Trainersopleiding mindfulness (Fase 3)

Overzicht

FASE 3 bestaat uit verschillende modules:

 • De opleidingsdagen (fase 3)
 • Trainersvaardigheden (1 dag)
 • Inquiry intensive (2 dagen)
 • Veiligheid en intense groepsprocessen (2 dagen)
 • Psychologie voor trainers (1 dag)
 • Zelfstudie en zelfreflectie
 • Supervisie

Deelnamecriteria

 • Je kan starten met de 8 opleidingsdagen (fase 3) zodra je een mindfulness training gevolgd hebt (= “fase 1”).
 • Fase 2 kan gelijklopend gevolgd worden met fase 3.
 • Na de 8 opleidingsdagen kan je de andere modules van fase 3 in eigen tempo en volgorde volgen.

De 8 opleidingsdagen (of de 7-daagse basisopleiding via SeeTrue)

Tijdens deze opleidingsdagen wordt het curriculum van de 8-wekentraining MBCT/MBSR grondig bestudeerd vanuit trainersperspectief. Daarnaast verdiep je ook je eigen mindfulness proces verder.

De opleiding bestaat uit:

 • Het van de sessies van het curriculum vanuit trainersperspectief en eigen proces
 • Na elke sessie volgt een extra sessie in een kleine groep met de opleider:
  • inhoud en structuur van de sessie
  • onderlinge bespreking van de exploratietaken voor elke sessie
  • specifieke processen die opkomen bij de deelnemers
  • metaview en theoretische achtergronden
  • bespreking van een zelfgekozen artikel over mindfulness

Je bereidt tijdens de opleiding ook een aantal zaken voor:

 • Leesopdrachten en exploratietaken
 • Geschreven oefeningen en huiswerkverslagen
 • Voorbereiden van zelfgekozen artikel en presenteren van eigen reflectie

Voorwaarden voor deelname

Men kan deelnemen als men reeds een mindfulness training heeft gevolgd (fase 1).

Alternatief voor de 8 opleidingsdagen:  7-daagse basisopleiding mindfulness (via SeeTrue) 

Als alternatief voor de 8 opleidingsdagen kan je ook de 7-daagse basisopleiding mindfulness volgen via SeeTrue. De kost voor dit opleidingsonderdeel ligt wat hoger, maar het is meteen ook uitgebreider en praktischer van aard. Zo gaan trainers in opleiding al aan de slag met het begeleiden van meditaties en het oefenen met inquiry,

In de basisopleiding tot mindfulness trainer komen onder andere aan bod:

 • een verdiepende exploratie in de persoonlijke beoefening van mindfulness
 • de structuur en inhoud van het mindfulness programma (MBSR en MBCT) van acht bijeenkomsten
 • oefenen in het begeleiden van mindfulness meditaties
 • oefenen in inquiry, de verdiepende dialoog, onder andere met specifieke voorbeelden
 • trainersperspectief geworteld in eigen oefening
 • reflecties op het mindfulness trainerschap en het verder ontwikkelen van trainerskwaliteiten
 • theoretische achtergronden van mindfulness
 • literatuurstudie
 • afwisselend werken in kleine groepen en plenair.

Trainersvaardigheden

Inhoud

Deze praktijkgerichte opleiding richt zich op een aantal basisvaardigheden en basishoudingen voor mindfulnesstrainers.

Je zal de kans hebben om te oefenen met het geven van meditaties, teachings,…

Het gaat daarbij om het eigen maken van de vaardigheden, belichamen van mindfulness, je eigen stem vinden, en meer.

Daarnaast gaan we samen verkennen wat er allemaal komt kijken bij mindfulnesstrainer zijn, hoe je kan omgaan met bepaalde situaties tijdens een training en hoe we elkaar hierbij kunnen inspireren.

Inquiry intensive (2 dagen)

Oriëntering

Het proces van inquiry (ofwel onderzoeksproces) is een van de belangrijkste hulpmiddelen om mensen zich bewust te laten worden van de werking van hun geest. Binnen dit proces probeert de trainer mindful te zijn in het omgaan met de ervaringen van deelnemers en met het stellen van vragen.

Mindful ermee omgaan betekent dan met compassie stilstaan bij de ervaring van de deelnemers met een beginnersgeest met nieuwsgierige aandacht, het vertoeven bij wat er zich aandient zonder er iets mee te moeten bereiken, het bevorderen van ‘common humanity’ zonder al teveel woorden, het respectvol delen van woorden en van stiltes.

Inquiry gaat eigenlijk over het vermogen van de trainer om te kunnen zijn in een staat van ‘niet weten’.

Het gaat over het loslaten van de rol van hulpverlener die je in andere context misschien opneemt. Het gaat over luisteren en vragen zonder voorkeur, zonder afkeer en zonder hechting. In een inquiry creëer je een ruimte waarin veel kan gebeuren en weinig bedoeld wordt.

Inhoud

In deze workshop zullen we uiteraard aandacht besteden aan de theorie over inquiry; de verschillende lagen van inquiry, de horizontale inquiry en de verticale inquiry.

We zullen echter vooral veel oefenen met het faciliteren van inquiry. We oefenen in kleine groepen maar ook in grotere groepen om de reële situatie zo goed mogelijk na te bootsen. We zullen dit doen middels ‘live’ inquiries en door middel van rollenspelen. We streven dan niet naar een mooie ‘performance’ maar naar een goede ‘practice’.

Inquiry begeleiden betekent jezelf toestaan om authentiek aanwezig te zijn bij de ervaring van de ander, waarbij je de deelnemer de ruimte geeft om helemaal zichzelf te zijn. Als trainer staan we ons toe om mindfulness zo goed mogelijk te belichamen, wetende dat ook wij niet perfect zijn. De helpende factoren kunnen hierbij ondersteunend zijn: niet oordelen, vertrouwen, geduld, eindeloos opnieuw beginnen, niet-streven, acceptatie, loslaten en mildheid/vriendelijkheid.

Voorwaarden voor deelname

Men kan deelnemen als men de 8 opleidingsdagen van fase 3 heeft gevolgd of aangevat.

Veiligheid en groepsprocessen (2 dagen)

Oriëntering

Deze 2-daagse workshop is bedoeld voor mindfulness trainers die een dieper inzicht willen verwerven in groepen en in het grote potentieel van groepsprocessen binnen een mindfulness context.

Velen onder ons hebben reeds ervaringen in één-op-één werk. De vaardigheden die we hebben verworven kunnen we rechtstreeks gebruiken in onze mindfulness training, maar soms hebben we misschien nog de neiging om les te geven als ware het in één-op-één setting terwijl we aan een groep training geven.

Inhoud

In deze workshop leren we hoe we deze groepsdimensie kunnen integreren in onze mindfulness training. We leren het oriëntatie- en evaluatieproces kennen, hoe we groepen kunnen begeleiden, vragen kunnen stellen, en hoe we oefeningen en groepsdiscussies kunnen begeleiden. Zo leren we hoe we aanwezig kunnen zijn in de drie groepsdimensies: die van onszelf als trainer; die van de individuele deelnemer; die van de groep als geheel.

We zullen de verschillende stadia van het groepsvormingsproces doorlopen – “vormen” , “standhouden”, “beëindigen” – en leren hoe we als trainer het leerproces van de verschillende deelnemers binnen de groepscontext het beste kunnen ondersteunen.

Enkele leerdoelen:

 • Het verkennen van verschillende manieren van faciliteren, begeleiden en volgen van groepsprocessen binnen een mindfulness context, wat een rijk potentieel aan leerprocessen binnen de groep van individuele deelnemers kan blootleggen.
 • Vinden van oplossingen voor vaak voorkomende uitdagingen in het begeleiden van groepen – zoals het omgaan met van een dominante deelnemer; een recurrente laatkomer; een deelnemer die openlijk sceptisch is; een teruggetrokken deelnemer
 • Verschillende tactieken bekijken voor het trainen van groepen van verschillende groottes.

Deelnamecriteria

Men kan deelnemen aan deze 2-daagse als men de 8 opleidingsdagen van fase 3 heeft gevolgd of aangevat.

Psychologie voor trainers

Tijdens deze opleidingsdag wordt aandacht besteed aan wat psychologie inhoudt en hoe dit belangrijk kan zijn en toegepast kan worden in mindfulness & ACT trainingen. Thema’s die aan bod komen zijn:

 • een korte geschiedenis van de psychologie
 • cognities en emoties
 • stress
 • motivatie (van jezelf en je deelnemers)

Er is vrijstelling mogelijk voor de dag Psychologie voor trainer voor psychologen,  mits je beschikt over

 • diploma klinische psychologie
 • of getuigschrift gedragstherapie
 • en minimum 20 contacturen in de opleiding kunnen aantonen en werkervaring

Zelfstudie en zelfreflectie

Er zijn 3 modules:

 • module boeddhistische psychologie
 • module mindfulness en angst
 • module psycho-educatie

Er is vrijstelling mogelijk voor de module psycho-educatie voor klinisch psychologen, artsen en psychiatrisch verpleegkundigen die min.1 jaar werkervaring hebben

Je ontvangt deze zelfstudiemodules wanneer je inschrijft voor de 8 opleidingsdagen van fase 3 en je kan deze op eigen tempo afwerken.

Supervisie

Op het einde van fase 3 start je met het geven van een mindfulnesstraining aan een (klein) oefengroepje. Op basis van deze ervaring krijg je een supervisie.

Een supervisie is een gesprek van een 1uur/persoon in groepjes van 2-3 personen waarin er een beeld wordt geschetst van waar je staat als trainer. Je bereidt dit gesprek grondig voor op basis van een opdracht die je zal ontvangen. Je bezorgt je schriftelijke voorbereiding aan je supervisor voor de datum van het gesprek, zodat je supervisor dit ook kan voorbereiden.

Indien mogelijk doe je best alle supervisies bij dezelfde supervisor.

Voorwaarden voor deelname

Het afronden van de 8 opleidingsdagen van fase 3 en het gevolgd hebben van de dag trainersvaardigheden en intense groepsprocessen.

Supervisoren

Aankomende evenementen

Toon alle