KMO portefeuille, opleidingscheques

KMO-portefeuille

De KMO portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar zelfstandigen, vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Ondernemingen met een actief ondernemingsnummer komen in aanmerking.

Het instituut voor Aandacht & Mindfulness is erkend opleidingsverstrekker van het Vlaamse Gewest. Daarom krijgen in Vlaanderen gevestigde ondernemingen en zelfstandigen een subsidie van 40% van het totale bedrag wanneer zij binnen onze organisatie een opleiding volgen, dit met een minimumbedrag van € 100.

Alle info over het aanvragen van de KMO-portefeuille vindt u op de KMO website.

Let wel op! Een betaling via kmo-portefeuille duurt soms tot een tweetal maanden vooraleer I AM uw inschrijvingsgeld heeft ontvangen. Om zeker te zijn van uw inschrijving, vragen we u bij inschrijving minder dan een maand voor aanvang de helft aan Sodexo te betalen.

Stappenplan aanvraag ondernemersportefeuille

1. Wanneer u zich wenst aan te melden bij kmo-portefeuille voor de aanvraag van de ondernemingsportefeuille, dient u over een federaal token of e-id te beschikken:
Als u nog geen federaal token in uw bezit heeft, dan kunt u dit aanvragen door hier te klikken. Hier kunt u zich registreren met een gebruikersnaam en een paswoord. Na deze registratie ontvangt u een e-mail die u dient te beantwoorden om uw gebruikersnaam en uw paswoord te activeren. Vervolgens wordt uw token via post verstuurd. Dit kan maximaal twee dagen in beslag nemen.
Heeft u reeds een federaal token of e-id, dan kunt u zich registreren via de KMO website. U doet de registratie het best aan de hand van uw ondernemingsnummer.

2. U doet een projectaanvraag tezamen met uw inschrijving voor de opleiding bij I AM. Het erkenningsnummer van I AM is DV.O216340 (opm: 1e O = de hoofdletter O, 2e 0 = het cijfer nul). Uw aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding, zoniet dan kan uw project worden geweigerd.

Opgelet: overnachtingen worden niet gesubsidieerd via de KMO-portefeuille.
U kan bij KMO-portefeuille een aanvraag doen voor het bedrag zonder de overnachtingskost indien dit van toepassing is. Dit bedrag kan u opvragen via contact@aandacht.be.

3. I AM keurt uw projectaanvraag goed indien u in aanmerking komt. De hoofdactiviteit van uw onderneming (zoals ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen via de nacebelcode) moet te maken hebben met de inhoud van uw opleiding. U moet ook zelf in dienst zijn bij de onderneming die de subsidie aanvraagt. Alleen de gefactureerde lesuren komen in aanmerking voor de subsidie.

4. Wanneer I AM uw opleidingsproject heeft goedgekeurd ontvang u een bevestigingsmail.

5. U wordt gevraagd om uw aandeel te storten aan Sodexo (60% van het totale bedrag). Dit dient te gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging van I AM.

6. De overheid stort vervolgens het resterende bedrag bij. Van zodra het geld in de portefeuille zit kan u de opdracht geven tot betaling aan I AM (doorstorting). U dient dus nogmaals in te loggen in het systeem en uitdrukkelijk de opdracht tot betaling te geven.

Opgelet: voor de doorstorting via de KMO-portefeuille heeft u geen factuur nodig. Het volstaat om uw naam, de naam van het event en het KMO-nummer als referentie op te geven.

7. Van zodra de betaling is verwerkt door I AM ontvang u een betalingsbevestiging.

Meer info vindt u op de KMO website.

 

Opleidingscheques

I AM is een erkend opleidingsinstituut door de Vlaamse overheid. Daarom kunnen we opleidingscheques aanvaarden in het kader van loopbaanbegeleiding indien het volgen van een mindfulness opleiding deel uitmaakt van jouw persoonlijk ontwikkelingsplan. Je krijgt hiervan een attest van de erkende loopbaancentra dat je ons bezorgt bij je inschrijving. Opleidingscheques in het kader van betaald educatief verlof kunnen we momenteel nog niet aanvaarden bij I AM. Vind op de site van de VDAB meer info over:
(A)Meer info over loopbaanbegeleiding en erkende loopbaancentra in Vlaanderen.
(B) Meer info over opleidingscheques in het kader van loopbaanbegeleiding.

Te volgen stappen:
Loopbaanbegeleiding volgen bij een erkende loopbaancentra. Zie loopbaanbegeleiding voor voorwaarden en om loopbaancheques aan te vragen.
Indien uit de loopbaanbegeleiding blijkt dat het volgen van een mindfulness training belangrijk is voor jouw persoonlijk ontwikkelingsplan dan kan je hiervoor een attest vragen.
Je bezorgt ons het ingevulde attest per mail aan admin@aandacht.be
Je schrijft je in voor de opleiding via onze website bij het tabblad ‘inschrijven’ en vermeld bij het laatste veld ‘Is er nog iets dat je wenst te zeggen of te vragen aan de trainer?’

BETALEN VIA OPLEIDINGSCHEQUES
Datum van mail met attest.
Nadat je inschrijving is goedgekeurd, krijg je een betalingsuitnodiging voor het inschrijvingsgeld.
Je kan opleidingscheques bestellen. Zie opleidingscheques voor voorwaarden en om opleidingscheques te bestellen.
Belangrijk bij het bestellen van opleidingscheques:
Ga na wat het inschrijvingsgeld is van de opleiding die je wilt volgen.
Wil je bijvoorbeeld een mindfulness opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 299  ? Bestel dan voor 250 euro cheques. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro. De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques (125 euro), jij de andere helft (125 euro). Concreet betekent dit dat jij 125 euro (van de opleidingscheques) + 49 euro (het resterende inschrijvingsgeld) = 174 euro betaalt ipv 299 euro.
Bestel nooit een hoger bedrag dan je nodig hebt. I AM als opleidingsinstelling kan je immers geen geld teruggeven.
De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.
Indien dat je niet kan deelnemen wegens ziekte of overmacht of indien dat de training geannuleerd wordt door I AM, kan je een terugbetaling vragen van je opleidingscheques aan de VDAB.
Je kan tot 2 maanden na de start van je opleiding opleidingscheques aanvragen.
In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques. Namelijk: als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt.
Je bezorgt ons de opleidingscheques:
Aan het secretariaat van I AM te Magerstraat 107 in Heusden (Destelbergen).
Per post: Magerstraat 107, 9070 Heusden (Destelbergen). Belangrijk: Indien je de opleidingscheques per post wil opsturen, dan kan I AM niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies per post.
Nadat jouw inschrijving voltooid is (goedgekeurd en betaald) en we de opleidingscheques en het attest in goede orde ontvangen hebben, krijg je de waarde van de opleidingscheques teruggestort.