Certificatie

BASISATTEST MINDFULNESSTRAINER

Nadat je fase 1, 2 en 3 volledig doorlopen hebt, kan je je aanvraag doen om het basisattest tot mindfulnesstrainer te behalen. Om het basisattest van de opleiding te behalen, is het noodzakelijk dat je het volledig ingevuld aanvraagformulier en je werkmap digitaal doorstuurt naar opleidingen@aandacht.be. Deze documenten ontvang je bij de start van fase 3.

Wat moet er ingediend worden in de werkmap?

 • Huiswerkverslagen en gewaarzijns-oefeningen van de 8 weken training vanuit het standpunt van deelnemer.
 • Exploratietaken vanuit het standpunt van trainer (die gemaakt werden ter voorbereiding en verduidelijkt werden door de besprekingen met collega-trainers in fase 3)
 • Bespreking van het artikel of boek naar keuze (dat mondeling werd gepresenteerd tijdens fase 3)
 • Verdieping van de 4 modules via leesopdrachten of het volgen van een studiedag en oplossen van vragen (achteraan de trainersmanual)
  • module boeddhistische psychologie
  • module mindfulness en angst
  • module psycho-educatie
  • module cognitieve psychologie (door deelname aan studiedag cognitieve psychologie)
 • Persoonlijk reflectieverslag (in apart document):
  • beschrijving van persoonlijk evolutieproces vanuit het standpunt van trainer en deelnemer (minimum 2 A4)
  • Verslag (minimum 1 A4) van de supervisie sessie
  • Verslag (minimum half A4) van elk van de 3 meditatiedagen van Fase 2. Je beschrijft het groei- en leerproces dat je deze dag doormaakte, de inzichten die je opdeed, … Op welke manier heeft deze dag je beïnvloed als trainer in wording?
  • Reflectieverslag (minimum 1 A4) van de dag “Trainersvaardigheden”. Je beschrijft het groei- en leerproces dat je deze dag doormaakte, de inzichten die je opdeed, … Op welke manier heeft deze dag je beïnvloed als trainer in wording?
  • Reflectieverslag (minimum 1 A4) van de 2-daagse “Veiligheid en intense groepsprocessen”. Je beschrijft het groei- en leerproces dat je deze dagen doormaakte, de inzichten die je opdeed, … Op welke manier hebben deze dagen je beïnvloed als trainer in wording?
  • Reflectieverslag (minimum 1 A4) van de 2-daagse “Inquiry”. Je beschrijft het groei- en leerproces dat je deze dagen doormaakte, de inzichten die je opdeed, … Op welke manier hebben deze dagen je beïnvloed als trainer in wording?

CERTIFICAAT MINDFULNESSTRAINER

Om het certificaat van mindfulnesstrainer te behalen, is het noodzakelijk dat je het aanvraagformulier (je ontvangt dit bij de start van fase 4) en je werkmap van fase 3 – zie hierboven (tenzij je het basisattest al behaald hebt) en je werkmap van fase 4 digitaal doorstuurt naar opleidingen@aandacht.be

Wat moet er ingediend worden in de werkmap van fase 4?

 • 8 Lesvoorbereidingen (didactische vragen)
 • Exploratievragen vanuit het standpunt van de trainer
 • 12 kalenders
 • 3 schema’s met feedback van de oefeningen tijdens fase 4 (Reflectiemomenten)
 • Reflectieverslag van een zelf gegeven training (in apart document):
  • programma per zitting, verloop van de zitting, reacties van deelnemers en eigen ervaringen
  • per zitting 1 á 2 interacties waarin je vaardigheid in inquiry zichtbaar wordt (nb. de inquiries uitgeschreven)
  • per zitting 1 á 2 interacties of gebeurtenissen waarin leermomenten in je trainersproces zichtbaar worden
  • procesbeschrijving van eigen leerervaringen gedurende de gehele training
   procesbeschrijving van één deelnemer gedurende de training
  • ca. 12 A4 pg’s
 • Reflectieverslag van 2 supervisie sessies (in apart document, inclusief het voorbereidingsdocument).
 • Reflectieverslag van de 2-daagse “Update MBCT & Depression” met je belangrijkste inzichten en leerpunten.

Opmerking: dit certificaat staat in voor categorie 1 binnen de erkenning in Nederland en België door de beroepsvereniging VMBN.