Nascholing

Oriëntering

I AM heeft een ruim aanbod aan bijscholingen dat zich varieert. We willen zo aan mindfulness trainers, waar je ook bent opgeleid , de kans bieden om samen met collega’s je basishouding te verdiepen, je competenties aan te scherpen en je trainerstools te verfijnen.

2-daagse: Intensive rond inquiry

Oriëntering

Het proces van inquiry (ofwel onderzoeksproces) is een van de belangrijkste hulpmiddelen om mensen zich bewust te laten worden van de werking van hun geest. Binnen dit proces probeert de trainer mindful te zijn in het omgaan met de ervaringen van deelnemers en met het stellen van vragen.

Mindful ermee omgaan betekent dan met compassie stilstaan bij de ervaring van de deelnemers met een beginnersgeest met nieuwsgierige aandacht, het vertoeven bij wat er zich aandient zonder er iets mee te moeten bereiken, het bevorderen van ‘common humanity’ zonder al teveel woorden, het respectvol delen van woorden en van stiltes.

Inquiry gaat eigenlijk over het vermogen van de trainer om te kunnen zijn in een staat van ‘niet weten’.

Het gaat over het loslaten van de rol van hulpverlener die je in andere context misschien opneemt. Het gaat over luisteren en vragen zonder voorkeur, zonder afkeer en zonder hechting. In een inquiry creëer je een ruimte waarin veel kan gebeuren en weinig bedoeld wordt.

Inhoud

In deze workshop zullen we uiteraard aandacht besteden aan de theorie over inquiry; de verschillende lagen van inquiry, de horizontale inquiry en de verticale inquiry.

We zullen echter vooral veel oefenen met het faciliteren van inquiry. We oefenen in kleine groepen maar ook in grotere groepen om de reële situatie zo goed mogelijk na te bootsen. We zullen dit doen middels ‘live’ inquiries en door middel van rollenspelen. We streven dan niet naar een mooie ‘performance’ maar naar een goede ‘practice’.

Inquiry begeleiden betekent jezelf toestaan om authentiek aanwezig te zijn bij de ervaring van de ander, waarbij je de deelnemer de ruimte geeft om helemaal zichzelf te zijn. Als trainer staan we ons toe om mindfulness zo goed mogelijk te belichamen, wetende dat ook wij niet perfect zijn. De helpende factoren kunnen hierbij ondersteunend zijn: niet oordelen, vertrouwen, geduld, eindeloos opnieuw beginnen, niet-streven, acceptatie, loslaten en mildheid/vriendelijkheid.

Bijscholing voor mindfulnesstrainers “Mindfulness voor leerkrachten”

Oriëntering

Onderwijzend personeel staat onder een zware werkdruk. Dit komt o.a. omdat het onderwijs een “contactberoep” is, een met meervoudige “contactgroepen”.

De werkbaarheid van deze job is sterk gekoppeld aan de snelle leefwereld van de jongeren, de toenemende werkdruk en nieuwe eisen die de maatschappij aan het onderwijs stelt.
Anderzijds is er een grote persoonlijke, fysieke en emotionele belasting. Hij/zij staat alleen “voor” de klas, maar is nooit alleen “in” een klas. Hij/zij werkt individueelen werkt ook samen met collega’s.

En hoe vind je een balans tussen werk en privé ?
Ben je mindfulnesstrainer en wil je graag deze doelgroep ondersteunen en technieken aanleren om van hun ‘werkplek’ een ‘leefbare” omgeving te maken ? Volg dan deze korte bijscholing !
Je helpt het gevoel van onmacht en vermoeidheid (burn-out) om te draaien in een beweging van samenwerking, vertrouwen en energie.

De opleiding wordt verspreid over twee namiddagen. De kern van de opleiding is het gedachtegoed om in liefdevolle relaties te komen met jezelf, je werk en je omgeving. Je krijgt stukjes theorie mee, naast heel wat praktische oefeningen. Tijdens de eerste en de twee namiddag krijg je een aantal concrete opdrachtjes mee die je zullen helpen om het aangeleerde te integreren.

Voorwaarden voor deelname:

Basisopleiding mindfulnesstrainer

Aankomende evenementen

Toon alle