Daniel Lambo is bestuurslid bij I AM. Als filmmaker is zijn sociaal engagement de motor van zijn werk waarin hij thema’s aansnijdt als armoede, racisme, sociaal onrecht, migratie en klimaatverandering.

Hij volgt ruim dertig jaar het boeddhistische pad en streeft ernaar de leer te integreren in zijn activisme, werk en leven.