Donaties voor campagne: KOM VAN JE KUSSEN !

Datum

di 28/02/2023 09:30

Trainer

Instituut voor Aandacht en Mindfulness medewerkers
I AM Team
contact@aandacht.be
+32494946060

Locatie

Details

(For the English version click here)       

De donatieteller staat nu op: 2285 EUR                                                                                                                                              

Dana betekent in de traditie van Mindfulness: een donatie, een vrije bijdrage geven als nobele actie om een groter doel te steunen.

Momenteel loopt onze campagne ‘Kom van je kussen!’, waarin we mensen zoals jij uitnodigen om uit je meditatieruimte te treden en mindful actie te ondernemen, en om I AM te steunen met een bedrag dat voor jou past.

Ben je benieuwd naar hoe het nieuwe bestuur van I AM van haar kussen komt? Klik dan op de video hieronder!

​​Bij I AM en in mindfulness is openheid een basiswaarde en openheid betekent kwetsbaarheid. Net zoals meer en meer mensen is I AM als niet gesubsidieerde vzw kwetsbaar, met name financieel. Deze kwetsbaarheid is nog gegroeid tijdens de corona-jaren. Om onze mindful en heartful activiteiten op een actuele, betrokken en onafhankelijke manier te kunnen aanbieden, heeft I AM geld nodig.

Jij kan ons hierbij helpen.

Met een vrijblijvende Dana geef jij I AM de zuurstof om een puntje van licht en verbinding te blijven in deze onzekere tijden.

Je kan symbolisch 5 euro bijdragen of een bedrag tussen 50 en 5000 euro. Je kan ook verschillende bedragen met elkaar combineren.
We hopen een totaalbedrag van 140.000 euro te verzamelen. Voor een goede doorstart, met behoud van ons personeel en het inzetten op thema-werkgroepen* die ons aanbod vernieuwen en actualiseren.   .

Wij hebben ook een geschenk, een Dana voor jou. Hieronder vind je een warme meditatie met muzikale noot.

We nodigen je ook uit om deel uit te maken van een breed en divers netwerk van mensen die net als jij iets willen doen voor de wereld vanuit de idee van gedeelde verantwoordelijkheid.​

Meditatie:

 

​​Warme groeten

Het I AM team

​​​​​​​​​​​

​Dank voor jouw dana!

Waar gaat jouw dana naartoe?
Je dana gaat naar de inhoudelijke uitwerking van nieuw aanbod door trainers, de huur van locaties en naar de communicatie en administratie die onze werkgroepen ondersteunen.

*Thema-werkgroepen:
  • SCHOOL-BURN-OUTS

​Vele kinderen en nog meer jongeren lijden onder hoge druk, ontwikkelen angststoornissen, en dit uit zich ook sterk op school. Ondersteunende diensten en projecten bezwijken onder de vragen voor alternatieve trajecten en ondersteuning en het gevoel van onmacht bij zorgcoördinatoren, onderwijspersoneel en ouders is enorm.
In deze werkgroep komen mindfulnesstrainers en andere geëngageerde mensen die voeling hebben met het onderwijs samen, om scherp te stellen wat we als Instituut voor Aandacht en Mindfulness kunnen betekenen in deze context, nieuw aanbod te ontwikkelen in samenwerking met partners in het werkveld, op maat van kinderen, jongeren, ouders en andere betrokken actoren.

Gewenste partnerschappen:
· CLB’s
· Scholen-ondersteuningsnetwerken
· Scholenkoepels
· Partners die instaan voor Geestelijke Gezondheidszorg voor kinderen, jongeren, ouders en onderwijspersoneel.
· …… (andere suggesties zijn ook van harte welkom!)

  • EENZAAMHEID

​​​Wie heeft zich de afgelopen jaren niet eenzaam gevoeld… Onze vriendschappen, liefdesrelaties en ook de relatie met onszelf staan onder druk. Nog nooit waren we zo “connected” op virtueel vlak via social media. Nog nooit waren we zo naarstig op zoek naar diepere verbinding en liefdevol fysiek contact. En nog nooit voelden we zoveel angst om ons open te stellen, want we zouden opnieuw gekwetst kunnen worden.

Deze werkgroep zoomt in op thema’s als community-building, safe spaces, (zelf)compassie, liefde en seks, om te ontdekken wat wij kunnen doen om elkaar terug kunnen ontmoeten voorbij de angst, (voor)oordelen en uitsluiting, en hoe we het gevoel van diepere verbinding terug kunnen vinden.

Gewenste partnerschappen:
· Welzijns-partners (bvb CAW’s e.a.)
· Groepspraktijken van hulpverleners
· Opleidingen maatschappelijk werk
· ……​ (andere suggesties zijn ook van harte welkom!)​

 

  • RACISME

Racisme is “not done” en tegelijkertijd overal aanwezig. Neuro-wetenschappelijk onderzoek leert ons dat er expliciete aandacht nodig is voor een lichaamsgerichte aanpak van racisme, waarbij we ons onveiligheidsgevoel leren verminderen en ons weer veilig kunnen voelen bij elkaar. Mindfulness en heartfulness bieden belangrijke tools en kaders om de wortels van racisme aan te pakken.

Deze werkgroep wil de -voor de meesten van ons onbekende- concepten en de werkwijze van “Somatic Abolitionism”, “Racial Affinity Groups” stap voor stap in Europa zichtbaar maken en ontwikkelen.

Gewenste partnerschappen:

· European Network Against Racism
· Organisaties zoals Unia, Orbit,…
· Opleidingen maatschappelijk werk
· ……​ (andere suggesties zijn ook van harte welkom!)​​

 

  • GENDER-IDENTITEIT

​Het vormen van onze identiteit blijft over alle generaties heen een uitdaging, en elke generatie vindt een eigen manier om tot “belonging” te komen, om je veilig te kunnen voelen in een groep. De focus op “jezelf mogen zijn, wie je ook bent” is vandaag sterker dan ooit en toont zich onder andere in het expliciet uiten van je gender. Je kiest zelf met welke voornaamwoorden jij wenst aangesproken te worden: hij/hem, hen/hun of zij/haar?​

De bestaande LGBTQIA+ communities zij voor velen een veilige haven om te kunnen en mogen zijn, voelen en groeien zonder onderdrukt, aangestuurd of veroordeeld te worden.
Aangezien I AM wil inzetten op “safe(r) & brave spaces”, gaat er in deze werkgroep aandacht naar hoe we processen van identiteitsvorming mee kunnen ondersteunen en hoe we die de diepere verbinding met onszelf en met elkaar kunnen blijven maken.

​Gewenste partnerschappen:
· ​Gelijke-kansen-diensten van overheidsinstanties
· ​Roze huis
· ​Rainbow house
· ​Cavaria
· ……​ (andere suggesties zijn ook van harte welkom!)​​​

  • KLIMAAT

​We leven in een tijd waar de klimaatcrisis steeds groter wordt. I AM vertrekt vanuit de Ecodharma om te bekijken hoe we onze kennis, onze energie en onze talenten juist kunnen inzetten. Om zo bij te dragen aan een wereld waarin meer bewustzijn en actie groeit rond onze intrinsieke verbondenheid met elkaar, met de natuur en hoe we omgaan met onze planeet.

Gewenste partnerschappen:

· ​Natuurpunt
· ​Voedsel Anders
· Bond beter leefmilieu
· The Shift
· Oxfam-België
· ……​ (andere suggesties zijn ook van harte welkom!)​

  • VEILIGHEIDSGEVOEL@WORK

Alle organisaties en bedrijven hebben verplichtingen betreffende het welzijn van hun personeel en burnout-preventie, en het veiligheidsgevoel is een basisvoorwaarde om welzijn en gezondheid te kunnen bewaken en bewaren.
In deze werkgroep willen we onze diepere waarden concretiseren in een aanbod voor bedrijven, door te werken aan de actualisering en ontwikkeling van workshops en trainingen die gaan voor transparantie, eerlijkheid, veiligheid, zelfvertrouwen, veerkrachtige organisaties, daadkracht, moed, omgaan met spanning en hiërarchie.​

Gewenste partnerschappen:
· Bestaande en nieuwe klanten van I AM
· Toolbox.be
· ……​ (andere suggesties zijn ook van harte welkom!)​​

 

Partners in deze transitie

 

 

 

Inschrijven

Excuses, de kaartverkoop voor dit event is gesloten, omdat het event reeds verlopen is.