-psychologische effecten : creatiever en realistischer omgaan met stress

Onderzoek toont een vermindering van emotionele reactiviteit en piekergedrag in confrontatie met angst en onzekerheid. Men ziet dat eigen denkbeelden niet noodzakelijkerwijze reflecties van de realiteit zijn, maar vaak vertekend worden door verwachtingen en emoties.

Gevolgen voor u:

 • u reageert minder op situaties met vlucht- of vermijdingsgedrag.
 • u gaat realistischer en creatiever om met stressmomenten.
 • u piekert minder.
 • u gaat beter om met stress en werkdruk.
 • Uw emotionele intelligentie en besluitvorming verbeteren

Biologische gevolg: positieve invloeden op de hersenen

De training veroorzaakt een positief regulerend effect op de emotionele hersenen door heel specifieke activatie.

Gevolgen voor u:

 • u kan beter de werkelijkheid inschatten, zonder emotioneel verwrongen interpretaties.
 • emoties gaan uw waarneming minder beïnvloeden en vervormen.
 • Uw werkgeheugencapaciteit neemt toe. Dat wil zeggen dat je meer informatie kan vasthouden in je werkgeheugen.

Biologische gevolg: positieve invloeden op de immuniteit

Men stelde een significante verhoging vast van het aantal antistoffen na een griepvaccinatie in vergelijking met mensen die de training niet volgden.

Gevolgen voor u:

 • u bent beter beschermd na griepvaccinatie.

Neuropsychologische voordelen: specificiteit in het geheugen

In geval van emotionele stress zal het geheugen gemakkelijk overgeneraliseren. Dit brengt een verminderd probleemoplossend vermogen en een verhoogd risico op depressiviteit. Mindfulness heeft aangetoond dit probleem te verhelpen.

Gevolgen voor u:

 • Betere probleemoplossing onder stress.
 • Minder kans op depressie/burn-out onder stress. Helder beschikbaar zijn in moeilijke momenten