Communicatie

Geweldloos communiceren met mindfulness en compassie

Geweldloze communicatie (GC), verbindende communicatie (VC) of Nonviolent Communication (NVC) is een wijze van communiceren waarvoor Marshall Rosenberg een model heeft ontwikkeld. Rosenberg werd geïnspireerd door Carl Rogers en door vredesdenkers als Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Ook de term compassievolle communicatie wordt gebruikt.

De kern van geweldloosheid is dat men de intentie heeft om eerlijk te zijn naar zijn eigen behoeften en kwetsbaarheid en om de behoeften van anderen niet te schaden. Men houdt dus rekening met de behoeften van alle betrokkenen. En men tracht de ander niet te kwetsen. Het is wel niet volledig mogelijk om te voorkomen dat men bij het communiceren een ander kwetst. Iedereen vat immers wat je zegt, anders op en wordt persoonlijk gefilterd. Daarom gaat het om de intentie van het niet toebrengen van te vermijden schade. ‘ Niet schaden’ is ook de kern van de boodschap van de Boeddha.

Het denken in temen van juist of fout, gekoppeld aan beloning of straf, wordt zo goed mogelijk losgelaten. Immers dat houdt het idee in dat er mensen weten wat goed is en anderen mogen straffen als ze daar niet aan voldoen. Deze controlecultuur ligt aan de basis van veel lijden.

De volgende reflecties nodigen uit tot een andere weg….“Wat wil ik dat de ander doet?” “Wat wil ik dat de motivatie van de ander is om dat te doen?”

Mindfulness beoogt een innerlijke balans te vormen,
die je helpt het leven te benaderen met een grotere stabiliteit,
begrip en wijsheid.

Jon Kabat Zinn

Ons Aanbod

Basistraining

Ervaar je soms stress of voel je je vaak heel emotioneel tijdens je communicatie? Vind je het moeilijk om bepaalde keuzes te maken en ze vervolgens ook over te brengen? Wil jij je zelfkennis, empathie, emotionele intelligentie en impact verhogen? Dan wil je beslist deze training volgen!

Themadagen

Themadagen zijn bedoeld voor wie zich verder wil verdiepen in een bepaald thema. Ze hebben elk hun eigen klemtoon en onderwerp maar hebben steeds een duidelijke link naar mindfulness, compassie of communicatie (of een combinatie).

Meerdaagse

Onder onze meerdaagse activiteiten vallen (stille) retraites en intensieve trainingen. Deze meerdaagse worden sterk geapprecieerd omwille van hun verdiepend en opladend effect. Je volledig laten onderdompelen gedurende meerdere dagen in mindfulness, compassie of communicatie is een boeiende ervaring.