Ik ben Ann Vandevelde. Ik ben gecerficeerde mindfulness coach voor kinderen, jongeren en volwassenen. Als veertiger met burn-out klachten kwam ik in contact met mindfulness en meditatie. Ik volgde toen zelf een 8-wekentraining voor mindfulness. De kracht en de wijsheid die ik ervoer, brachten mij op een weg van zelfontplooiing en verdieping. Door mindfulness leerde ik beter om te gaan met stress en spanningen en een aantal chronische fysieke klachten verminderden en sommige verdwenen zelfs. Mindfulness is een levenshouding die mij helpt om elk moment van het leven volledig te leven, ook tijdens de meest moeilijke momenten. De basis is heel eenvoudig: aandacht geven. Als alleenstaande en werkende moeder was het opvoeden van mijn ondertussen twee volwassen zonen een grote uitdaging. Opvoeden anno 2020 is zelfs nog een grotere uitdaging dan 10 jaar geleden.

Kinderen zijn onze toekomst. Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit, zelfkennis en voor het maken van keuzes en sociale contacten is een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van belang. Al snel was me duidelijk dat ik ‘mindfulness’ met kinderen en jongeren wou delen en liefst op een praktische en lichaamsgerichte manier. Dit werd mijn nieuwe roeping. Ik besloot de opleiding “Mindfulness trainer voor kinderen en jongeren tussen de 7 en 12 jaar” te volgen bij het Instituut van Aandacht en Mindfulness I AM (https://aandacht.be/).Ik volgde ook de opleiding “Psychofysieke training voor jongens en meisjes”  bij het Instituut Rots en water/Gadaku Instituut (https://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en-water/).
Sindsdien ben ik al enkele jaren mindfulness trainster bij de VZW “Jongeren voor burgerszin”.
Bij scholen en jeugdverenigingen kom ik ook langs op aanvraag om mindful workshops aan kinderen en jongeren te geven.
Momenteel volg ik nog opleidingen om mij meer te verdiepen in de uitdagende doelgroep van jongeren tussen de 13 en 18 jaar.
Ik geef ook individuele mindfulness trainingen aan volwassenen. Ook volwassenen met specifieke fysieke en of psychische klachten zoals burn-out, stress, angst en depressies kunnen bij mij terecht.