KMO-portefeuille en opleidingscheques

A. KMO-portefeuille

Bij besluit van de Vlaamse Overheid is subsidiëring via KMO-portefeuille vanaf 01/07/2020 niet meer mogelijk voor mindfulnesstrainingen (zie deze link). Alle aanvragen ingediend vóór 1 juli zijn wel nog geldig.

 

———— (nog lopende projecten)

De KMO-portefeuille is een subsidie gericht naar zelfstandigen, vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Ondernemingen met een actief ondernemingsnummer komen in aanmerking.

Het instituut voor Aandacht & Mindfulness is erkend opleidingsverstrekker van het Vlaamse Gewest. Daarom krijgen in Vlaanderen gevestigde ondernemingen en zelfstandigen een subsidie van 30% van het totale bedrag wanneer zij binnen onze organisatie een opleiding volgen, dit met een minimumbedrag van € 100.

Meer info over het aanvragen van de KMO-portefeuille vindt u op de KMO-website.

Stappenplan voor subsidieaanvraag

Website I AM
U schrijft zich in op de website van I AM voor het gewenste event, waarbij u KMO-portefeuille als betaalmethode selecteert.

Website KMO
1. U meldt zich aan bij kmo-portefeuille voor de aanvraag van de ondernemingsportefeuille. De wijze van controle van uw identiteit kunt u zelf bepalen,  o.m. via E-ID, itsme of een federaal token. Hier vindt u de nodige info over registratie.

2. U doet een projectaanvraag. Het erkenningsnummer van I AM is DV.O216340 (opm: 1e O = de hoofdletter O, 2e 0 = het cijfer nul). Officieel dient uw aanvraag te gebeuren ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding. Wij verzoeken u echter om de procedure te doorlopen zodra u zich hebt aangemeld bij I AM. Bij meerdaagsen kunnen we de inschrijving pas goedkeuren zodra we het niet-subsidieerbare deel via overschrijving ontvangen hebben.

Opgelet:

 • Gelieve het correcte projectbedrag op te geven. Doorgaans is dit gelijk aan de inschrijfprijs.
  Voor meerdaagsen (zomerweken, vipassana retraite…) betreft het enkel het subsidieerbare deel.
 • Overnachtingskosten (en catering boven de 25 euro) worden niet gesubsidieerd via de KMO-portefeuille (= niet-subsidieerbare deel). Voor events met overnachtingen kan u bij KMO-portefeuille een aanvraag doen voor het bedrag zonder de overnachtingskosten (= subsidieerbare deel).
  Het niet-subsidieerbare deel dient per bankoverschrijving overgemaakt te worden.
 • Betaling via KMO-portefeuille is niet mogelijk bij herhaling van een training die je eerder al volgde via I AM
 • Events onder de 100 euro kunnen niet betaald worden via KMO-portefeuille
 • Er dient geen BTW afgetrokken te worden van het projectbedrag, aangezien I AM vrijgesteld is van BTW

Alle voorwaarden vindt u terug op de website van de KMO-portefeuille

3. Vervolgens dient u uw eigen aandeel te storten (70% van het totale projectbedrag)

Opgelet: Deze betaling van de eigen bijdrage dient binnen de 30 dagen na projectaanvraag te geschieden. Zo niet vervalt de KMO-aanvraag automatisch.

4. De Vlaamse overheid stort het resterende bedrag bij.

5. Zodra het volledige bedrag in de portefeuille zit, dient u de opdracht te geven tot uitbetaling aan I AM.

Opgelet:

 • Na betaling van het eigen deel dient u dus nogmaals in te loggen in het systeem en uitdrukkelijk de opdracht tot doorstorting van de betaling te geven. Pas dan betaalt de KMO-portefeuille het bedrag uit aan I AM.
 • U heeft hiervoor geen factuur of factuurnummer nodig. Het volstaat om in het veld “factuurnummer” uw naam, de naam van het event en het KMO-nummer als referentie op te geven.

6. Uiterlijk veertien kalenderdagen na de doorstorting verschijnt het geld op onze rekening. Uw inschrijving wordt dan als voltooid beschouwd. De factuur wordt opgemaakt en nagestuurd.

Meer info vindt u op de KMO-website. Voor verdere vragen kunt u mailen naar kmoportefeuille@vlaanderen.be.

 

B. Opleidingscheques

Bij besluit van de Vlaamse Overheid is subsidiëring via opleidingscheques vanaf 01/07/2020 niet meer mogelijk voor op mindfulness gebaseerde trainingen en opleidingen (zie deze link). Alle aanvragen ingediend vóór 1 juli 2020 zijn wel nog geldig.