KMO portefeuille, opleidingscheques

KMO-portefeuille

De KMO portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar zelfstandigen, vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Ondernemingen met een actief ondernemingsnummer komen in aanmerking.

Het instituut voor Aandacht & Mindfulness is erkend opleidingsverstrekker van het Vlaamse Gewest. Daarom krijgen in Vlaanderen gevestigde ondernemingen en zelfstandigen een subsidie van 30% van het totale bedrag wanneer zij binnen onze organisatie een opleiding volgen, dit met een minimumbedrag van € 100.

Meer info over het aanvragen van de KMO-portefeuille vindt u op de KMO website.

Stappenplan voor subsidieaanvraag

1. Wanneer u zich wenst aan te melden bij kmo-portefeuille voor de aanvraag van de ondernemingsportefeuille, kan de controle van uw identiteit gebeuren op verschillende manieren,  o.m. via E-ID, itsme of een federaal token. Hier vindt u de nodige info over registratie.

2. U doet een projectaanvraag na uw inschrijving voor de opleiding bij I AM. Het erkenningsnummer van I AM is DV.O216340 (opm: 1e O = de hoofdletter O, 2e 0 = het cijfer nul). Uw aanvraag dient te gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding.

Opgelet:

  • Events onder de 100 euro kunnen niet betaald worden via KMO portefeuille
  • Overnachtingen (en catering boven de 25 euro) worden niet gesubsidieerd via de KMO-portefeuille. Voor events met overnachtingen kan u bij KMO-portefeuille een aanvraag doen voor het bedrag zonder de overnachtingskost
  • Er dient geen BTW afgetrokken te worden van het projectbedrag, aangezien I AM vrijgesteld is van BTW
  • Alle voorwaarden vindt u terug op de website van de KMO portefeuille

3. Vervolgens dient u uw eigen aandeel te storten (60% van het totale bedrag)

4. De Vlaamse overheid stort vervolgens het resterende bedrag bij. Eens het volledige bedrag in de portefeuille zit kan u de opdracht geven tot uitbetaling aan I AM.

Opgelet:

  • U dient dus nogmaals in te loggen in het systeem en uitdrukkelijk de opdracht tot betaling te geven. Pas dan gebeurt de uitbetaling en kunnen we uw inschrijving goedkeuren in ons systeem.
  • Voor de uitbetaling via de KMO-portefeuille heeft u geen factuur nodig. Het volstaat om uw naam, de naam van het event en het KMO-nummer als referentie op te geven.

5. Van zodra de betaling is verwerkt door I AM ontvang u een definitieve inschrijvingsbevestiging.

Meer info vindt u op de KMO website.

 

Opleidingscheques

I AM is een erkend opleidingsinstituut door de Vlaamse overheid. Daarom kunnen we opleidingscheques aanvaarden in het kader van loopbaanbegeleiding indien het volgen van een mindfulness opleiding deel uitmaakt van jouw persoonlijk ontwikkelingsplan. Je krijgt hiervan een attest van de erkende loopbaancentra dat je ons bezorgt bij je inschrijving. Opleidingscheques in het kader van betaald educatief verlof kunnen we momenteel nog niet aanvaarden bij I AM. Vind op de site van de VDAB meer info over:
(A)Meer info over loopbaanbegeleiding en erkende loopbaancentra in Vlaanderen.
(B) Meer info over opleidingscheques in het kader van loopbaanbegeleiding.

Te volgen stappen:
Loopbaanbegeleiding volgen bij een erkende loopbaancentra. Zie loopbaanbegeleiding voor voorwaarden en om loopbaancheques aan te vragen.
Indien uit de loopbaanbegeleiding blijkt dat het volgen van een mindfulness training belangrijk is voor jouw persoonlijk ontwikkelingsplan dan kan je hiervoor een attest vragen.
Je bezorgt ons het ingevulde attest per mail aan admin@aandacht.be
Je schrijft je in voor de opleiding via onze website bij het tabblad ‘inschrijven’ en vermeld bij het laatste veld ‘Is er nog iets dat je wenst te zeggen of te vragen aan de trainer?’

BETALEN VIA OPLEIDINGSCHEQUES
Datum van mail met attest.
Nadat je inschrijving is goedgekeurd, krijg je een betalingsuitnodiging voor het inschrijvingsgeld.
Je kan opleidingscheques bestellen. Zie opleidingscheques voor voorwaarden en om opleidingscheques te bestellen.
Belangrijk bij het bestellen van opleidingscheques:
Ga na wat het inschrijvingsgeld is van de opleiding die je wilt volgen.
Wil je bijvoorbeeld een mindfulness opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 299  ? Bestel dan voor 250 euro cheques. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro. De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques (125 euro), jij de andere helft (125 euro). Concreet betekent dit dat jij 125 euro (van de opleidingscheques) + 49 euro (het resterende inschrijvingsgeld) = 174 euro betaalt ipv 299 euro.
Bestel nooit een hoger bedrag dan je nodig hebt. I AM als opleidingsinstelling kan je immers geen geld teruggeven.
De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.
Indien dat je niet kan deelnemen wegens ziekte of overmacht of indien dat de training geannuleerd wordt door I AM, kan je een terugbetaling vragen van je opleidingscheques aan de VDAB.
Je kan tot 2 maanden na de start van je opleiding opleidingscheques aanvragen.
In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques. Namelijk: als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt.
Je bezorgt ons de opleidingscheques:
Aan het secretariaat van I AM te Magerstraat 107 in Heusden (Destelbergen).
Per post: Magerstraat 107, 9070 Heusden (Destelbergen). Belangrijk: Indien je de opleidingscheques per post wil opsturen, dan kan I AM niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies per post.
Nadat jouw inschrijving voltooid is (goedgekeurd en betaald) en we de opleidingscheques en het attest in goede orde ontvangen hebben, krijg je de waarde van de opleidingscheques teruggestort.