Vzw Mindfulness

Geschiedenis

Dr. David Dewulf nam in 2001 het initiatief om mindfulness zo breed mogelijk te verspreiden en richtte het Instituut voor Aandacht & Mindfulness op.

Het doel daarbij is om mensen te ondersteunen in de onvoorkombare moeilijkheden en uitdagingen die op hen pad liggen. En om bij te dragen aan het geluk van iedereen, ook van kinderen.

In 2009 werd verder compassie geintegreerd in het aanbod en in 2012 geweldloze communicatie. Het doel daarbij is om bij te dragen aan oprechtheid en de solidariteit van de samenleving en zo een mooiere en betere wereld bouwen.

Sinds het najaar van 2022 heeft I AM een nieuw en uitgebreid pro bono bestuur.

I AM werkt voor verschillende activiteiten ook samen met de Nederlandse organisatie SeeTrue.

De vzw zet zich in voor verschillende projecten

Enkele voorbeelden van projecten:

 • Mindfulness op school – projecten in 2016-2018
 • Gratis online retraite sinds corona i.s.m. SeeTrue – 2019 tot heden
 • Peace Bubble – sinds najaar 2022
 • Safe space for ouders en jongeren – sinds najaar 2022
 • Netwerk-event op 16/12/2022 met keynotes, meditatie en uitwisseling rond de thema’s “Interbeing, Activisme en Metta”
 • Event 15/9/2022: wat is de rol van mindfulness en heartfulness vandaag in de wereld?
 • Toegang tot mindfulness trainingen voor kwetsbare mensen, o.a. via kortingenbeleid en samenwerking met vzw’s.
 • Werkgroepen om nieuw aanbod uit te werken:
  • Leiderschap
  • Klimaat en Ecodharma.
  • Kinderen, jongeren, onderwijs & opvoeding
  • Werken met affinity-groups en safe spaces
Missie

I AM gaat voor een samenleving waarin engagement en actief burgerschap het vanzelfsprekend gevolg zijn van het geven van bewuste en vriendelijke aandacht aan jezelf en aan de ander, hoe verschillend we ook mogen zijn.

I AM baseert zich daarbij op vijf kernwaarden die ze op alle niveaus wilt uitdragen: in het aanbod, in de samenwerkingsverbanden en in onze organisatiecultuur. Deze waarden vormen mede ons aanbod en houding met iedereen op onze weg.

Wijsheid
Door onderzoek, kennis, ervaring en dialoog is I AM steeds verder in ontwikkeling om de nieuwste inzichten samen te brengen en duidelijke keuzes te maken. Helder zien wat mensen, organisaties en onze samenleving nodig hebben en wat wij hierin kunnen betekenen, maakt ons werk sterker en schept vertrouwen.

Compassie & empathie
We zijn in de eerste plaats mensgericht. En dit voor elkaar en voor het groter geheel. Liefde, begrip en mildheid zijn elementen die I AM haar medewerkers, trainers en publiek toewenst.

Verbinding
Vanuit de fundamenten van onze organisatie willen we steeds meer positieve verbinding maken. Uitgaande van de oprechtheid en kracht van gedeelde menselijkheid, nemen we ons maatschappelijk engagement op en bouwen we aan een verbindend netwerk van mensen die kiezen voor welzijn en een solidaire samenleving.

Oprechtheid
I AM kiest voor openheid, transparantie en echtheid. Dit betekent ook dat I AM verantwoordelijkheid neemt voor wat er gebeurt en open communicatie hoog in het vaandel draagt.

Dankbaarheid
I AM is ervan overtuigd dat het werk niet mogelijk is zonder de inzet van tal van mensen en zonder de inzichten en werk dat geleverd wordt door velen. Dat betekent ook dat we kiezen voor loyaliteit.

 

Visie

I AM zet haar expertise en netwerk volledig in om verandering in de samenleving positief aan te sturen, door het organiseren van een toegankelijk aanbod mindfulness, compassie en communicatie voor jong en oud.

Uitgaande van de stelling dat geestelijk en lichamelijk gezonde mensen een gezonde samenleving kunnen bouwen, is het de focus van I AM om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te begeleiden in het zorg dragen voor hun eigen geest en lichaam en dat van anderen.

 

I AM investeert in gezondheid, zelfzorg en dialoog voor jong en oud.
Het basisaanbod bestaat uit:

 • Basistrainingen stressbehantering en preventie van depressie en burn-out
 • Een specifiek uitgewerkt trainingsaanbod voor werknemers en bedrijven
 • Verdieping via cursussen (zelf)compassie, veerkracht en geweldloze communicatie

I AM ondersteunt de nieuwe generaties kinderen en jongeren via een divers aanbod:

 • Mindful Kids trainingen voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
 • Mindful Teens trainingen voor jongeren van 13 tot 18 jaar.
 • Workshops Mindful opvoeden voor ouders en begeleiders
 • Mindfulness op school voor leerlingen, leerkrachten en directies
 • Projectwerkingen (Mindfulness4school in Vlaanderen, 2016-2017, en Young Heart & Mind in Brussel, 2017)

I AM draagt zorg voor de zichtbaarheid en toegankelijkheid van mindfulness en heartfulness :

 • Via ons eigen trainersnetwerk met een aanbod waarin specifieke aandacht is voor toegankelijkheid.
 • Door op maat trainingen te bieden voor specifieke beroepen zoals artsen en hulpverleners
 • Door samenwerking met andere gezondheids- en welzijnsorganisaties op nationaal en internationaal niveau
 • Via wetenschappelijk onderzoek i.s.m. universiteiten
 • Via de I AM Mindfuldag

I AM richt zich tot specifieke doelgroepen met een hoog risico op depressie of burnout, afhankelijk van verschillende fondsen en projecten:

 • Voor mensen in (kans)armoede
 • Voor hoogsensitieve personen
 • Voor mensen met chronische pijn of ziekten
 • I AM congres voor veerkracht en aanpak van burn-out
Wens je de doelstellingen van de vzw Mindfulness te ondersteunen?

Mail naar ylva@aandacht.be 

Dank alvast!