Inspiratie

Audio

www.dharmastream.org

Destructive Emotions: Neuroscience, Psychology and Buddhism with Richard Davidson, Daniel Goleman, and Robert Thurman, January 28, 2003 (video)

www.dharmaseed.org

http://www.youtube.com/watch?v=ECz7aynUXgQ
Een filmpje van lama Lobsang, waar hij spreekt over Mindfulness en het belang ervan.

 

Gedichten

Een glimlach…

Een glimlach geeft rust aan vermoeiden
en moed aan moedlozen
Een glimlach geeft zachtheid ,
zowel voor jezelf als voor de ander.
Hij kan niet gekocht, niet uitgeleend, niet gestolen worden
want hij heeft geen waarde
tot op het ogenblik dat hij gegeven wordt.
Indien u iemand mocht ontmoeten
die niet meer kan glimlachen
wees dan mild en geef hem uw glimlach
want niemand heeft zo een grote nood aan een glimlach
als hij die niet meer kan glimlachen.

Ja zeggen aan wat je voelt

De eerste stap in geval van lijden (verlies, verdriet, tragedie, …) is dit lijden voelen in alle cellen van je lichaam.
Als je het voelt, creëer je de gelegenheid je lijden te accepteren, ja te zeggen aan wat je voelt.
Geen mentale verhalen erover maken maar het rechtstreeks voelen en eventueel wenen als dit nodig voelt.
Laat het lijden toe er te zijn, in een complete toestand van overgave t.o.v. wat is.
En dan, wat overgave doet, kun je niet volledig in je hoofd uitleggen.
Waarom, waarom, waarom, … vraagt men zich af.
Maar de overgave komt alleen als je zelfs het vinden van een antwoord op het waarom loslaat!
Het is niet mogelijk te weten in complete spirituele overgave, omarm je de toestand “niet weten”.
Accepteer dat er diepe pijn is en dat je geen antwoord hebt en plots komt er een opening.
Je vindt ruimte midden in de pijn, een openheid, een enorm gevoel van vrede.
Zo kan lijden een opening zijn naar de spirituele dimensie in haar diepste zin.

Stil zijn en luisteren

Houd je, als vanzelfsprekend, niet op met het maken van lawaai, als je naar een vreemd geluid wilt luisteren?
Je kunt niet aandachtig luisteren, zolang je nog gedachtenloos doorgaat met praten, denken of bewegen.
De noodzaak aandachtig te luisteren, schept zijn eigen stilte.
Moet je, als je werkelijk beseft hoe onaandachtig je bent en je je begint af te vragen wat er zich eigenlijk binnen in je en buiten je afspeelt, niet rustig kijken en luisteren?

Toni Packer

Liefde

Mijn liefde voor jou wil niets.
Mijn liefde voor jou wil je niet op afstand houden.
Mijn liefde voor jou wil je niet dichter bij brengen.
Als ik denk aan jou, verlang ik niet naar jou, want je bent al hier, in de liefde van mijn hart.

Mijn liefde inspireert zich in de wijsheid van dit moment,
vrij van te overtuigen, vrij van het verhaal van mijn leven.
Mijn liefde gelooft alleen in de waarheid van dit moment.

Spiritualiteit

Spiritualiteit is een staat van verbondenheid met het leven.
Het is een ervaring van zijn, behoren tot en zorg dragen voor.
Het is gevoeligheid en invoelen, vreugde en hoop.
Het is harmonie tussen het diepste innerlijk en het uiterlijk leven.
Of het leven van de wereld en het leven van het universum.
Het is het opperste begrip van het leven in tijd en ruimte.
De afstemming van de innerlijke persoon op de grote mysteries.
En geheimen rondom ons.
Het is het geloof in de goedheid van het leven.
En de mogelijkheid voor elke mens.
Om goedheid bij te dragen.
Het is het geloof in het leven als een deel van de eeuwige stroom van de tijd.
Dat elk van ons een oorsprong en een bestemming heeft.
Dat zonder dat geloof er geen gebed kan zijn.
Geen meditatie, geen vrede en geen geluk.

U Thant, voormalig Secretaris Generaal van de Verenigde Naties

 

Interessante websites over inzichtmeditatie

www.sharpham-trust.org

www.gaiahouse.co.uk

www.insightmeditation.org

www.bhavanasociety.org

www.opendharma.org

www.shinzen.org

www.spiritrock.org

www.shambhala.org/teachers/pema/meditation1b.php

http://www.audiodharma.org

www.simsara.nl

www.stephenbatchelor.org

www.MoulindeChaves.org

www.dharmayatra.org

www.wkup.org

http://wkup.org/blog

 

Andere websites over mindfulness

www.mbct.be

www.livingmindfulness.nl

www.mindfulness-trainingen.nl

www.wakkerworden.org

www.mindfulness.com