Wetenschappelijk onderzoek Mind/body Medicine

Mind/body medicine

Mind/Body Medicine is een ruim gebied en omvat verschillende elementen. Een deel van deze elementen komt aan bod in de opleiding.

 

1.psycho – educatie/gezondheids-educatie

  • inzicht in ziekte en gezondheid
  • zelfzorg: wat kan men actief zelf doen naar primaire of secundaire preventie (o.a. voeding, beweging, stressmanagement)
  • therapietrouw o.a. door exploratie van barrières

2. gedragsinterventies

  • praktisch implementeren van de informatie in het dagelijks leven
  • creëren van een persoonlijk gezondheidsplan

3. cognitieve vaardigheden

dit is gesteund op cognitieve therapie en positieve psychologie. Het gehanteerde copingsmodel:

  • 1. wat irrationeel is: cognitief herstructureren
  • 2. wat rationeel is en binnen je controle is: problem solving
  • 3. wat rationeel is en buiten je controle is: accepteren

4. de “relaxatie respons”(RR)

Zoals beschreven door Dr Benson (Harvard University) De relaxatie respons is een geïntegreerde psycho-fysiologische reactie die ontstaat in de hypothalamus en leidt tot een algemene verminderde excitatie van het centraal zenuwstelsel.

Het is dus de fysiologische antithesis van de stress respons. Het wordt opgewekt via specifieke technieken. In essentie betekent het dat men met het denken de fysiologie kan beïnvloeden en wel op een meetbare, voorspelbare en reproduceerbare manier. De RR creëert een toestand die de fysieke en emotionele respons op stress verandert. (bv hartfrequentie, BD, spierspanning,…)

Lees verder:

 • The efficacy of Relaxation Response Interventions with Adult Patients: A Review of Literature (J. Cardiovasc. Nur. 1996: 10(3): 4-26)

37 studies over de efficiëntie van relaxatie respons interventies met volwassen patiënten werden onderzocht (review). Alhoewel verschillende patiëntenpopulaties werden onderzocht in deze studie en sommige methodologische problemen hebben, bleek de consistentie van de resultaten de efficiëntie van de relaxatie respons aan te tonen in het verminderen van hypertensie, insomnia, angst, pijn en medicatie in verschillende populaties, diagnostische categorieën en settings. Aanbevelingen voor het gebruik van de relaxatie respons in verschillende klinische settings zijn inbegrepen.

 1. lichaamsbeweging

Er is aandacht voor de opbouw van toniciteit (oa aangepast voor rugklachten) , aërobe capaciteit, flexibiliteit, evenwicht en stabiliteit en algemene lichaamsbeheersing. Er is een informatief deel en een gedragsmatig deel ( implementeren van lichaamsbeweging in het dagdagelijkse leven).

Yoga: zachte stretchoefeningen verhogen van het lichaamsgewaarzijn en helpen bij het herkennen van stresssignalen.

Qi Gong: zachte stretchbewegingen, combineren intentie, visualisatie, beweging en ademhaling. Doel: toniciteit en flexibiliteit verbeteren, innerlijke rust vinden en vitaliteit verhogen.

Tai Chi zijn hier vooral symbolische bewegingen met als doel emotioneel evenwicht versterken en een positivieve compassievolle levenshouding aan te gaan.

6. emotioneel evenwicht

  • journaling (JAMA, 281(1)1304-1309;1999)
  • mindfulness
  • Tai Chi (zie Lichaamsbeweging)
  • rationeel-emotieve imaginatie

7. spiritualiteit

Bepalen van nieuwe levensprioriteiten in het kader van ziekte krijgt aandacht.

  • zingeving met focus op existentiële vragen
  • herkaderen
  • benaderen vanuit verschillende religieuze – spirituele tradities

8. andere

 • voeding, communicatie, humor, sociale steun, positieve attitude…