Voor artsen

Situering

Onderzoek toont aan dat de huisarts zijn werk graag doet, maar tezelfdertijd blijkt dat 3 op 4 huisartsen last heeft van stress. Dit werd heel duidelijk weergegeven in het programma Panorama. Ook uit een overzichtsartikel in The New York Times blijkt dat stress een invloed heeft op het functioneren van de arts.

De trainingen die I AM organiseert voor artsen willen daar iets aan doen. Daarbij leveren deze trainingen zowel voordelen op voor de arts, patiënt als maatschappij.

Lees meer over de voordelen

  • Voor de arts
  • Voor patiënt
  • Voor de maatschappij

De aandachtige arts

Geaccrediteerde activiteit (1 dag )
11 november 2018

Oplossingsgericht werken voor de huisarts (1)

Geaccrediteerde activiteit (1 dag )
“Licht op Depressie”

Oplossingsgericht werken voor de huisarts (2)

Geaccrediteerde activiteit (1 dag)
“De kracht van stress”

Wetenschappelijk onderzoek

  • Verschillende recente wetenschappelijke publicaties tonen aan dat een mindfulness training ( MBCT) efficiënt is voor de aanpak en preventie van depressie. De kans op een herval verhalveert en dit is minstens even efficiënt als medicatie. De effecten blijven daarbij ook langer bestaan.
  • MBCT is ook aangetoond werkzaam bij angsstoornissen
    Ook blijkt dat door het beoefen van mindfulness de pijn-tolerantie-grens toeneemt. Patiënten met chronische pijn gaan na het volgen van een mindfulness training minder ongemakken en pijn ervaren, ze ervaren ook minder angst, boosheid, depressie, verwarring en stress en de algemene levenskwaliteit neemt toe.
  • Meer informatie kan je vinden op de link ‘wetenschappelijk onderzoek’