Nascholing

I AM voorziet een aanbod aan nascholingen dat regelmatig varieert. Nascholing biedt je als mindfulness trainers de kans om samen met collega’s je basishouding te verdiepen, je competenties aan te scherpen en je trainerstools te verfijnen.  Nascholing staat evenzeer open voor trainers die niet via I AM werden opgeleid.

Mindfulness Trainersdag

Oriëntering

Op de Mindfulness Trainersdag nodigen we trainers uit om samen te komen en in verbinding te treden. Workshops voorzien ons daarbij van nieuwe en verrijkende inzichten.

We hopen dat je er ook bij zal zijn, zodat we samen kunnen bouwen aan een warme community in de mindfulness wereld!

Deze dag wordt jaarlijks in het najaar georganiseerd. Bijdragen van trainers zijn welkom! Je kan suggesties sturen naar opleidingen@aandacht.be.

Deelname aan dit event kan gelden als nascholing voor Mindfulness, Compassie en Communicatie.

Inhoud

Tijdens de Trainersdag 2018 zullen een aantal boeiende thema’s aan bod komen:

Mindfulness-Based Emotional Intelligence (MBEI)

Binnen Google werd de relatie gelegd tussen mindfulness en emotionele intelligentie training. Mindfulness bleek de missing link in leiderschapsontwikkeling te zijn. Stanford University werd ingeschakeld om deze link wetenschappelijk te onderbouwen met hersenonderzoek en zo ontstond de Mindfulness Based Emotional Intelligence of MBEI. Deze variant is lichter dan haar MBSR en MBCT zusjes en blijkt beter toepasbaar in het bedrijfsleven. Niet vreemd dat naast Google ook andere grote internationale organisaties als Intel en SAP het omarmden.

De compassie-uitnodiging

De compassie-uitnodiging is een handig toepasbaar model ter integratie van compassie en geweldloze communicatie.

Een frisse blik op groepsprocessen

Als trainers worden we steeds weer geconfronteerd met nieuwe groepsprocessen, die soms vlot en soms vrij uitdagend kunnen zijn. Tijdens de Trainersdag reiken we nieuwe perspectieven aan die je kan toepassen in jouw eigen groepen!

2-daagse: Intensive rond inquiry

Oriëntering

Het proces van inquiry (ofwel onderzoeksproces) is een van de belangrijkste hulpmiddelen om mensen zich bewust te laten worden van de werking van hun geest. Binnen dit proces probeert de trainer mindful te zijn in het omgaan met de ervaringen van deelnemers en met het stellen van vragen.

Mindful ermee omgaan betekent dan met compassie stilstaan bij de ervaring van de deelnemers met een beginnersgeest met nieuwsgierige aandacht, het vertoeven bij wat er zich aandient zonder er iets mee te moeten bereiken, het bevorderen van ‘common humanity’ zonder al teveel woorden, het respectvol delen van woorden en van stiltes.

Inquiry gaat eigenlijk over het vermogen van de trainer om te kunnen zijn in een staat van ‘niet weten’.

Het gaat over het loslaten van de rol van hulpverlener die je in andere context misschien opneemt. Het gaat over luisteren en vragen zonder voorkeur, zonder afkeer en zonder hechting. In een inquiry creëer je een ruimte waarin veel kan gebeuren en weinig bedoeld wordt.

Inhoud

In deze workshop zullen we uiteraard aandacht besteden aan de theorie over inquiry; de verschillende lagen van inquiry, de horizontale inquiry en de verticale inquiry.

We zullen echter vooral veel oefenen met het faciliteren van inquiry. We oefenen in kleine groepen maar ook in grotere groepen om de reële situatie zo goed mogelijk na te bootsen. We zullen dit doen middels ‘live’ inquiries en door middel van rollenspelen. We streven dan niet naar een mooie ‘performance’ maar naar een goede ‘practice’.

Inquiry begeleiden betekent jezelf toestaan om authentiek aanwezig te zijn bij de ervaring van de ander, waarbij je de deelnemer de ruimte geeft om helemaal zichzelf te zijn. Als trainer staan we ons toe om mindfulness zo goed mogelijk te belichamen, wetende dat ook wij niet perfect zijn. De helpende factoren kunnen hierbij ondersteunend zijn: niet oordelen, vertrouwen, geduld, eindeloos opnieuw beginnen, niet-streven, acceptatie, loslaten en mildheid/vriendelijkheid.

Aankomende evenementen

Toon alle