Online mindfulness training geven

Online mindfulness training geven

Verbinding creëren en echt aanwezig zijn

In de corona-tijd zijn we meer en meer gewend geraakt aan online bijeenkomsten en zijn er zelfs veel mindfulness trainers die hun training online hebben georganiseerd. Maar zelfs al zijn live bijeenkomsten weer toegestaan, online mindfulness training geven blijft waarschijnlijk een aantrekkelijke en in sommige situaties zelfs enige optie. Toch leert de ervaring dat online training geven anders is dan een live training verzorgen en zijn er specifieke aandachtspunten en tips om de online training optimaal te laten verlopen.

Wil je jouw weg hierin onderzoeken en/of je meer bekwamen in het online training geven?
Dan ben je van harte welkom bij deze themadag! Een aantal thema’s die aan bod komen en vragen die we tijdens deze dag samen onderzoeken:
– Aanpassingen van het basisprogramma voor een online mindfulness training
– Inquiry via een online omgeving
– Hoe kun je ook digitaal echt verbinding creëren?
– Hoe creëer je veiligheid in een digitale ruimte?
– Hoe kun je écht aanwezig zijn, verbonden en in het moment in een online setting, en hoe kun je deelnemers uitnodigen en ondersteunen om dat ook te zijn?
– Wat zijn hindernissen die je in het online lesgeven tegen kunt komen en hoe ga je daarmee om?
– Oefenen in een online omgeving (we gebruiken hiervoor Zoom), en daarin samen onderzoeken wat voor jou werkt

De begeleiders van deze themadag hebben ruim ervaring in het begeleiden van mindfulness via Zoom. Zij zullen hun ervaringen delen maar zeker ook uitnodigen om te onderzoeken wat voor jou werkt!