Fase 3: Trainersopleiding mindfulness

Overzicht

FASE 3 bestaat uit verschillende modules:

 • De 8 opleidingsdagen (fase 3)
 • Trainersvaardigheden (1 dag)
 • Intensive rond inquiry (2 dagen)
 • Veiligheid en intense groepsprocessen (2 dagen)
 • Cognitieve psychologie (1 dag)
 • Zelfstudie en zelfreflectie
 • Supervisie

Deelnamecriteria

Je kan starten met de 8 opleidingsdagen (fase 3) als:

 • je een 8-weken training gevolgd hebt (fase 1)
 • en je voor minstens 1 meditatiedag OF een retraite bent ingeschreven

Na de 8 opleidingsdagen kan je de andere modules van fase 3 in eigen tempo en volgorde volgen.

De 8 opleidingsdagen

De 8 wekentraining wordt herhaald vanuit het perspectief van zowel trainer als deelnemer. De training bestaat uit:

 • 22 uur basistraining als verdieping vanuit perspectief als hulpverlener
 • 4 uur onderlinge bespreking van de exploratietaken voor elke sessie
 • 12 uur intense training in een kleine groep met trainer na elke sessie
  • inhoud en structuur van de les
  • specifieke processen die opkomen bij de deelnemers
  • metaview en theoretische achtergronden
  • bespreking van een zelfgekozen artikel/onderzoek over mindfulness of een toepassingsgebied ervan
 • Wekelijkse leesopdrachten en exploratietaken
 • Geschreven oefeningen, huiswerkverslagen en dagelijkse meditatie-beoefening van de 8 weken
 • Verplichte lectuur
  • Wetenschappelijk artikel van dr. David Dewulf
  • Bestuderen van het boek voor hulpverleners
  • Voorbereiden van zelfgekozen artikel en presenteren van reflectie erop

Voorwaarden voor deelname

Men kan deelnemen als men fase 1 heeft afgerond en minstens voor een meditatiedag of een 5 daagse retraite van fase 2 heeft afgerond of ervoor is ingeschreven.

Trainersvaardigheden

Inhoud

Deze praktijkgerichte opleidingsdag biedt een overzicht van de 8 wekentraining zoals die bij I AM gegeven wordt en richt zich op een aantal basisvaardigheden die zullen worden ingeoefend.

In de voormiddag bespreken we het overzicht van het 8 weken programma, de interactie tussen de lessen en de waarde van compassie en zelfcompassie in een mindfulnesstraining.

In de namiddag gaan we in op vragen die minstens een week vooraf werden gesteld door de deelnemers over het geven van de mindfulness training en we oefenen een aantal vaardigheden zoals de ademfocus, de bergmeditatie, de visualisatie van sessie 6 (directeur) en de zelfcompassiemantra.

Voorwaarden voor deelname

Men kan deelnemen als men de 8 opleidingsdagen van fase 3 heeft gevolgd of aangevat. Deze dag is ook verplicht voor het behalen van het certificaat voor de volledige opleiding.

Inquiry 2-daagse: intensive rond inquiry

Oriëntering

Het proces van inquiry (ofwel onderzoeksproces) is een van de belangrijkste hulpmiddelen om mensen zich bewust te laten worden van de werking van hun geest. Binnen dit proces probeert de trainer mindful te zijn in het omgaan met de ervaringen van deelnemers en met het stellen van vragen.

Mindful ermee omgaan betekent dan met compassie stilstaan bij de ervaring van de deelnemers met een beginnersgeest met nieuwsgierige aandacht, het vertoeven bij wat er zich aandient zonder er iets mee te moeten bereiken, het bevorderen van ‘common humanity’ zonder al teveel woorden, het respectvol delen van woorden en van stiltes.

Inquiry gaat eigenlijk over het vermogen van de trainer om te kunnen zijn in een staat van ‘niet weten’.

Het gaat over het loslaten van de rol van hulpverlener die je in andere context misschien opneemt. Het gaat over luisteren en vragen zonder voorkeur, zonder afkeer en zonder hechting. In een inquiry creëer je een ruimte waarin veel kan gebeuren en weinig bedoeld wordt.

Inhoud

In deze workshop zullen we uiteraard aandacht besteden aan de theorie over inquiry; de verschillende lagen van inquiry, de horizontale inquiry en de verticale inquiry.

We zullen echter vooral veel oefenen met het faciliteren van inquiry. We oefenen in kleine groepen maar ook in grotere groepen om de reële situatie zo goed mogelijk na te bootsen. We zullen dit doen middels ‘live’ inquiries en door middel van rollenspelen. We streven dan niet naar een mooie ‘performance’ maar naar een goede ‘practice’.

Inquiry begeleiden betekent jezelf toestaan om authentiek aanwezig te zijn bij de ervaring van de ander, waarbij je de deelnemer de ruimte geeft om helemaal zichzelf te zijn. Als trainer staan we ons toe om mindfulness zo goed mogelijk te belichamen, wetende dat ook wij niet perfect zijn. De helpende factoren kunnen hierbij ondersteunend zijn: niet oordelen, vertrouwen, geduld, eindeloos opnieuw beginnen, niet-streven, acceptatie, loslaten en mildheid/vriendelijkheid.

Voorwaarden voor deelname

Men kan deelnemen als men de 8 opleidingsdagen van fase 3 heeft gevolgd of aangevat.

Veiligheid en intense groepsprocessen

Training het in het Nederlands

Oriëntering

Deze 2-daagse workshop is bedoeld voor mindfulness trainers die een dieper inzicht willen verwerven in groepen en in het grote potentieel van groepsprocessen binnen een mindfulness context.

Velen onder ons hebben reeds ervaringen in één-op-één werk. De vaardigheden die we hebben verworven kunnen we rechtstreeks gebruiken in onze mindfulness training, maar soms hebben we misschien nog de neiging om les te geven als ware het in één-op-één setting terwijl we aan een groep training geven.

Inhoud

In deze workshop leren we hoe we deze groepsdimensie kunnen integreren in onze mindfulness training. We leren het oriëntatie- en evaluatieproces kennen, hoe we groepen kunnen begeleiden, vragen kunnen stellen, en hoe we oefeningen en groepsdiscussies kunnen begeleiden. Zo leren we hoe we aanwezig kunnen zijn in de drie groepsdimensies: die van onszelf als trainer; die van de individuele deelnemer; die van de groep als geheel.

We zullen de verschillende stadia van het groepsvormingsproces doorlopen – “vormen” , “standhouden”, “beëindigen” – en leren hoe we als trainer het leerproces van de verschillende deelnemers binnen de groepscontext het beste kunnen ondersteunen.

Enkele leerdoelen:

 • Het verkennen van verschillende manieren van faciliteren, begeleiden en volgen van groepsprocessen binnen een mindfulness context, wat een rijk potentieel aan leerprocessen binnen de groep van individuele deelnemers kan blootleggen.
 • Vinden van oplossingen voor vaak voorkomende uitdagingen in het begeleiden van groepen – zoals het omgaan met van een dominante deelnemer; een recurrente laatkomer; een deelnemer die openlijk sceptisch is; een teruggetrokken deelnemer
 • Verschillende tactieken bekijken voor het trainen van groepen van verschillende groottes.

Deelnamecriteria

Men kan deelnemen aan deze 2-daagse als men de 8 opleidingsdagen van fase 3 heeft gevolgd of aangevat.

Cognitieve psychologie

MBCT is gebaseerd op Oosterse meditatie en Westerse Psychologie, meer bepaald de cognitieve therapie. In deze workshop zullen we dieper ingaan op deze laatste, namelijk de cognitieve therapie, die zijn oorsprong vindt in de gedragstherapie, vandaar dat men ook vaak spreekt van cognitieve gedragstherapie.

Enkele thema’s die aan bod zullen komen:

 • Situering van de gedragstherapie en de cognitieve therapie: oorsprong en visie
 • Overzicht van de meest gebruikte cognitieve technieken
 • Inoefenen van deze technieken a.d.h.v. een rollenspel, gebruik maken van eigen “irrationele” gedachten
 • Situering van de gedragstherapie binnen de cognitieve therapie: cognitieve therapie maakt vaak gebruik van gedragsexperimenten. We gaan dieper in op de techniek van ‘exposure’ en de valkuilen hiervan. Ook Mindfulness maakt gebruik van exposure. Dit wordt gebracht aan de hand van casussen.

Er is vrijstelling mogelijk voor therapeuten, psychologen of artsen die min. 20u theorie hebben gekregen over cognitieve therapie.

Zelfstudie en zelfreflectie

Er zijn 3 modules:

 • module boeddhistische psychologie
 • module mindfulness en angst
 • module psycho-educatie

Er is vrijstelling mogelijk voor de module psycho-educatie voor klinisch psychologen, artsen en psychiatrisch verpleegkundigen die min.1 jaar werkervaring hebben

Je ontvangt deze zelfstudiemodules wanneer je inschrijft voor de 8 opleidingsdagen van fase 3 en je kan deze op eigen tempo afwerken.

Supervisie

Op het einde van fase 3 start je met het geven van een mindfulnesstraining aan een (klein) oefengroepje. Op basis van deze ervaring krijg je een supervisie.

Een supervisie is een gesprek van een 1uur/persoon in groepjes van 2-3 personen waarin er een beeld wordt geschetst van waar je staat als trainer. Je bereidt dit gesprek grondig voor op basis van een opdracht die je zal ontvangen. Je bezorgt je schriftelijke voorbereiding aan je supervisor voor de datum van het gesprek, zodat je supervisor dit ook kan voorbereiden.

Indien mogelijk doe je best alle supervisies bij dezelfde supervisor.

Voorwaarden voor deelname

Het afronden van de 8 opleidingsdagen van fase 3 en het gevolgd hebben van de dag trainersvaardigheden en intense groepsprocessen.

Supervisoren

Aankomende evenementen

Toon alle