KMO-portefeuille en opleidingscheques

A. KMO-portefeuille

Bij besluit van de Vlaamse Overheid is subsidiëring via KMO-portefeuille vanaf 01/07/2020 niet meer mogelijk voor mindfulnesstrainingen (zie deze link). Alle aanvragen ingediend vóór 1 juli zijn wel nog geldig.

De KMO-portefeuille is een subsidie gericht naar zelfstandigen, vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Ondernemingen met een actief ondernemingsnummer komen in aanmerking.

Het instituut voor Aandacht & Mindfulness is erkend opleidingsverstrekker van het Vlaamse Gewest. Daarom krijgen in Vlaanderen gevestigde ondernemingen en zelfstandigen een subsidie van 30% van het totale bedrag wanneer zij binnen onze organisatie een opleiding volgen, dit met een minimumbedrag van € 100.

Meer info over het aanvragen van de KMO-portefeuille vindt u op de KMO-website.

Stappenplan voor subsidieaanvraag

Website I AM
U schrijft zich in op de website van I AM voor het gewenste event, waarbij u KMO-portefeuille als betaalmethode selecteert.

Website KMO
1. U meldt zich aan bij kmo-portefeuille voor de aanvraag van de ondernemingsportefeuille. De wijze van controle van uw identiteit kunt u zelf bepalen,  o.m. via E-ID, itsme of een federaal token. Hier vindt u de nodige info over registratie.

2. U doet een projectaanvraag. Het erkenningsnummer van I AM is DV.O216340 (opm: 1e O = de hoofdletter O, 2e 0 = het cijfer nul). Officieel dient uw aanvraag te gebeuren ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding. Wij verzoeken u echter om de procedure te doorlopen zodra u zich hebt aangemeld bij I AM. Bij meerdaagsen kunnen we de inschrijving pas goedkeuren zodra we het niet-subsidieerbare deel via overschrijving ontvangen hebben.

Opgelet:

 • Gelieve het correcte projectbedrag op te geven. Doorgaans is dit gelijk aan de inschrijfprijs.
  Voor meerdaagsen (zomerweken, vipassana retraite…) betreft het enkel het subsidieerbare deel.
 • Overnachtingskosten (en catering boven de 25 euro) worden niet gesubsidieerd via de KMO-portefeuille (= niet-subsidieerbare deel). Voor events met overnachtingen kan u bij KMO-portefeuille een aanvraag doen voor het bedrag zonder de overnachtingskosten (= subsidieerbare deel).
  Het niet-subsidieerbare deel dient per bankoverschrijving overgemaakt te worden.
 • Betaling via KMO-portefeuille is niet mogelijk bij herhaling van een training die je eerder al volgde via I AM
 • Events onder de 100 euro kunnen niet betaald worden via KMO-portefeuille
 • Er dient geen BTW afgetrokken te worden van het projectbedrag, aangezien I AM vrijgesteld is van BTW

Alle voorwaarden vindt u terug op de website van de KMO-portefeuille

3. Vervolgens dient u uw eigen aandeel te storten (70% van het totale projectbedrag)

Opgelet: Deze betaling van de eigen bijdrage dient binnen de 30 dagen na projectaanvraag te geschieden. Zo niet vervalt de KMO-aanvraag automatisch.

4. De Vlaamse overheid stort het resterende bedrag bij.

5. Zodra het volledige bedrag in de portefeuille zit, dient u de opdracht te geven tot uitbetaling aan I AM.

Opgelet:

 • Na betaling van het eigen deel dient u dus nogmaals in te loggen in het systeem en uitdrukkelijk de opdracht tot doorstorting van de betaling te geven. Pas dan betaalt de KMO-portefeuille het bedrag uit aan I AM.
 • U heeft hiervoor geen factuur of factuurnummer nodig. Het volstaat om in het veld “factuurnummer” uw naam, de naam van het event en het KMO-nummer als referentie op te geven.

6. Uiterlijk veertien kalenderdagen na de doorstorting verschijnt het geld op onze rekening. Uw inschrijving wordt dan als voltooid beschouwd. De factuur wordt opgemaakt en nagestuurd.

Meer info vindt u op de KMO-website. Voor verdere vragen kunt u mailen naar kmoportefeuille@vlaanderen.be.

 

B. Opleidingscheques

Voorwaarden

I AM is een erkend opleidingsinstituut door de Vlaamse overheid. Daarom kunnen we opleidingscheques aanvaarden in het kader van loopbaanbegeleiding indien het volgen van een mindfulnessopleiding deel uitmaakt van jouw persoonlijk ontwikkelingsplan. Hiertoe vraag je een attest aan bij een erkend loopbaancentrum, dat je ons bezorgt bij je inschrijving.

Opleidingscheques in het kader van betaald educatief verlof kunnen we momenteel nog niet aanvaarden bij I AM.

Op de website van de VDAB vind je meer info over:
(a) Loopbaanbegeleiding en erkende loopbaancentra in Vlaanderen.
(b) Opleidingscheques in het kader van loopbaanbegeleiding.

Samengevat:
Je volgt loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancentrum. Zie loopbaanbegeleiding voor voorwaarden en om loopbaancheques aan te vragen.
Indien uit de loopbaanbegeleiding blijkt dat het volgen van een mindfulnesstraining belangrijk is voor jouw persoonlijk ontwikkelingsplan dan kan je hiervoor een attest aanvragen.
Je bezorgt ons het ingevulde attest per mail aan admin@aandacht.be

Inschrijven voor de training

Je schrijft je in voor de opleiding via onze website en vermeldt bij het laatste veld ‘Is er nog iets dat je wenst te zeggen of te vragen aan de trainer?’

      (i) BETALEN VIA OPLEIDINGSCHEQUES
      (ii) Datum van mail met attest.

Als betaalmethode selecteer je “kmo of opleidingscheques”. Je schrijft de volledige inschrijfprijs over naar onze rekening. Je betaalt dus in eerste instantie de volledige inschrijfprijs. Pas wanneer wij de opleidingscheques ontvangen en verwerkt hebben, kunnen wij het bedrag van deze cheques aan jou uitbetalen.

Opleidingscheques bestellen

Je kan opleidingscheques bestellen. Zie opleidingscheques voor voorwaarden en om opleidingscheques te bestellen. Belangrijk bij het bestellen van opleidingscheques:
Ga na wat het inschrijvingsgeld is van de opleiding die je wilt volgen.
Wil je bijvoorbeeld een mindfulnessopleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 299 is  ? Bestel dan voor 250 euro cheques. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro. De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques (125 euro), jij de andere helft (125 euro). Concreet betekent dit dat jij 125 euro (van de opleidingscheques) + 49 euro (het resterende inschrijvingsgeld) = 174 euro betaalt i.p.v. 299 euro.
Bestel nooit een hoger bedrag dan je nodig hebt. I AM als opleidingsinstelling kan je immers geen geld teruggeven.
De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.
Indien je niet kan deelnemen wegens ziekte of overmacht of indien de training geannuleerd wordt door I AM, kan je een terugbetaling vragen van je opleidingscheques aan de VDAB.
Je kan tot 2 maanden na de start van je opleiding opleidingscheques bestellen hiervoor.
In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques. Namelijk: als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt.

Opleidingscheques bezorgen aan I AM

Je bezorgt ons de opleidingscheques, aan het secretariaat van I AM of per post: Magerstraat 107, 9070 Heusden (Destelbergen).
Belangrijk: Indien je de opleidingscheques per post wil opsturen, dan kan I AM niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies per post.
Nadat jouw inschrijving voltooid is (goedgekeurd en betaald) en we de opleidingscheques en het attest in goede orde ontvangen hebben, krijg je de waarde van de opleidingscheques teruggestort.