Themadag – Stress en faalangst

Inhoud

 

Wanneer we gaan solliciteren, examen doen, of een moeilijk gesprek met iemand hebben, dan kan dat spanning met zich meebrengen. Deze spanning kan ervoor zorgen dat we beter presteren op de taak die komen gaat en kan dus nuttig zijn.

Echter kan deze spanning ook tegen ons werken en ervoor zorgen dat we juist minder goed presteren, bijvoorbeeld door faalangst. Bij faalangst houden irreële angst en niet-constructieve gedachten ons in hun greep. We zijn bang om te mislukken en om niet aan de verwachtingen van anderen te voldoen.

Vaak gaat dit gepaard met fysieke ongemakken zoals overmatig transpireren, hartkloppingen, versnelde ademhaling en verstijfde spieren. Wanneer de faalangst sterk aanwezig is en blijft, kan er zelfs sprake zijn van een laag zelfbeeld, blackouts of slaapproblemen.

Oorzaken van faalangst

Faalangst kan verschillende oorzaken hebben.

Faalangst kan tot stand komen door de angst, bijvoorbeeld angst voor afkeuring, angst om fouten te maken. Vaak leggen we de lat heel hoog voor onszelf en denken we niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen van anderen. Perfectionisme kan dan ook sneller leiden tot faalangst.

Faalangst kan ook tot stand komen door een laag zelfbeeld. We vinden onszelf alleen goed genoeg als we goed presteren of wanneer anderen positief zijn over onze prestaties. Echter zijn er ook situaties in het leven waarin we minder goed presteren of waarbij men ons kan afkeuren of veroordelen. Dan voelen we ons slecht en krijgen we angst voor presteren of afkeuring in het algemeen.

Themadag stress & faalangst

Wil jij verkennen wat stress en faalangst voor jou is en hoe je ermee om kunt gaan, hoe je jouw kritische stem kunt ombuigen naar een meer begripvolle stem die je ondersteunt en je in je zelfvertrouwen sterkt?

Neem dan deel aan de themadag ‘Stress & faalangst’ die door I AM SeeTrue aangeboden wordt.

Tijdens deze themadag ga je samen met de andere deelnemers, onder begeleiding van David Dewulf David, interessante thema’s rondom faalangst en stress verkennen en krijg je de nodige tools aangereikt om met stress en faalangst om te gaan!

Thema’s

  • Je brein en stress
  • 3 inzichten om je snel te ontspannen
  • Sterker worden dan je innerlijke criticus
  • Een steun zijn voor jezelf
  • Je concentratie versterken
  • Positiever en met meer vertrouwen in het leven staan

Je krijgt toegang tot 2 downloads ( ‘de ruimte van excellentie’ en ‘veilig & ontspannen’)

 

Wat leert mindfulness jou bij faalangst?

Mindfulness leert je om je gedachten op te merken en de aandacht steeds opnieuw naar het hier en nu te brengen. Wanneer we piekeren worden we meegenomen in een stroom aan gedachten. Mindfulness helpt je om dit op te merken en er los van te komen.

Je leert bewuster te kijken naar gedachten die faalangst veroorzaken, waardoor je als het ware meer keuzeruimte krijgt om erin mee te gaan of liever je aandacht aan iets anders te schenken. Je leert een gedachte te zien voor wat het is, niet als waarheid maar als iets dat komt en gaat.

Experiment

Misschien kan je de volgende mindfulness oefening eens proberen en opmerken wat dit voor jou kan doen bij faalangst.

Op het moment dat je faalangst opmerkt kan je de aandacht uitbreiden naar je ademhaling of de zintuigen.

bv.: Kan je je ademhaling opmerken? Waar voel je de ademhaling het meest intens?

bv.: Kun je vervolgens vijf zaken noemen die je ziet, ruikt, hoort, proeft of voelt?

Wat weten we over mindfulness en faalangst?

Onderzoek heeft uitgewezen dat faalangst vaak te maken heeft met problemen rondom zelfregulatie. Zelfregulatie betekent het herkennen en reguleren van gedachten, emoties, vermogens en gedrag bij jezelf en anderen. Faalangst wordt in onderzoek in negatief verband gebracht met zowel de cognitieve als de emotionele processen van zelfregulatie.

Voor mensen met faalangst is het van belang de zelfregulatie processen een positieve wending te geven zodat faalangst beter gereguleerd kan worden. Immers vertrekt faalangst vanuit de subjectieve interpretatie, de eigen persoonlijke beleving, van een bepaalde situatie. Angst om te falen ontstaat omdat men ‘denkt’ iets niet te kunnen.

Er worden verschillende verbanden verondersteld tussen mindfulness en emotionele zelfregulatie. Beiden spreken over bewustzijn en acceptatie van emotionele uitingen. Het is de combinatie van deze elementen dat de sleutel zou kunnen zijn van een positieve impact van mindfulness.
Niet enkel het bewustzijn van of het aandacht geven aan emoties geeft aanleiding tot het verminderen van klachten of het verhogen van algemeen welzijn. Onderzoek over mindfulness heeft aangetoond dat de effecten ervan op deze gebieden mede ook te maken hebben met de tweede component van mindfulness, de onbevooroordeeldheid tegenover emoties. Dit lijkt kwalitatief onmisbaar om tot een vermindering van (angst)symptomen en een verhoging van het welzijn te komen.
Met andere woorden is de kwaliteit van de emotionele regulatie van belang, en wordt deze door de combinatie van zijn twee componenten bij mindfulness gerealiseerd.
Zo leert mindfulness aan om zowel “over engagement” (piekeren, ingewikkeld maken) als vermijding bij emoties terug te dringen. Mindfulness leert op een meer passende manier betrokken te zijn bij emoties. Emotionele reacties worden dan op een duidelijke, klare manier begrepen en aangewend, hetgeen bevorderlijk zou zijn voor de gezondheid.
Kortom, mindfulness leert ons emoties meer te reguleren waardoor faalangst kan verminderen of we er beter mee om leren gaan.

Vermijdingsangst

Wanneer we faalangstig zijn en daardoor bijvoorbeeld situaties gaan vermijden waar verwachtingen gesteld worden, zullen we door mindfulness misschien meer geneigd zijn om onze gevoelens hieromtrent met een vol bewustzijn en zonder vooroordelen te erkennen. De acceptatie van deze gevoelens zou dan een positieve invloed kunnen hebben op de beleving van deze situaties.

Verhoogde emotionele zelfregulatie kan vervolgens vermijdingsgedrag verminderen en zorgen voor een betere sturing van emotionele reacties op negatieve self-beliefs.