Teachings overbrengen

Deze dag gaat over het verdiepen van de belangrijke thema’s in een mindfulness training.

Hierbij is er veel aandacht voor hoe we de teachings kunnen afstemmen op de groep, het proces en – niet te vergeten – de persoon van de trainer.
Dit proces varieert afhankelijk van de trainer en de groep, en wordt beïnvloed door taal en cultuur.

Belangrijke aspecten hiervan zijn:

  • Didactisch en Interactief Onderricht: De leerstof levendig en bondig presenteren, met directe koppelingen aan de ervaringen van de deelnemers. Dit helpt deelnemers om theorie en praktijk met elkaar te verbinden en stimuleert interactie door de hele sessie heen.
  • Theoretische Onderbouwing: Teachings verzorgen vanuit een grondige kennis van de onderliggende theorieën van mindfulness. Leer hoe je deze kunt toepassen binnen de praktijk van het trainen en relevant kunt maken voor de ervaringen die deelnemers delen. En: “Leer theorieën goed, maar leg ze opzij als je de levende ziel raakt.” (Jung)
  • Ervaringsgerichte Betrokkenheid: Het trainingsproces is speels, levendig en responsief. We nodigen deelnemers uit om actief te verkennen, te ervaren en te delen. Hierbij sluit de de trainer aan bij datgene wat de deelnemers aandragen. Daarnaast brengt de trainer ook zelf materiaal in om context en begrip te bieden. Het gaat niet alleen om het begrijpen van concepten, maar vooral om persoonlijke ontdekking.
  • Dynamisch en Responsief Trainerschap: Trainers brengen de inhoud tot leven door speels en responsief te zijn. Ze moedigen deelnemers aan om actief te participeren en leggen de focus op directe ervaringen, in plaats van vast te houden aan een rigide plan.
  • Juist Gebruik van Hulpmiddelen: Van flipovers tot poëzie, trainers gebruiken diverse hulpmiddelen om de sessies te verrijken en verschillende vormen van ervaren aan te spreken. Elk hulpmiddel wordt zorgvuldig gekozen om het leerproces te ondersteunen en te verdiepen.

Praktische info en inschrijving

Toon alle

Zie je geen datum of past het niet?

Plaats me op de interesselijst!
Mail je contactgegevens naar info@seetrue.com
Zodra er nieuwe data bekend zijn, brengen we je op de hoogte!