Mindfulness vaardigheids-opleidingen

Het begeleiden van een mindfulness training vereist een aantal vaardigheden. Via de onderstaande vaardigheidsopleidingen bestudeer je het ambacht van mindfulness trainer en oefen je vooral veel met de verschillende vaardigheden.
.

Inquiry intensive (1 dag)

Tijdens deze verdiep je je in de begeleiding van het inquiry proces. Je oefent in het opmerken van gedachten, emoties, gewaarwordingen en patronen opmerken bij jezelf en anderen. Je leert ook hoe je emoties van deelnemers open en accepterend kan ontmoeten, en er zorgvuldig mee kan omgaan.

Mindful bewegen (1 dag)

Tijdens deze dag leer je als professional onder meer over het belang van beweging in mindfulness, het gebruik van diverse oefeningen, afstemming op de groep en deelnemer, de relatie tussen beweging en adem en de relatie tussen mentale patronen en het lichaam.

Teachings overbrengen (1 dag)

Deze dag gaat over het verdiepen van de belangrijke thema’s in een mindfulness training. Hierbij is er veel aandacht voor hoe we de teachings kunnen afstemmen op de groep, het proces en de persoon van de trainer.

Meditaties begeleiden (1 dag)

Tijdens deze dag gaan we actief aan de slag met het herkennen van jouw huidige niveau en de volgende stappen in jouw ontwikkeling als meditatiebegeleider.  De MBI-TAC dient als ons kompas en hulpmiddel hierbij.

Mindfulness embodiment (1 dag)

Belichaming van mindfulness gaat over hoe de trainer mindful en authentiek aanwezig kan zijn in de training. Hoe kan je mindfulness vanuit jouw eigen ervaring overbrengen aan je deelnemers? De houdingskwaliteiten van Jon Kabat-Zinn helpen hierbij.

Teaching mindfulness-based groups (2 dagen)

This teacher training aims to enhance the skills of trainees, focusing on effectively facilitating group learning within a safe and connected community. You will engage in mindfulness-based group activities, experiential exercises,  group discussion and more.

Omgaan met complexe situaties (1 dag)

Tijdens deze dag verdiepen je je in het begeleiden van lastige situaties die kunnen voorkomen in een mindfulness training. Je bouwt voort op je  vaardigheden om op een adequate manier te antwoorden op voorkomende situaties in de training.

Aankomende vaardigheidsopleidingen

Toon alle