Certificatie

BASISATTEST MINDFULNESSTRAINER

Nadat je fase 1, 2 en 3 volledig doorlopen hebt, kan je je aanvraag doen om het basisattest tot mindfulnesstrainer te behalen. Er is ook de mogelijkheid om verder te gaan met fase 4 en na afloop meteen het certificaat van mindfulnesstrainer aan te vragen.

Om het basisattest van mindfulnesstrainer te behalen, dien je het volgende digitaal door te sturen naar iamstan@seetrue.com

 • het aanvraagformulier: je ontvangt dit bij de start van fase 3 (en je kan steeds de laatste versie opvragen via iamstan@seetrue.com  
 • je werkmap van fase 3

Wat moet er ingediend worden in de werkmap?

 • Huiswerkverslagen en gewaarzijns-oefeningen van de 8 weken training vanuit het standpunt van deelnemer.
 • Exploratietaken vanuit het standpunt van trainer (die gemaakt werden ter voorbereiding en verduidelijkt werden door de besprekingen met collega-trainers in fase 3)
 • Bespreking van het artikel of boek naar keuze (dat mondeling werd gepresenteerd tijdens fase 3)
 • Verdieping van de 4 modules via leesopdrachten of het volgen van een studiedag en oplossen van vragen (achteraan de trainersmanual)
  • module boeddhistische psychologie (zelfstudie OF deelname aan opleidingsdag Boeddhistische psychologie)
  • module mindfulness en angst
  • module psycho-educatie
  • module cognitieve psychologie (door deelname aan opleidingsdag Cognitieve psychologie)
 • Persoonlijk reflectieverslag (in apart document):
  • beschrijving van persoonlijk evolutieproces vanuit het standpunt van trainer en deelnemer (minimum 2 A4)
  • Verslag (minimum 1 A4) van de supervisie sessie
  • Verslag (minimum half A4) van elk van de 3 meditatiedagen van Fase 2. Je beschrijft het groei- en leerproces dat je deze dag doormaakte, de inzichten die je opdeed, … Op welke manier heeft deze dag je beïnvloed als trainer in wording?
  • Reflectieverslag (minimum 1 A4) van de dag “Trainersvaardigheden”. Je beschrijft het groei- en leerproces dat je deze dag doormaakte, de inzichten die je opdeed, … Op welke manier heeft deze dag je beïnvloed als trainer in wording?
  • Reflectieverslag (minimum 1 A4) van de 2-daagse “Veiligheid en intense groepsprocessen”. Je beschrijft het groei- en leerproces dat je deze dagen doormaakte, de inzichten die je opdeed, … Op welke manier hebben deze dagen je beïnvloed als trainer in wording?
  • Reflectieverslag (minimum 1 A4) van de 2-daagse “Inquiry”. Je beschrijft het groei- en leerproces dat je deze dagen doormaakte, de inzichten die je opdeed, … Op welke manier hebben deze dagen je beïnvloed als trainer in wording?

CERTIFICAAT MINDFULNESSTRAINER

Nadat je fase 4 volledig doorlopen hebt, kan je je aanvraag doen om het certificaat tot mindfulnesstrainer te behalen.

Om het certificaat te behalen, dien je het volgende digitaal door te sturen naar  iamstan@seetrue.com:

 • het aanvraagformulier: je ontvangt dit bij de start van fase 4 (en je kan steeds de laatste versie opvragen via  iamstan@seetrue.com)
 • je werkmap van fase 4 en van fase 3 (tenzij je het basisattest al aangevraagd hebt, dan enkel fase 4)

Wat moet er ingediend worden in de werkmap van fase 4?

 • 8 Lesvoorbereidingen (didactische vragen)
 • Exploratievragen vanuit het standpunt van de trainer
 • 12 kalenders
 • 3 schema’s met feedback van de oefeningen tijdens fase 4 (Reflectiemomenten)
 • Reflectieverslag van een zelf gegeven training (in apart document):
  • programma per zitting, verloop van de zitting, reacties van deelnemers en eigen ervaringen
  • per zitting 1 á 2 interacties waarin je vaardigheid in inquiry zichtbaar wordt (nb. de inquiries uitgeschreven)
  • per zitting 1 á 2 interacties of gebeurtenissen waarin leermomenten in je trainersproces zichtbaar worden
  • procesbeschrijving van eigen leerervaringen gedurende de gehele training
   procesbeschrijving van één deelnemer gedurende de training
  • ca. 12 A4 pg’s
 • Reflectieverslag van 2 supervisie sessies (in apart document, inclusief het voorbereidingsdocument).
 • Reflectieverslag van de 2-daagse Update MBCT of MBCT for life, met daarin je belangrijkste inzichten en leerpunten.

Opmerking: dit certificaat staat in voor categorie 1 binnen de erkenning in Nederland en België door de beroepsvereniging VMBN.