Nieuwe samengestelde gezinnen

Het klassieke gezin, bestaande uit vader, moeder en kinderen, staat meer en meer onder druk.  Er zijn nu nieuwe gezinsvormen, waaronder het éénoudergezin en het samengesteld gezin.  Zo’n nieuwe gezinssamenstelling vraagt weer andere regels en normen dan in het oorspronkelijke gezin.  De omschakeling naar die nieuwe structuur gaat niet zonder slag of stoot.  Het kan zeven jaar duren voor zo’n gezin zijn nieuw evenwicht heeft gevonden.

Om je de meest voorkomende valkuilen te besparen, geven we tijdens deze training duiding over de verwachtingen, verlangens en doelstellingen van alle partijen: de ouders,  de kinderen, de ex, de nieuwe partner en zijn/haar familie.   Door de, vaak onuitgesproken, verwachtingen ontstaan er gemakkelijk spanningen en ruzies.  Om er een paar te schetsen: Wat doe ik (als ouder) als mijn ex de kinderen tegen me opzet? Moet ik als kind het gezag aanvaarden van een plusouder*?  Hoe ga ik als plusouder om met het pestgedrag van een pluskind?

Tijdens deze training is er ruimte voor deze onderwerpen en via mindfulness oefeningen brengen we theorie en praktijk samen, met respect voor de ander én voor jezelf zodat je een fijn gezin kunt worden en blijven.

Deze training is voor volwassenen, die het beste willen voor de kinderen in hun nieuwe gezinsvormen. We richten ons op een gelijkwaardige, positiverende manier van opvoeden zodat alle kinderen de kans hebben om op te groeien ineen warm nest.

*vzw Stiefouder schreef in 2008 een wedstrijd uit, op zoek naar een mooi alternatief voor het pejoratief klinkende ‘stief’ouder.  Het werd ‘plus’ouder.  Het klinkt positief en het betekent onder andere dat de kinderen er een extra ouder bij krijgen die een meerwaarde kan zijn.  Het woord kan ook in alle talen gebruikt worden. (Bron: De Standaard 29/06/2008)

U kan nu al uw interesse voor deze cursus mailen naar contact@aandacht.be.