Weloverwogen toestemming

TRAININGEN MINDFULNESS, COMPASSIE & COMMUNICATIE I AM

BELANGRIJKE INFORMATIE

Ik weet dat het mindfulness, compassie of communicatie programma een vaardigheidstraining is. Deze vaardigheidstraining omvat een training in relaxatie- en meditatietechnieken, alsook eenvoudige stretching. Ik begrijp dat als ik om eender welke reden in het onvermogen ben of als ik vind dat het niet raadzaam is om gebruik te maken van de technieken of oefeningen die in dit trainingsprogramma van I AM worden aangeboden, dat ik dan eenvoudigweg kan afzien van de oefeningen. Ik zal in deze zin noch I AM noch de trainer aansprakelijk stellen voor enige nadelige gevolgen.

Ik begrijp dat dit programma gezien wordt als een aanvulling en niet als een vervanging van een nodige medische, psychologische of medicamenteuze behandeling zoals voorgeschreven door mijn behandelende arts. Deelname gebeurt volledig op mijn eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien ik mijn huisarts of behandelend therapeut te raadplegen.

Ik begrijp dat alle informatie gedeeld door de deelnemers gedurende de sessies volledig confidentieel en anoniem blijft.  Ik zal op geen enkele manier deze informatie bespreken met iemand buiten de groep.  Ik zal ook op geen enkele manier de les opnemen, ook niet gedeeltelijk, met apparatuur, in audio en /of video.

Deze vertrouwelijkheid is een essentieel deel van het programma.  Het schenden van deze overeenkomst kan betekenen dat mijn deelname aan het programma niet meer zal toegestaan worden.

Ik heb deze afspraken gelezen en volledig begrepen.