Voor hulpverleners

Situering

I AM ontwikkelde een opleiding op maat van hulpverleners. Onderzoek toont immers aan dat mindfulness en zelfcompassie de veerkracht van hulpverleners versterkt.

Daarnaast biedt deze opleiding heel wat handvaten om mindfulness en compassie te integreren in het individueel werken met cliënten. Dit heeft zowel voordelen voor de cliënt als voor de hulpverlener.

Formaat:

 • 4, 8, 12 of 16 dagdelen
 • Met 15 audio-downloads & hand-outs

Inhoud

Essentiële vaardigheden uit mindfulness en (zelf)compassietraining.

Met tal van oefeningen en tips.

Toepassingen

 • Innerlijke rust vinden
 • Beter concentreren
 • Beter slapen en minder piekeren
 • Veerkracht en zelfvertrouwen versterken
 • Jezelf accepteren, ook je kwetsbaarheid
 • Vriendelijker zijn voor jezelf (i.p.v. kritisch)
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen
 • Je bevrijden uit de pijn van boosheid
 • Aandacht voor je grenzen
 • Een gelukkige houding in het leven

Onderwerpen gekoppeld aan oefeningen 

 • Aandacht & de natuur van het brein
 • Het brein en het vermogen tot geluk
 • Emoties , de emotie-regulatiesystemen en het belang voor je welzijn
 • Kwetsbaarheid en behoeften als kracht
 • Pijn en lijden verzachten
 • Zelfzorg en welzijn
 • De innerlijke criticus: voordelen en nadelen
 • De stem van compassie, de stem van geweldloos ‘motiveren’
 • De 4 kwadranten om voluit te leven.

 

 

Voordelen voor de hulpverlener:

 • Het versterkt de veerkracht van de hulpverlener.
 • Er is minder kans op burn-out en minder werkstress, minder spanningsklachten (Galantino, Baime, Maguire, Szapary en Farrar, 2005; Schenstrom, Ronnberg en Bodlund, 2006; Shapiro, Astin, Bishop en Cordova, 2005)
 • Er ontwikkelt zich meer zelfacceptatie en zelfcompassie (Shapiro et al., 2005; Cohen-Catz et al., 2005)
 • Hulpverleners ervaren een grotere levenstevredenheid en mate van welzijn (Schenstrom et al., 2006)

 

Voordelen voor de cliënt/patiënt:

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het beoefenen van mindfulness door de hulpverlener ook als “neveneffect” positieve uitkomsten heeft voor de cliënt. Zelfs wanneer de hulpverlener op geen enkele manier mindfulness introduceert of aanreikt aan de cliënt, beïnvloedt de eigen beoefening toch in die mate het behandelcontact dat het experimenteel vastgesteld kan worden.Voorbeeld van een studie:
Een randomized controlled studie onderzocht de verschillen in therapie-uitkomsten tussen een groep therapeuten die een mindfulnesstraining volgde en een groep therapeuten die dit niet volgden. De patiënten van therapeuten die mindfulness beoefenden gaven significant hogere beoordelingen aan hun therapie en hadden minder symptomen dan patiënten van therapeuten zonder mindfulness beoefening. ( Grepmair et al., 2007)

Naast deze indirecte positieve gevolgen van de mindfulnessbeoefening van hulpverleners voor cliënten, zijn er natuurlijk tal van voordelen aan het beoefenen van mindfulness door de cliënt.
Als hulpverlener kunt u ook op een meer directieve manier mindfulness in uw hulpverleningscontext inbrengen en aanreiken aan de cliënt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mindfulness efficiënt is voor de aanpak van stress, langdurige pijn, angst, burn-out en depressie en ook voor stressgebonden problematiek zoals psoriasis, hartziekten, hoge bloeddruk en infertiliteit, maag en darm problemen, slaapstoornissen, onrust, paniek, hoofdpijn, migraine en vermoeidheid.

Eerstvolgende trainingen

Toon alle