Mindfulness – School

Mindfulness, ook in jouw school? I AM lanceert het ‘Mindful school project’ als opstap naar het ‘mindful school label’. Voor meer info neem gerust een kijkje op  www.mindfulness4school.be.

Recent is er een toenemende belangstelling en een grote vraag naar de toepassingsmogelijkheden van mindfulness in scholen. Zo toonde onderzoek reeds aan dat kinderen en jongeren te kampen hebben met toenemende stress wat zich vaak uit in onzekerheid, faalangst en examenvrees.

Daarom organiseert I AM workshops waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen om te proeven van de kracht van mindfulness. Tijdens de workshops worden er concrete handvatten aangereikt die ze meteen kunnen toepassen in hun eigen leven. Bovendien biedt I AM allerlei workshops aan voor leerlingen op maat van 2, 4 of 7 uur.

Ook voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en de directie biedt I AM een uitgebreid programma aan. De focus van het programma ligt zowel op preventie van burn-out als op een concrete toepasbaarheid van mindfulness in de klas en binnen de school. Daarnaast zal vanaf augustus 2016 een opleiding tot ‘mindful teacher’ in het open aanbod terug te vinden zijn. Deze opleiding wordt  gedurende 2 dagen gegeven én  in een kortlopende reeks van 4 sessies.

Momenteel lanceert I AM nieuw een pilootproject  binnen de scholenwerking waarbij een tiental scholen zullen betrokken worden als opstap naar het ‘mindful school label’. Voor meer informatie neem gerust een kijkje op de website: www.mindfulness4school.be.

Mocht je interesse hebben in het project, workshop of het ruimer programma op maat voor je klas of  je school kan je ons steeds contacteren. Op basis van de vraag zullen we in onderling overleg een voorstel aanbieden.

 Hoe kan dit onrechtstreeks een impact hebben op kinderen en jongeren?

Bij de opvoeding heeft de ouder als rolmodel een belangrijke functie. Niet enkel de ouder maar ook de leerkracht wordt in deze functie betrokken. Door mindfulness en heartfulness binnen de opvoeding en het onderwijs te integreren, kunnen mindful en heartful denken, voelen en handelen tot een ervaring worden gemaakt waardoor je met meer aandacht, concentratie, rust, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen je onderwijstaak ter harte kan nemen.