Fase 2: Meditatiedagen

Mindfulness trainer opleiding meditatie retraite fase 2 I AM instituut aandacht

We bekijken momenteel hoe we de opleiding tot mindfulness practitioner verder zullen inrichten. Word je hierover graag op de hoogte gehouden? Stuur dan een mail naar iamstan@seetrue.com. Je ontvangt dan een mail van zodra er meer info is!

Zoals internationale standaarden het voorschrijven, is intense meditatietraining noodzakelijk voor trainers in opleiding. Fase 2 omvat retraitedagen en meditatiedagen.

 • Om de opleiding fase 1-3 te vervolledigen  en het bijhorende attest te behalen dien je het volgende te volgen:  3 verplichte meditatiedagen + retraite van 5 opeenvolgende nachten
 • Om de volledige opleiding (tem fase 4) af te ronden en het certificaat te ontvangen: nog een tweede retraite van 5 opeenvolgende nachten

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende opleidingsonderdelen.

N.B. Het wordt aangeraden om  gelijklopend met Fase 2 ook reeds Fase 3 aan te vatten, via inschrijving voor de basisopleiding mindfulness. Tijdens dit centrale onderdeel wordt meteen een stevige basis gelegd voor je trainerschap en krijg je ook meer zicht over de structuur en de inhoud van de opleiding tot mindfulnesstrainer. Voor meer info, klik hier.

I AM instituut aandacht mindfulness fase 2 meditatiedagen

Vragen

Heb je nog vragen bij de info op deze pagina? Is een event volzet en wil je op de wachtlijst voor het event of een latere editie? Wens je te verplaatsen of annuleren? Stuur een mailtje naar iamstan@seetrue.com.

Voor behalen van het attest van mindfulness trainer (na fase 1-3)

De 3 verplichte meditatiedagen

 • Jezelf accepteren voor trainers
 • Hartmeditaties voor trainers
 • Mindfulness in beweging (OF: Inzicht in mededogen, indien je dit al volgde)

Een retraite van 5 etmalen

Voor het behalen van het basisattest volg je ook  een retraite van 5 etmalen (dus met 5 opeenvolgende overnachtingen). Deze retraite kan bij I AM of SeeTrue gevolgd worden (Mindfulness retraite).

Als het niet mogelijk is om de retraite via I AM of SeeTrue te volgen, dan kan je ook een retraite volgen via een andere organisatie, mits aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • De retraite gaat grotendeels door in stilte
 • De retraite bestaat uit minstens 5 opeenvolgende overnachtingen
 • De retraite is in de traditie van inzichtmeditatie (bv. mindfulness, vipassana, zen,…)

Je kan ter nazicht een mail sturen naar  iamstan@seetrue.com, met daarin een link naar de beschrijving van de retraite. Retraites die men in het verleden volgde kunnen ook geldig zijn, onder dezelfde voorwaarden.

De retraite kan fysiek of online gevolgd worden.

Voor behalen van het certificaat van mindfulness trainer (na fase 4)

Extra retraite van 5 etmalen 

Indien je voor het basisattest de ‘Mindfulness retraite’ nog niet volgde bij I AM of SeeTrue, dan dien je deze retraite nog te volgen.

Volgde je wel al de retraite via I AM of SeeTrue, dan kan je de extra 5-daagse retraite ook via een andere organisatie volgen, onder de hierboven vermelde voorwaarden. Om zeker te zijn dat een retraite aan deze voorwaarden voldoet, gelieve hiervoor een mail te sturen naar iamstan@seetrue.com, met daarin een link naar de beschrijving van de retraite.

Eén van de twee gevolgde retraites dient fysiek te zijn gevolgd. Tot en met 1 januari 2023 is het echter toegestaan om beide retraites online te volgen.

Inhoud van de meditatiedagen

Jezelf accepteren voor trainers

Als trainer willen we het beste van onszelf geven! Helaas komt onze innerlijke criticus zich daar makkelijk mee bemoeien! Mischien hoorde je ook al je criticus in actie? …Niet goed genoeg! …Anderen doen dit beter!.. Ben je daar wel compassievol mee omgegaan?…

We kunnen vast zitten in de gevangenis van eigenwaarde! En eigenwaarde kan opgeschroefd of naar beneden gehaald worden….

Tijdens deze dag kijken we naar:

 • De gevangenissen van eigenwaarde en wat je kan doen.
 • De subtiele lagen van je criticus herkennen, ook als je met deelnemers omgaat.
 • Compassie elementen & compassie-collaps
 • Je emotionele & compassievolle draagkracht versterken
 • Kracht vinden in je kwetsbaarheid & imperfectie
 • Leren omgaan met de wijsheid van ‘niet-weten’
 • Inzichten in je brein en emotie-regulatie

Na deze training kan je:

 • Jezelf accepteren en deze houding van zelfcompassie belichamen
 • Omgaan met het spanningsveld: het beste van jezelf willen geven en je eigen imperfectie omarmen
 • Vertrouwen vinden in het proces

Literatuur

 • Jezelf accepteren met mindfulness. David Dewulf
 • Leven met wijsheid en compassie. David Dewulf
 • Zelfcompassie in training en therapie. David Dewulf

Hartmeditaties voor trainers

Tijdens deze meditatiedag verdiepen we onze mindfulness met heartfulness.

Hartmeditaties zijn meditaties die gericht zijn op het cultiveren van hartkwaliteiten zoals liefdevolle vriendelijkheid, mededogen, gelijkmoedigheid en gedeeld vreugde.

We gaan niet alleen aan de slag met wat deze concepten mentaal betekenen maar we gaan onderzoeken: hoe voelen deze kwaliteiten voor mij, in mijn leven?
Hoe kan ik deze zaadjes planten en laten bloeien? Waarom zou dit voor mij en in mijn praktijk als mindfulnesstrainer belangrijk kunnen zijn?

Hartkwaliteiten zijn belangrijk in het vormgeven van jouw eigen draagkracht als trainer en zijn een onlosmakelijk onderdeel van mindfulness, hoewel het vaker impliciet dan expliciet aan bod komt in een mindfulnesstraining.

We ontdekken via oefeningen hoe hartkwaliteiten enerzijds jouzelf ondersteunen in het trainer zijn en alles wat daarin naar boven kan komen en anderzijds hoe het jouw deelnemers kan ondersteunen.

We maken gebruiken van meditaties, geleide reflectie, interpersonal mindfulness en beweging om deze hartkwaliteiten in onszelf te ontdekken, verdiepen en voeden.

Mindfulness in beweging voor trainers

Naast het zitten en liggen in stilte kun je mindfulness ook heel goed in beweging oefenen. Deze dag is gericht op het zelf oefenen van mindfulness in beweging op verschillende manieren.

Het gaat hier gaan om eenvoudige bewegingsoefeningen waarbij de nadruk zal liggen op het mindful zijn tijdens de beweging.
Het bewegingsmateriaal is ook bruikbaar in de mindfulness training.

Mindfulness retraite (stilteretraite)

Deze  retraite wordt door I AM of SeeTrue georganiseerd en volg je tijdens je opleidingstraject.

De retraite biedt de mogelijkheid voor MBSR en MBCT trainers, professionals en beoefenaars om hun eigen ervaring in mindfulness meditatie te verdiepen. We willen een gelegenheid creëren waarin de persoonlijke meditatie beoefening ontwikkeld wordt als een basis om met op mindfulness gebaseerde methoden te werken. Het ondersteunt je om mindfulness te belichamen in je leven, je werk, je relaties, je lessen en de manier waarop je in de wereld staat.

De retraite vindt voornamelijk in stilte plaats met een dagschema met zit-meditatie en wandel-meditatie, dagelijkse lezing en meditatie instructies.