Heartfulness – Compassie trainingen

De compassietraining van I AM neemt je mee in een reis doorheen de 4 hartkwaliteiten. Nog voor compassie in alle kleuren aan bod komt, is er eerst aandacht voor liefdevolle vriendelijkheid. Compassie komt immers wanneer liefde pijn ontmoet. Compassie krijgt haar verdieping in gelijkmoedigheid. Hierbij staan we ook stil bij het komen en gaan van de dingen en de verkramping met gevoelens zoals frustratie en verdriet die daar dikwijls mee gepaard gaat. We eindigen met gedeelde vreugde, die je toelaat de schoonheid en vreugde van het leven alle plaats te geven in je hart en je leven.

Meer info over de training, vind je bij de activiteit zelf.