Mindful opvoeden voor trainers

Laten we niet vergeten:
onze kinderen zijn onze leermeesters
om meer geduld, liefde en wijsheid te ontwikkelen!

Opvoeden is een grotere uitdaging dan ooit. Het aantal bronnen van stress is voor kinderen ook toegenomen. En de toenemende drukte waarin je als ouder vaak meeloopt, maakt dit zeker niet makkelijker.

Mindful opvoeden is een uitnodiging om er echt te zijn voor je kinderen. En dit zowel in vreugde voor zijn meevallers als in compassie voor zijn tegenvallers.

Je ondersteunt je kind in zijn kwetsbare fase. En je kijkt daarvoor eerlijk naar je eigen uitdagingen en vastberaden naar de waarden waarmee je wilt leven.

Wat betekent het mindfulness en compassie in de opvoeding te brengen?

 • Je geeft het beste van jezelf.
 • Je bent er echt vanuit je hart voor je kinderen.
 • Je weet hoe je kan omgaan met je eigen stress tijdens het opvoeden.
 • Je bent een steun voor de tegenvallers van je kind.
 • Je kan samen begripvol communiceren en groeien uit de uitdagingen.

Waar gaan we concreet op in met oefeningen? 

 • Je rust behouden onder druk om er echt te zijn voor je kind.
 • Je eigen partronen en je krachtbronnen leren kennen.
 • Duidelijk een standpunt overbrengen zonder boosheid of agressie.
 • De boosheid van je kind echt kunnen ontvangen.
 • Compassievol luisteren en gedeelde vreugde.
 • Meerdere perspectieven kunnen aannemen
 • De 4 stappen van H.A.R.A. voor jezelf en je kind.

We geven verder ook aandacht aan: 

 • Je kind zijn temperament, kracht en leerstijl onderkennen en zo onnodige spanningen vermijden.
 • Je eigen overtuigingen als ouder die je meekreeg en hoe je daar meer ruimte in kan maken.
 • Zin en betekenis aan moeilijke ervaringen geven, voor jezelf en je kind.
 • De volgende stappen in kaart brengen, voor jou en je kind, voor een toekomst waarin je samen groeit!

Aankomende evenementen

Toon alle