Boeken voor hulpverleners

Boeken voor hulpverleners

 

ZELFCOMPASSIE IN TRAINING EN THERAPIE – David Dewulf

Een bron van veerkracht en geluk

Een boek voor trainers en hulpverleners die de weg van zelfcompassie willen aanbieden in een 8 weken training ( MBST, mindfulness based self-compassion training). Er wordt ook een beschrijving gegeven van de volle dag die een aanvulling vormt op de training, 3 opvolgsessies en er worden  inzichten aangeboden over het compassievol aannemen van nieuwe gewoonten. Er is ook een hoofdstuk over compassion-fatigue en compassion-collaps voor hulpverleners met oefeningen om je compassievolle veerkracht te versterken!

Met verder nog een bijdrage van professor Russel Kolts (Eastern Washington University) over Compassion focused therapy,  professor Elke Van Hoof (Vrije Universiteit Brussel) over stress, toxische stress, HSP en zelfcompassie en van Mathilde Vandemoortele (I AM) over wetenschappelijk onderzoek.

 

The mindfulness solution Ronald Siegel
Mindfulness offers a path to well-being and tools for coping with life’s inevitable hurdles. And though mindfulness may sound exotic, you can cultivate it–and reap its proven benefits–without special training or lots of spare time. Trusted therapist and mindfulness expert Dr. Ronald Siegel shows exactly how in this inviting guide. You’ll get effective strategies to use while driving to work, walking the dog, or washing the dishes, plus tips on creating a formal practice routine in as little as 20 minutes a day. Flexible, step-by-step action plans will help you become more focused and efficient in daily life; cope with difficult feelings, such as anger and sadness; deepen your connection to your spouse or partner; feel more rested and less stressed; curb unhealthy habits; find relief from anxiety and depression; and resolve stress-related pain, insomnia, and other physical problems. Free audio downloads of the meditation exercises are available at the author’s website: www.mindfulness-solution.com. Start living a more balanced life–today.

 

 

Mindfulness in de klinische praktijk Susan Pollak, Thomas Pedulla & Ronald Siegel

Deze praktische handleiding voor psychotherapeuten legt uit hoe mindfulness kan worden geïntegreerd in de klinische praktijk, ongeacht het specialisme van de therapeut of de specifieke behandelsituatie.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden bieden de auteurs aanwijzingen voor mindfulnessoefeningen die gericht zijn op kernvaardigheden als acceptatie, gerichte en open aandacht, gelijkmoedigheid en compassie.

Mindfulness in de klinische praktijk bespreekt manieren waarop je mindfulness-concepten kunt introduceren bij patiënten, biedt oefeningen voor zowel beginners als gevorderden, en verklaart hoe de therapeutische relatie kan worden bevorderd met mindfulness.

 

 

Mindfulnesstraining bij stress, burn-out en depressie David Dewulf

Mindfulness wint steeds meer terrein. De waarde ervan voor onder andere de aanpak van stressgebonden klachten en preventie van terugval in depressie werd al in meerdere gerandomiseerde gecontroleerde studies aangetoond. De toepassingen nemen nog toe. O.a. voor burn-out neemt de belangstelling toe.

In dit boek beschrijft David Dewulf de volledige training van het wetenschappelijk onderzochte, acht weken durende MBCT-MBSR-programma. MBCT staat voor mindfulness based cognitive therapy en MBSR staat voor mindfulness based stress reduction. Stap voor stap wordt de opbouw en inhoud van de lessen besproken aan de hand van theorie, oefeningen, casuïstiek, meditaties en groepsinteracties. Dat maakt het een onmisbaar boek voor hulpverleners en mindfulnessdocenten die mindfulness willen inzetten voor o.a. de aanpak van stress, burn-out en depressie en die mensen willen helpen om meer rust, vreugde en geluk in hun leven te vinden.

 

 

Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie – Zindel Segal, Mark Williams & John Teasdale

Deze tweede editie van dit standaardwerk over op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT) bij depressie bevat alle essentiële kennis en vaardigheden voor professionals in de gezondheidszorg die MBCT willen aanbieden.In de baanbrekende eerste editie van dit boek (met de titel Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie) deden de auteurs verslag van de ontwikkeling van de achtweekse MBCT-cursus voor depressie, en gaven zij stap-voor-stap-instructies voor groepssessies met meditaties, mindful bewegen en cognitieve interventies. Nu vullen ze die informatie aan met aspecten van de behandeling die in de afgelopen tien jaar essentieel zijn gebleken.Deze tweede editie is volledig herzien en sterk uitgebreid met de meest recente wetenschappelijke en klinische inzichten. Het bevat nieuwe hoofdstukken over het inleidende gesprek, zelfcompassie, de groepsbespreking achteraf, de optie van een mindfulnessmeditatiedag en de drie minuten ademruimte. Tevens bevat het een up-to-date overzicht van de resultaten van studies naar de effectiviteit van MBCT bij zowel depressie als andere psychische en lichamelijke problemen.