Wetenschap & Projecten

I AM projecten

VZW mindfulness is een non-profit organisatie bedoeld om mensen te helpen en te bereiken die daarbij gebaat kunnen zijn. I AM ondersteunt de VZW mindfulness met al haar mogelijkheden en steunde onder andere mindfulness voor werkzoekenden, kansarmen, jongeren en kinderen en jongeren met kanker. Wil je ook graag de doelstellingen van de VZW steunen, neem dan contact via iamstan@seetrue.com 

 

 

ONDERHUIDS

Het ‘OnderHUIDs’ programma van UZ Gent – Afdeling Dermatologie biedt specifiek voor mensen met een chronische huidziekte een waaier van ondersteunende activiteiten die daarbij kunnen helpen. U leert uzelf, uw huidziekte en uw functioneren beter kennen wat een ander uitgangspunt voor genezen met zich meebrengt.

Het programma vormt een aanvulling bij uw klassieke behandeling, en zal er misschien voorzorgen dat uw klassieke behandeling beter aanslaat, of dat u meer gemotiveerd bent om de behandelingen vol te houden.

U zal immers zelf meer participeren in uw genezingsproces, mee de verantwoordelijkheid opnemen voor uw eigen gezondheid.

Mindfulness maakt deel uit van dit programma. Door Mindfulness meditatie word je immers aandachtig voor bv. jeuk, pijn, een stemming,… en kan je voorkomen je te laten meeslepen in automatische negatieve gedachten en reactiepatronen. Ademen is de basis van deze meditatie die gebruikt wordt in een zitmeditatie, lichaamsscan en bewegingsoefeningen.

Meer informatie en inschrijvingen op www.onderhuids.be

 

MINDFULNESS VOOR WERKZOEKENDEN

Deze trainingen werden georganiseerd in samenwerking met de VDAB.

 

‘Je kan de golven niet stoppen, je kan wel leren surfen’

Mindfulness traint je aandacht te geven aan het nu. Je stopt, kijkt, krijgt inzicht en handelt in overeenstemming met het nu. Door de aandacht oefeningen leer je piekermolens, die toch het probleem niet oplossen, los te laten en meer open te staan voor wat er nu werkelijk kan gedaan worden. Je vindt rust in je hoofd en je kan genieten van het nu.

Deze training is gebaseerd op het internationaal wetenschappelijk onderzocht MBCT-MBSR programma en heeft Mindfulness aangepast aan de noden en leefwereld van werkzoekenden.
Men leert technieken en houdingen aan om aandachtiger en bewuster om te gaan met de dagelijkse uitdagingen van de zoektocht naar werk (solliciteren, interviews afleggen, …) en de belemmeringen, onzekerheden, ruminatie, angsten of weerstanden die ermee gepaard gaan. Bovendien helpt mindfulness bij preventie van stress en depressie, draagt het bij tot zelfacceptatie en verhoogt het de levenskwaliteit, ook tijdens de moeilijke periodes. Het stabiliseert het gemoed en het is de beste anti-piekertraining.

We komen samen in 8 sessies van telkens 3u waarin ervaringsgerichte mindfulness oefeningen en zelf-coaching tools worden gecombineerd met technieken die tot het optimaliseren van eigenschappen op psychologisch en interpersoonlijk vlak leiden en die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

 

Concreet leer je de volgende kwaliteiten ontwikkelen:

 • Stressoren en hun signalen identificeren
 • Stresscyclussen doorbreken en op een constructieve manier aanpakken
 • Bewust worden van de “automatische piloot” en overgaan naar bewust handelen.
 • Bewust worden van bestaande valkuilen
 • Job applicaties tegemoet treden met verhoogd bewustzijn.
 • Innerlijke sterktes en mogelijkheden als kompas aanwenden.
 • Zelfkennis en zelfacceptatie: weten wie ze werkelijk zijn en waar ze voor willen staan, met hun eigenschappen, persoonlijkheid, waarden , normen en drijfveren.
 • Moeilijkheden in het juiste perspectief zien en er creatief mee om te gaan.
 • Een open houding naar anderen behouden onder stress, versus negatief en defensief worden.
 • Het optimaliseren van andere kwaliteiten op psychologisch en interpersoonlijk vlak zoals zelfvertrouwen, emotionele weerbaarheid, dynamiek tussen acceptie en groei, zelfverwezenlijking, motivatie en prestatie, communicatievaardigheden (sollicitaties, interviews,…), cognitieve flexibiliteit en emotionele intelligentie.
 • Levenskwaliteit verbeteren

Kortom, een training voor werkzoekenden die je met persoonlijke inzichten en concrete handvaten naar huis doet gaan om zich zo een weg te banen door de groeiende complexiteit van het leven en de zoektocht naar werk.

 

 MINDFULNESS VOOR KANSARMEN

In samenwerking met www.vriendenvanhethuizeke.be

Mindfulness voor mensen die leven in armoede (kansarmen, thuislozen, mensen met lage en extreem lage inkomens, sociaal-economische exclusie).

Dit is een aanbod dankzij het samenwerkingsverband tussen Vereniging waar Armen het woorden nemen ‘Vrienden van het Huizeke’ (Brussel) en vzw Mindfulness (David Dewulf)

In samenwerking met Prof. Dr. Filip Raes werd de bruikbaarheid en effectiviteit van Mindfulness bij kansarmen onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de levenskwaliteit van kansarmen aanzienlijk verbetert dat mindfulness ook bij hen kan worden aangewend als preventie voor een herval in depressie, en dat hun veerkracht aanzienlijk verhoogt waardoor zij beter kunnen omgaan met hun levenssituatie. Vrienden van het Huizeke zal als vereniging waar armen het woord nemen verder druk uitoefenen op het beleid om mindfulness toegankelijk te maken voor mensen met een laag en extreem laag budget. In afwachting rekent deze VZW op uw steun om de trainingen (via VZW Vrienden van het Huizeke) verder te kunnen aanbieden aan deze doelgroep.

Bent u ook begaan met deze doelgroep en zou u ook graag uw steentje bijdragen? Stuur dan een mail naar het secretariaat met daarin hoe u graag dit project zou steunen. Wij bekijken dan samen wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn.

 

MINDFULNESS VOOR MENSEN MET EEN PLATTE PORTEMONNEE

Vrienden van het Huizeke , een vereniging waar armen het woord nemen in Brussel, biedt in samenwerking met Citizenne vzw (www.citizenne.be) en IAM (www.aandacht.be) een training Mindfulness aan voor mensen met een laag tot extreem laag inkomen, en dit aan een deelnameprijs die aangepast is aan de laagste inkomens (tussen 15 euro en 60 euro voor de hele reeks, op basis van het inkomen. We vragen een attest van CAW, OCMW, of een inkomensattest)

Voor wie? Mensen die in armoede leven
Waar? Vrienden van het Huizeke, Vossenplein 23, 1000 Brussel
CD’s met oefeningen, werkbladen krijg je mee tijdens de lessen.
Trainer: Kris Raemdonck

 

PARKINSON

In samenwerking met UZ Antwerpen, Dr. Barbara Pickut, gaf I AM training aan parkinsonpatiënten. Aan deze training was een onderzoek verbonden waarin men wil nagaan of Mindfulness training, al dan niet het niet-motorisch functioneren positief kon beïnvloeden bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Mindfulness was reeds bestudeerd bij patiënten met multiple sclerose en heeft in één studie een verbetering in kwaliteit van leven, depressie en vermoeidheid getoond (Grossman 2010). Deze Mindfulness training werd hier uitgevoerd bij mensen met de Ziekte van Parkinson. Deze studie was een gerandomiseerde wachtlijst gecontroleerde studie. Dit wil zeggen dat de studie bestond uit twee groepen patiënten; één die de Mindfulness training meteen aangeboden kreeg en één wachtlijstgroep. De wachtlijstgroep kreeg, in plaats van 8 weken Mindfulness training, geen specifieke verandering in hun behandeling. Dit wil zeggen dat de patiënt op voorhand niet wist in welke groep hij/zij ging techtkomen. Ook de onderzoeker(s) die het effect moest(en) beoordelen wist(en) het niet. Als iemand bij toeval in de wachtlijstgroep terecht kwam, dan werd Mindfulness training op het einde van de studie gratis aangeboden. Alleen door de vergelijking tussen een echte Mindfulness training en een wachtlijstgroep, kon uit deze studie blijken wat de werkelijke positieve effecten waren van Mindfulness training op het gebied van levenskwaliteit en niet-motorische symptomen bij de ziekte van Parkinson.

 

KINDEREN MET KANKER

Via dit project kunnen kinderen met kanker en hun familie kennis maken met mindfulness. Het project ‘Mindfulness voor kinderen en jongeren met kanker, hun familie en verzorgers’, gestart op de afdeling Pediatrische Hemato-Oncologie en stamceltransplantatie van het UZ Gent wordt opnieuw gesponsord en uitgebreid naar de ziekenhuizen UZ Gasthuisberg en UZ Brussel. De Stichting tegen Kanker staat in voor de subsidiëring. De mindfulness sessies gaan telkens door op een vaste dag in de week. Ouders en kinderen kunnen op om het even welk moment instappen.

In samenwerking met Dr. Veerle Soyez en psychologe Ann Morez (verbonden aan de afdeling Pediatrische Hemato-Oncologie en stamceltransplantatie, UZ Gent) wordt de bruikbaarheid van Mindfulness bij kinderen met kanker onderzocht. Via dit onderzoek wil men nagaan of Mindfulness deze kinderen kan helpen om beter te kunnen omgaan met stress, pijn en emoties.

Dit project werd gerealiseerd met de steun van het Mecenaatsfonds ING in België beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

MINDFULNESS VOOR PREVENTIE VAN DEPRESSIE

Prof. Van Heeringen voerde in samenwerking met het Instituut voor Aandacht & Mindfulness, Dr. David Dewulf, een 3 jarig onderzoek uit naar de effecten van MBCT voor preventie van herval in depressie. Dit onderzoek werd gesteund door de Vlaamse overheid door minister van Welzijn. Het richtte zich op mensen die al minstens 3 depressieve episodes achter de rug hebben. Resultaten toonden een significante vermindering van depressie. In de controlegroep herviel in de loop van het jaar 70%. Bij de personen die MBCT volgden gebeurde dat bij slechts 30%. De resultaten van dit onderzoek werden intussen gepubliceerd.

The effects of mindfulness-based cognitive therapy on recurrence of depressive episodes, mental health and quality of life: A randomized controlled study
Karen Godfrin UGent and Cornelis Van Heeringen UGent (2010) BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY.48(8).p.738-746

Godfrin K.A., Williams J.M.G., Raes F., Dewulf D., van Heeringen C. A randomized controlled study of the effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on risk factors for depression

 

MINDFULNESS VOOR DE LAGERE SCHOOL

In samenwerking met Dr. Veerle Soyez, Vakgroep Orthopedagogiek, UGent, werd de bruikbaarheid en effectiviteit van Mindfulness bij lagere schoolkinderen onderzocht. Via dit onderzoek wil men nagaan of Mindfulness een positief effect heeft op het zelfconcept, de zelfreflectie, het copinggedrag, de aandachtsgerichtheid en de levenskwaliteit van kinderen in de lagere schoolleeftijd. Twaalf lagere scholen nemen deel aan dit onderzoek. Dit onderzoek wordt gesteund door de Stichting Ga voor Geluk .

 

MINDFULNESS VOOR JONGEREN

In samenwerking met Prof. Dr. Filip Raes werd de bruikbaarheid en effectiviteit van Mindfulness bij adolescenten onderzocht. Via dit onderzoek wil men nagaan of Mindfulness een positief effect heeft op het zelfconcept, de zelfreflectie, het copinggedrag, de aandachtsgerichtheid en de levenskwaliteit van jongeren in het secundair onderwijs. Dit onderzoek wordt gesteund door de Stichting Ga voor Geluk . De resultaten werden in maart 2013 gepubliceerd.

Partners:

 • vzw Mindfulness o.l.v. Dr. David Dewulf
 • Prof. Dr. Filip Raes, verbonden aan het Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie, Katholieke Universiteit Leuven
 • Ga voor Geluk

 

School-Based Prevention and Reduction of Depression in Adolescents: a Cluster-Randomized Controlled Trial of a Mindfulness Group Program . Journal Mindfulness. Filip Raes, James W. Griffith, Katleen Van der Gucht, J. Mark G. Williams

Our objective was to conduct the first randomized controlled trial of the efficacy of a group mindfulness program aimed at reducing and preventing depression in an adolescent school-based population. For each of 12 pairs of parallel classes with students (age range 13–20) from five schools (N = 408), one class was randomly assigned to the mindfulness condition and one class to the control condition. Students in the mindfulness group completed depression assessments (the Depression Anxiety Stress Scales) prior to and immediately following the intervention and 6 months after the intervention. Control students completed the questionnaire at the same times as those in the mindfulness group. Hierarchical linear modeling showed that the mindfulness intervention showed significantly greater reductions (and greater clinically significant change) in depression compared with the control group at the 6-month follow-up. Cohen’s d was medium sized (>.30) for both the pre-to-post and pre-to-follow-up effect for depressive symptoms in the mindfulness condition. The findings suggest that school-based mindfulness programs can help to reduce and prevent depression in adolescents.

 

MINDFULNESS TRAINING

In samenwerking met Prof. Dr. Filip Raes, Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie, KUL, werden de effecten van de 8 weken mindfulness training voor iedereen (stress, angst, ziekte, pijn en depressie) onderzocht. De resultaten van dit onderzoek werden reeds gepubliceerd.

Dekeyser, M., Raes, F., Dewulf, D., Leijssen, M., & Leysen, S. (2008). Evaluation of the Dutch version of the Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS) and its association with interpersonal anxiety and performance. Personality and Individual Differences, 44, 1235-1245.

Raes F., Dewulf D., Van Heeringen C., Williams J.M.G. (2009) Mindfulness and reduced cognitive reactivity to sad mood: evidence from a correlational study and a non-randomized waiting list controlled study. Behaviour Research and Therapy, 47, 623-627.

 

MINDFULNESS OP HET WERK

In samenwerking met Prof. Dr. Jeroen Stouten, onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie, KUL, wordt de bruikbaarheid en effectiviteit van Mindfulness trainingen met betrekking tot het welzijn op het werk onderzocht. Dit onderzoek gaat uit van de Katholieke Universiteit Leuven en gebeurt in samenwerking met de Universiteit Gent, en de Universiteit Antwerpen. Prof. Stouten (KUL) onderzoekt het effect op leidinggevenden, Prof. Vlerick (UGent) zal zich toeleggen op het meten van de effecten bij de werknemers en Prof. Vandenbempt (UA) bestudeert het effect op het niveau van de organisatie.

 

MINDFULNESS  EN SPORT

Prof Dr. Filip Boen en medewerkers van het Departement Humane Kinesiologie, Afdeling Bewegings- en sportpsychologie en coaching, KUL onderzoeken in samenwerking met het Instituut voor Aandacht en Mindfulness het effect van de 8 weken mindfulness training op motorische vaardigheden. Via dit onderzoek wil men nagaan of het volgen van een cursus mindfulness een positief effect heeft op het presteren in sporten waarbij concentratie heel belangrijk is.