Mindful @ School

Misschien is het enige dat echt telt het verschil
dat je kan maken in de wereld van een kind.

~

Kinderen blijken vanaf jonge leeftijd geconfronteerd met stress,  angst en depressie. Onderzoek wijst uit dat de eerste aanloop naar een klinische depressie te vinden is in de leeftijdscategorie tussen 13 en 18 jaar. Wekelijks ondernemen in ons land 100 jongeren een poging tot zelfdoding. De trigger is volgens statistieken een stressvolle gebeurtenis, zoals het verbreken van een relatie, conflicten met ouders of op school. Ook bij leerkrachten merken we steeds meer burn-out, stress en depressie.

Er is heel wat voorhanden om die uitdaging als kans te zien en te groeien in je positieve kwaliteiten ten voordele van iedereen.

Aanbod

Mindfulness voor jongeren

Een 6 tot 8 weken programma
Doel: betere concentratie, minder stress, minder faalangst, beter gemoed.
Met syllabus en downloads

Compassie & altruïsme voor jongeren

Een 6 tot 8 weken programma
Doel: betere zelf-acceptatie en acceptatie van de unieke ander.
Met syllabus en downloads

Mindfulness & compassie voor leerkrachten

Een 4 tot 8 weken programma
Doel: je beter voelen, beter omgaan met uitdagingen, een bron van positiviteit zijn voor je leerlingen.
Met syllabus en downloads

Enkele wetenschappelijke feiten

  • Kinderen van 12 jaar die mindfulnesstraining volgden hadden significant lagere niveaus van depressie, negatieve emoties, negatieve coping, somatisatie, piekeren en vijandigheid tegen zichzelf in vergelijking met de controlegroep (Sibinga, Webb, Ghazarian, Ellen, 2016)
  • In een studie waarbij lagere schoolkinderen een programma volgden met mindfulness ter ondersteuning van sociale en emotionele gezondheid, bleken de kinderen meer vooruitgang te boeken in hun cognitieve controle en ze ervaarden minder stress. Ze hadden hogere niveaus van empathie, konden beter het perspectief van anderen innemen, hadden een betere emotieregulatie, waren optimistischer. Ze rapporteerden minder symptomen van depressie of agressie. Door hun klasgenoten werden ze beoordeeld als sociaal en ze werden meer aanvaard door leeftijdsgenoten. (Schonert- Reich, Oberle, Lawlor, Abbott, Thomson, Oberlander en Diamond, 2015).
  • In een randomized controlled trial werd het I AM programma voor jongeren onderzocht. Jongeren die de training volgden bleken lagere niveaus van depressie, angst en stress te ervaren in vergelijking met jongeren die de training niet volgden. Ze hadden ook minder kans op het ontwikkelen van een depressie. (Raes, Griffith, Van der Gucht, Williams, 2014).

Boeken & audio

Luister naar het liedje van Pol de trol

.

Luister naar het liedje van Grommy
(de innerlijke criticus van kinderen)

.