Aanbod I AM

Aanbod mindfulness

Basistraining

Je verhoogt je zelfkennis en je ontdekt hoe je gelukkiger en veerkrachtiger kan zijn. Je krijgt tips die je bestendiger maken tegen stress en burn-out. Je maakt ook kennis met de kracht van zelfcompassie en mindfulness in communicatie.

Themadagen

Themadagen zijn bedoeld voor wie zich verder wil verdiepen in een bepaald thema. Ze hebben elk hun eigen klemtoon en onderwerp maar hebben steeds een duidelijke link naar mindfulness, compassie of communicatie (of een combinatie).

Meerdaagse

Onder onze meerdaagse activiteiten vallen (stille) retraites en intensieve trainingen. Deze meerdaagse worden sterk geapprecieerd omwille van hun verdiepend en opladend effect. Je volledig laten onderdompelen gedurende meerdere dagen in mindfulness, compassie of communicatie is een boeiende ervaring.

Mindful kids

Tijdens de kidstraining leert uw kind spelenderwijs mindfulness toepassen in zijn dagelijkse leven via bewegingsoefeningen en yoga, concentratie oefeningen, ontspanningsoefeningen, inzichtsoefeningen en communicatietips.

Mindful teens

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde training voor jongeren tussen 14 en 21 jaar waarin vaardigheden aangeleerd worden om te leren surfen op de soms intense golven van het leven.

Mindful ouders

Kinderen hebben is een groot geschenk maar vaak ook een grote uitdaging. Mindfulness helpt om je veerkracht als ouder te versterken, en ook om de veerkracht van je kind(eren) te versterken

Aanbod compassie

Basistraining

De I AM compassietraining neemt je mee in een reis doorheen de 4 hartkwaliteiten: liefdevolle vriendelijkheid, compassie, gelijkmoedigheid en gedeelde vreugde.

Themadagen

Themadagen zijn bedoeld voor wie zich verder wil verdiepen in een bepaald thema. Ze hebben elk hun eigen klemtoon en onderwerp maar hebben steeds een duidelijke link naar mindfulness, compassie of communicatie (of een combinatie).

Meerdaagse

Onder onze meerdaagse activiteiten vallen (stille) retraites en intensieve trainingen. Deze meerdaagse worden sterk geapprecieerd omwille van hun verdiepend en opladend effect.

Aanbod communicatie

Basistraining

Ervaar je soms stress of voel je je vaak heel emotioneel tijdens je communicatie? Vind je het moeilijk om bepaalde keuzes te maken en ze vervolgens ook over te brengen? Wil jij je zelfkennis, empathie, emotionele intelligentie en impact verhogen? Dan wil je beslist deze training volgen!

Themadagen

Themadagen zijn bedoeld voor wie zich verder wil verdiepen in een bepaald thema. Ze hebben elk hun eigen klemtoon en onderwerp maar hebben steeds een duidelijke link naar mindfulness, compassie of communicatie (of een combinatie).

Meerdaagse

Onder onze meerdaagse activiteiten vallen (stille) retraites en intensieve trainingen. Deze meerdaagse worden sterk geapprecieerd omwille van hun verdiepend en opladend effect. Je volledig laten onderdompelen gedurende meerdere dagen in mindfulness, compassie of communicatie is een boeiende ervaring.

Aanbod mindful werken

Mindful werken

Ervaar je soms stress of voel je je vaak heel emotioneel tijdens je communicatie? Vind je het moeilijk om bepaalde keuzes te maken en ze vervolgens ook over te brengen? Wil jij je zelfkennis, empathie, emotionele intelligentie en impact verhogen? Dan wil je beslist deze training volgen!

Positief omgaan met stress

De training ‘positief omgaan met stress’ is een toepassing van mindfulness in een drukke en veeleisende werksituatie. U leert nieuwe manieren om positief te blijven en om je innerlijke helderheid en focus te bewaren in alle omstandigheden.

Mindful leiderschap & veerkracht

Veranderingen worden de norm en uitdagingen zijn er iedere dag. Toch lijken we
niet te wennen aan deze realiteit en botsen we regelmatig op weerstand van
onszelf en van anderen. Hoe kunnen mindfulness en compassie u als leider
helpen om op deze golven te leren surfen ?

Sterker dan burn-out

In deze training wordt op een heldere en praktische manier gewerkt rond burn-
out. Naargelang de vraag en nood van de organisatie kan er meer de klemtoon
gelegd worden op preventie & bewustwording, aanpakken van burn-out in een
organisatie of voorkomen van herval.

Mind & heart @ work

Deze training is een diepgaande toepassing van mindfulness in een drukke en veeleisende werksituatie, waarbij aandachtsmanagement, stressbestendigheid en work/life balance op de voorgrond staan. In 7 stappen wordt er gewerkt rond work-life balance met als doel een betere levenskwaliteit, innerlijk evenwicht, een verhoogde concentratie, respectvolle communicatie, meer openheid en veerkracht voor verandering, betere prioriteiten stellen, productiviteitswinst, oplossingsgericht leren denken en vermijden van stress, bore-out, burn-out en presenteïsme.

Aanbod professionals

Voor artsen

Onderzoek toont aan dat de huisarts zijn werk graag doet, maar tezelfdertijd blijkt dat 3 op 4 huisartsen last heeft van stress. Dit werd heel duidelijk weergegeven in het programma Panorama. Ook uit een overzichtsartikel in The New York Times blijkt dat stress een invloed heeft op het functioneren van de arts.

Mindful hulpverlener

I AM ontwikkelde een opleiding op maat van hulpverleners. Onderzoek toont immers aan dat mindfulness en zelfcompassie de veerkracht van hulpverleners versterkt.

Zorg in de bemiddeling

Als bemiddelaar ben je het belangrijkste instrument in de bemiddeling. Een goede basishouding is noodzakelijk. We kennen de kwaliteiten die nodig zijn: open, empathisch, onbevooroordeeld, niet oordelend, nieuwsgierig, betrokken, en rustig.

Mindful school

I AM is sinds 2001 een toonaangevend instituut dat jongeren en volwassenen ondersteunt om met aandacht in het leven te staan en zo beter om te gaan met de uitdagingen van elke dag.

Aanbod opleidingen

I AM Academy

I AM is een erkend opleidingsinstituut door de Vlaamse overheid. Daarom kan men een subsidie krijgen via de KMO-portefeuille of via opleidingscheques in het kader van loopbaanbegeleiding. Voor de 8-weken training verleent CM-midden Vlaanderen een tussenkomst en gelden er via I AM speciale voorwaarden voor studenten, koppels en mensen die de training herhalen. Kijk hier voor alle details omtrent deze financiële voordelen.

Mindfulnesstrainer

Het toepassen van MBCT of MBSR als trainer of therapeut leert men niet in 8 weken.
Het vraagt een grondige voorbereiding en een gestructureerde opleiding. We bieden training en opleiding aan voor hulpverleners in anderhalf tot 3 jaar, afhankelijk van je ervaring en of je de basisopleiding of de volledige opleiding tot mindfulnesstrainer wil volgen.
Hieronder vind je de voorwaarden zoals internationale standaarden het voorschrijven om mindfulnesstrainer te worden. De richtlijnen hiervoor worden om de 3 jaar herzien, waardoor ook (kleine) wijzigingen, voornamelijk aanvullingen, kunnen doorgevoerd worden in onze opleiding. Deze voorwaarden zijn dus geldig onder voorbehoud van wijzigingen in internationale criteria.

Opleiding tot compassietrainer

Mindfulnes Based Self-compassion Training (MBST) is een unieke training ontwikkeld door dr. David Dewulf en is in het bijzonder van toepassing voor deze mensen die te hard zijn voor zichzelf en die veel emotionele pijn met zich meedragen.

Als mindfulnsstrainer kan je met deze training een mooie vervolg aanbieden voor je deelnemers ter verdieping.

Geweldloos Communiceren met Mindfulness en Compassie

Mindfulness kan ons helpen om minder stress te ervaren. Heel veel stress geschiedt echter in relatie tot elkaar. En daar kan mindfulness aangevuld worden door geweldloze communicatie ( GC). In deze training ‘Mindfulness Based Compassionate Communication’ (MBCC) wordt GC aangevuld door de inzichten en vaardigheden uit mindfulness en compassie.

Opleiding tot jongerentrainer

Jongeren zijn onderhevig aan steeds meer stress. Ook het aantal depressies bij jongeren neemt sterk toe.
Mindfulness biedt een sterk antwoord daarvoor. Jongeren in dit proces begeleiden is een boeiende en uitdagende aangelegenheid voor elke trainer!

Opleiding tot kindertrainer

Kinderen hebben vaak meer spanning te verduren dan we beseffen. Deze spanning kan zich bijvoorbeeld uiten in lichamelijke klachten en een gebrekkige concentratie. Sommige kinderen leven met negatieve gedachten over zichzelf en over hun capaciteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van tekortschieten, angst en boosheid en de ontwikkeling van een laag zelfbeeld. Wanneer er zich dan een tegenslag voordoet, is de kans groot dat kinderen erdoor worden overweldigd. Ze gaan minder goed functioneren en/of presteren op school. Hun psychisch welbevinden en ontplooiing van hun potentieel vermindert aanzienlijk.